Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
48. Cytologie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (15,85 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

48. Cytologie - nauka o buňce - 1590 - Zacharias Janssen - první mikroskop - Antonias van Leeuwenhoek - jednočočkový mikroskop - 270x zvětšení - 1665 - Robert Hook - pozoroval mrtvé rostlinné buňky - tenké plátky korku - pravidelné komůrky = buňky - buněčné stěny - Schleiden a Schwann - buněčná teorie - buňka je základní stavební funkční jednotkou organismu - 1839 - 1837 - J. E. Purkyně - živočišná buňka - zrníčka tvořící těla živočichů - Straburger - pojem cytoplazma - 1931 - E. Ruska, M. Knoll - elektronový mikroskop - buněčná teorie: 1. všechny organismy z jedné nebo více buněk 2. buňka je základní jednotkou všech živých organismů 3. buňky vznikají z preexistujících buněk Buňka - otevřený systém - transport látek a informací s okolím - neustále komunikuje v prostředím - schopnost autoreprodukce - množí se sama - je to dynamická soustava - probíhají přeměny látek, přeměny energie -> chemické přeměny - diferenciace buněk podle funkce - tkáně, pletiva Obecná stavba - cytoplazmatická membrána + někdy buněčná stěna - výplň: cytoplazma - organely + cytosol (tekuté) -> objeveno elektronovým mikroskopem - protoplast - buňka s odstraněnou buněčnou stěnou - při šlechtění rostlin - jádro (jadérko), vakuola, ribozomy, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie, plastidy, cytoplazmatická membrána, cytoskelet - živočichové: ne plastidy, ne vakuola, ne buněčná stěna - buněčné povrchy: cytoplazmatická membrána - trvalá buněčná stěna - bakterie, houby, rostliny Buněčná stěna - 3 - 4 vrstvy: 1. střední lamely (pektiny) - společné pro sousední buňky 2. primární BS 3. sekundární BS - má póry - primární BS - celuóza - vlákna jsou nerovnoměrně uspořádána - tenká, celistvá - sekundární BS - celuóza - vlákna jsou vedle sebe uspořádány - druhotné tloustnutí buňky - růst apozicí - inkrustace - ukládání anorganických látkek - impregnace - ukládání organických látek - obsahuje plazmodezmata - póry, ztenčeniny - permeabilní - plně propustná - zabraňuje prasknutí buňky osmotickým tlakem - permeabilní - neselektuje, plně propustná - houby, rostliny, bakterie Cytoplazmatická membrána - semipermeabilní - polopropustná - přijímá signály - tvořena dvojvrstvou fosfolipidů - podoba fluidní mozaiky - fosfolipid - hlavička - glycerol + kyselina fosforečná, hydrofilní - 2x ocásek - mastné kyseliny, hydrofóbní - složený lipid - glykokalyx - polysacharidy na povrchu membrány, ochraná funkce - řetězec cukrů Buněčné organely - 2 membránové - plastidy, jádro, mitochondrie, obsahují ribozomy - 1 membránové - vakuola, Golgiho aparát, endoplazmatické retikulum - bezmembránové - ribozomy, cytoskelet Mitochondrie - probíhá zde buněčné dýchání - výběžky vnitřní membrány - kristy - původně samostatné - teorie endosymbiózy - funkce: buněčné dýchání - rozklad org. látek, tuků, cukrů, bílkovin -> uvolňuje se množství energie -> energie do ATP - adenozintrifosfát -> za přítomnosti O2 - živočišná je větší než rostlinná Plastidy Chloroplasty - až 100 v jedné rostlinné buňce - na membránách tylakoidů probíhá fotosyntéza - chlorofyl a,b,c,d - pouze a = fotosyntéza - rostliny potřebují hořčík Chromoplasty - karoteny a xyntofyty - žluté, červené a oranžové listy květů a plodů - ekologická funkce Leukoplasty - nemají barvivo - syntéza škrobu - amyloplasty Jádro - uvnitř může být jadérko - dvojitá membrána - karyolema a karyotéka - perinukleární prostor - vnější jaderná membrána se vchlipuje do endoplazmatického retikula - jadérko - bez membrány - bílkoviny + RNA - místo syntézy prekurzorů r-RNA (ribozomy) - může být více jadérek - látka jádra - chromatin - molekuly bílkovin histonů + DNA - nedělící se buňky - v jádře má volné molekuly DNA - počátek dělení buněk - DNA se obtáčí kolem molekul histonů -> vzniká nukleohistonové vlákno, které je základem chromozomů - DNA je nositelka dědičnosti Endoplazmatické retikulum - výběžek jaderné membrány - systém kanálků s ribozomy - vyrábí se bílkoviny - bez ribozomů - hladké -> syntéza tuků - s ribozomy - drsné -> syntéza bílkovin - jádro řídí celý protoplast Vakuola - ohraničena tonoplastem - buněčná šťáva - voda, soli, barviva (tmavě fialové, modrá až černá) - moc šťávy - vykrastalizuje minerály (styloidy, rafidy) - šťavelan vápenatý - mladá buňka - malá vakuola a je jich více - stará buňka - jedna velká vakuola Ribozómy - r-RNA + bílkoviny - syntéza RNA v jadérku - jsou na endoplazmatickém retikulu nebo volně v buňce - skládá se ze dvou podjednotek - funkční ribozom při spojení obou podjednotek - spojení v případě napojení m-RNA - buňky metabolicky aktivní - velké množství ribozomů -> proteosyntéza - prokaryotické rib. - 70S - malá 30S, velká 50S - eukaryotické rib. - 80S - malá 40S, velká 60S - Svedbergova j. - rychlost sedimentace molekuly r-RNA v daném centrifugačním poli Cytoskelet - speciální bílkovinná vlákna - lepší u živočišných buněk - vlákna: 1, mikrotubuly - nejsilnější, látka tubulin 2, intermediální vlákna - střední, keratin 3, mikrofilamenta - aktin - mikrotubuly - řasinky a bičíky na buňkách - udávají tvar buňky, tvoří dělící vřeténko (dělící aparát), zajišťuje pohyb organel a - pohyb klouzáním mikrotubulů po sobě b - navázání k mikrotubulu k organele a kráčet podél - centrozom - u živočišné buňky, u jádra - centriola - dvě v jednom centrozomu - centrozom je základem dělícího vřeténka při mitóze a meióze -

Témata, do kterých materiál patří