Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Genetika populací

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (40.07 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

-v izolovaných populacích, jejíchž příslušníci jsou navzájem v různém stupni příbuznosti, výrazně roste podíl homozygotů => zvýšenné riziko výskytu geneticky podmíněných poruch (zejména autozomálně recesivních a multifaktoriálních) = INBREDNÍ DEPRESE (dochází ke zhoršování gen. informace)

př.: nerovnoměrné rozšíření alkaptonurie = choroba s autozomálně rec.přenosem

-postihuje jednoho z 500 000 jedinců

-v hors.oblastech Slovenska až 1/19 000 jedinců

-předpokládá se, že na zvýšeném výskytu choroby se výraznou měrou podílejí příbuzenské sňatky podmíněné částečnou geografickou izolací hors.obcí

-k podobnému zvýšení frekvence homozygotů docházelo i při úzce výběrových sňatcích v ponovnických rodinách

-omezením výběru partnerů na příslušníky nepočetné, společensky privilegované vrstvy došlo k výraznému nárustu přibuzenských sňatků

=>tím lze vysvětlit zvýšený výskyt vrozených vad, popř. poruch reprodukce v některých královských a šlechtických rodinách

INCEST = extrémní forma příbuzenského sňatku

-sexuální vztah mezi bratrem a sestrou, popřípadně rodičem a dítětem

2)ALOGAMICKÁ POPULACE

-organismy s odděleným pohlavním (gonochoristé) a hermafroditi neschopní samooplození

-genotyp každého potomka je určen kombinací alel získaných od dvou rodičů

-kterákoliv samičí gameta se může spojit s kteroukoli samčí

-např.: populace panmiktická (mendelovská)

-dochází ke zcela náhodnému křížení každého jedince s kterýmkoliv jiným

-pravděpodobnost zkřížení jakýchkoliv dvou jedinců je ve všech případech stejná

-př.: gonochoristé, cizoprašné rostliny

-lidská populace = alogamická, ale rozhodně ne panmiktická

-náhodný výběr partnerů je podmíněn např. společenským postavením, kulturními či náboženskými rozdíly atd.

-v panmiktické populaci předpokládáme náhodné párování jedinců = spojení jakýchkoliv dvou genotypů

-pokud je populace na počátku sledování tvořena samými heterozygoty, lze snadno odvodit, že po jejich vzájemném křížení klesne v potomstvu zastoupení heterozygotů na 50% - zatímco zbylých 50% budou tvořit rovnými dílydominantní a recesivní homozygoti

-v dalších generacích již k poklesu nedojde, jelikož noví heterozygoti budou vznikat křížením heterozygotů i homozygotů s heterozygoty (popř. křížením dominantních a recesivních homozygotů)

-tak zůstává poměr jednotlivých genotypů v dalších generacích nezměněn

-platí zde Hardy-Weinbergův zákon (funguje jen ve velké populaci)

poměr alel v populaci:

p+q=1

  • p=dominantní alela

  • q=recesivní allea

celkové genotypové složení poopulace:

p2+2pq+q2=1 (100%)

  • p2 (P) = počet dominantních homozygotů (AA)

  • 2pq (H) = počet heterozygotů (Aa)

  • q2 (Q) = počet recesivních homozygotů (aa)

příklad:

-V rozsáhlé panm. populaci bylo zjištěno 16% jedinců s recesivní formou kvalitativních znaků (jde o úplnou recesivitu). Jaká je v této populaci

Témata, do kterých materiál patří