Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Prokaryota

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (4,04 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Prokaryota Pouzejednobuněčné organismyNetvoří funkčně a tvarově diferenciované tkáněJsou sem řazeny: 1) bakterie - heterotrofní 2) cyanobakterie(sinice) -autotrofní Složení a struktura prokaryotické buňky Velikost v mikrometrechProtoplast – celý živý obsah buňky =cytoplazma + organelyObsahujebiogenní prvky– C, O, N, H, P, SObsahuje 4 hlavníbiomolekulární látky –bílkoviny, polysacharidy, lipidy, nukleové kyselinyStruktury: Cytoplazma Velmi viskózní, koncentrovaný roztok mnoha malých i velkých molekul Zcela vyplňuje prostor buňky Jaderná hmota Nukleoid Do kruhu stočenádvoušroubovice DNA na bílkovinném nosiči Jediný chromozom Ribozomy Tělíska v cytoplazmě Cytoplazmatická membrána =Plazmatická membrána Izoluje vnitřní prostředí buňky od vnějšího Polopropustné (semipermeabilní vlastnosti) Buněčná stěna Tuhý obal, který uděluje buňce tvar a mechanicky jí chrání před vlivy vnějšího prostředí Inkluze -zásobní struktury Osmotické jevy v buňce Osmóza – jednostranná difuze molekul rozpouštědla přespolopropustnou membránudo roztoku Buněčná stěna - vlastnosti propustné (permeabilní) pro částice určité velikostiCytoplazmatická membrána a tonoplast – vlastnosti polopropustné Hypotonické prostředí Nachází-li se buňka ve vodě nebo v roztokus nízkou koncentrací rozpuštěných látek, pronikají molekuly vody přes cytoplazmatickou membránu a tonoplast do vakuoly, kterázvětšuje objem, a cytoplazma vyvíjí tlak na buněčnou stěnu –turgorHypertonické prostředí Nachází-li se buňka v roztoku s větší koncentrací rozpuštěných látek, než má buněčná šťáva, pohybují se molekuly vody přes tonoplast a cytopl. Membránu z buňky ven. Vakuola zmenšuje svůj objem, cytoplazma se odtrhává od buněčné stěny –plazmolýzaIzotonické prostředí Stejné osmotické hodnoty prostředí i buněčné šťávy ve vakuole Bakterie Heterotrofní i autotrofní organismy Heterotrofní– zdroj uhlíku jsou organické látky Autotrofní – sami syntetizují organické látky z oxidu uhličitéhoNěkteré mají schopnostfotosyntézyAerobní bakterie – potřebují k životu kyslík Nitrifikační bakterie - přeměňují amoniak na dusičnanyAnaerobní bakterie – nemohou v přítomnosti kyslíku existovat,získávají energiianaerobní respiracínebokvašením Dinitrifikační bakterie – redukují dusičnany na plynný dusík nebo na amoniakFakultativně anaerobní bakterie – v přítomnosti kyslíku ho dýchají, v nepřítomnosti dýchají jiné látky Například dusičnany nebo zkvašují (fermentují) organickou látkuOstatní druhy bakterií Hlízkovité – žijí na kořenechbobovitých rostlin Dovedou vázat přímovzdušný dusík a měnit ho na organickou formuvazači dusíku Obohacují půdu o dusičnany Kvasné a hnilobné– žijí ve střevech Bakterie mléčného kvašení– využití při přípravě potravin Patogenní– způsobují přenosné nemoci člověka a zvířat, dá se proti nimočkovat nebo je léčitsulfoamidy, antibiotiky Pneumokoky – zápal plic Streptokoky – angína, spála Stafylokoky – nežity Salmonely – tyfus Vibria – cholera Mykobakterie – TBC Bakterie se dělí do 2 velkých skupin podle barvení buněčné stěny: 1)grampozitivní bakterie: Mají v buněčné stěněvíce mureinu =buněčná stěna tvořenapeptidoglykanem Může tvořit spory Stěna se barvímodrofialově 2)gramnegativní bakterie: Buněčná stěna je tvořenaliposacharidy,lipoproteiny Stěna se barvírůžově Může mít pohyblivébičíky Tvar: Kulovitý (koky), tyčinkovitý, spirálníRezistencibakterií k antibiotikům umožnuje Jejich zábrana léčebnému účinku Díky přítomnosti R-plazmiduDNA Tvořící nukleoid Bakteriální chromosom Obsahuje dvouřetězcovou molekulu DNA Plazmidy – malé,dokruhu uzavřené molekuly DNA v cytoplazmě Mají schopnost pronikat z buňky do jiné Existují samostatně v cytoplazmě, ale i včleněné do centrální DNAPeptidoglykan - základní složka buněčné stěnyZásobní látky v cytoplazmě –glykogen, kyselina poly-β-hydroxymáselná jsou zdrojem uhlíku a energiePouzdro – může být nad buněčnou stěnou, tvořenébílkovinou nebo polysacharidem Uděluje bakterii odolnost Kapsula Kapsula + slizová vrstva -obě vrstvy dohromady mají souhrnný názevglykokalyx Fimbrie, bičíky – pohybové organely u některých druhů bakteriíFotosyntetizující bakterie mají cytoplazmatickou membránu na některých místech vchlípenou Vytvářejí váčky obsahujícíbakteriochlorofyl umožňuje přeměnu světelné energie na chemickouSpora – vzniká z bakterie za nepříznivých podmínek Buňka ztratí část vody a cytoplazma se zahustí, tvoří další vrstvy k ochraně Nemnoží setvary tělaKulatý – koky (Coccus) Kok, diplokok(dvojice), streptokok (řetízky), stafylokok (hrozny), sarcinaTyčinkovitý – mnoho variací Vibrio, spirila, spirochetaPočet uspořádaných bičíků Monotricha, peritricha, lofotricha, amfitricha Rozmnožování Dělení Nejtypičtější způsob Molekula DNA se replikuje, tím vzniknou 2 chromozomy Každý přejde k opačnému pólu buňky Mezitím roste buňka do délky, uprostřed mateřské buňky se vytvoří přehrádka z plazmatické membrány a buněčné stěny 1 mateřská buňka 2 dceřiné buňky Může se uskutečnit každých 20 minut Obrázek 3: Dělení Pohlavní 2 jedinci sivyměňují část chromozomu Nejdříve se buňky spojímůstkem, samčí chromozom se začne pohybovat k samičí buňce Nevymění se celý chromozom, ale jenčást F-faktor Fertilní faktor Určuje rozdíly mezi samčí a samičí pohlavní buňkou Je-li přítomenF+ buňky jsou samčí Není-li přítomenF- buňky jsou samičí Buňky obsahující F-faktor se označujíHfR (vysoká frekvence rekombinací) Obrázek4: Konjugace Konjugace výše zmíněné pohlavní rozmnožování na základě rekombinace Transformace genetická rekombinace, při které živá buňka přibere zlomek molekuly DNA uvolněné do prostředí z odumřelé buňky vniknutívolné DNA do recipientní (přijímací) buňky Transdukce Genetická rekombinace, při které jsou zlomky DNA přeneseny z jedné buňky dodruhé viryParasexuální děje u bakterií: transdukce, transformace, konjugace Metabolismus V rámci charakteristik metabolismu se rozlišují: A) způsob získání energie: 1)fototrofie -zdrojem je fotonCyanobakterie, zelené sirné bakterie 2)chemotrofie- zdrojem je např. H2Ssirnébakterie, železo oxidující bakterie Chemoorganotrofní ba

Témata, do kterých materiál patří