Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
48. Cytologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15.85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

48. Cytologie

- nauka o buňce

- 1590 - Zacharias Janssen - první mikroskop

- Antonias van Leeuwenhoek - jednočočkový mikroskop - 270x zvětšení

- 1665 - Robert Hook - pozoroval mrtvé rostlinné buňky - tenké plátky korku

- pravidelné komůrky = buňky - buněčné stěny

- Schleiden a Schwann - buněčná teorie - buňka je základní stavební funkční jednotkou organismu

- 1839

- 1837 - J. E. Purkyně - živočišná buňka - zrníčka tvořící těla živočichů

- Straburger - pojem cytoplazma

- 1931 - E. Ruska, M. Knoll - elektronový mikroskop

- buněčná teorie: 1. všechny organismy z jedné nebo více buněk

2. buňka je základní jednotkou všech živých organismů

3. buňky vznikají z preexistujících buněk

Buňka

- otevřený systém - transport látek a informací s okolím

- neustále komunikuje v prostředím

- schopnost autoreprodukce - množí se sama

- je to dynamická soustava - probíhají přeměny látek, přeměny energie -> chemické přeměny

- diferenciace buněk podle funkce - tkáně, pletiva

Obecná stavba

- cytoplazmatická membrána + někdy buněčná stěna

- výplň: cytoplazma - organely + cytosol (tekuté)

-> objeveno elektronovým mikroskopem

- protoplast - buňka s odstraněnou buněčnou stěnou

- při šlechtění rostlin

- jádro (jadérko), vakuola, ribozomy, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie, plastidy, cytoplazmatická membrána, cytoskelet

- živočichové: ne plastidy, ne vakuola, ne buněčná stěna

- buněčné povrchy: cytoplazmatická membrána - trvalá

buněčná stěna - bakterie, houby, rostliny

Buněčná stěna

- 3 - 4 vrstvy: 1. střední lamely (pektiny) - společné pro sousední buňky

2. primární BS

3. sekundární BS - má póry

- primární BS - celuóza - vlákna jsou nerovnoměrně uspořádána

- tenká, celistvá

- sekundární BS - celuóza - vlákna jsou vedle sebe uspořádány

- druhotné tloustnutí buňky

- růst apozicí - inkrustace - ukládání anorganických látkek

- impregnace - ukládání organických látek

- obsahuje plazmodezmata - póry, ztenčeniny

- permeabilní - plně propustná

- zabraňuje prasknutí buňky osmotickým tlakem

- permeabilní - neselektuje, plně propustná

- houby, rostliny, bakterie

Cytoplazmatická membrána

- semipermeabilní - polopropustná

- přijímá signály

- tvořena dvojvrstvou fosfolipidů - podoba fluidní mozaiky

- fosfolipid - hlavička - glycerol + kyselina fosforečná, hydrofilní

- 2x ocásek - mastné kyseliny, hydrofóbní

- složený lipid

- glykokalyx - polysacharidy na povrchu membrány, ochraná funkce

- řetězec cukrů

Buněčné organely

- 2 membránové - plastidy, jádro, mitochondrie, obsahují ribozomy

- 1 membránové - vakuola, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum

- bezmembránové - ribozomy, cytoskelet

Mitochondrie

- probíhá zde buněčné dýchání

- výběžky vnitřní membrány - kristy

- původně samostatné - teorie endosymbiózy

- funkce: buněčné dýchání - rozklad org. látek, tuků, cukrů, bílkovin

Témata, do kterých materiál patří