Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Soustava opěrná a pohybová

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (39 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17SOUSTAVA OPĚRNÁ A POHYBOVÁ - vývoj a fce skeletu - chemické složení kostí, makro a mikroskopická stavba kostí, druhy podle tvaru, růst a spojení kostí - kostra hlavy, trupu a končetin - hominizace a sapientace - charakteristika svalových tkání, inervace, vaskularizace, stavba svalu, rozdělení a fce kosterních svalů - nejdůležitější svaly v těle - typická pro živočišnou říši VÝVOJ SKELETU - charakteristickou vlastností živočichů je pohyb - účinnost pohybového svalstva je zabezpečena pouze tehdy, je- li upnuto vyztuženým částem těla - 2 přístupy- z vnitřku a z vnějšku - pro bezobratlé je charakteristické utváření z vnější kostry prvoci –pelikula, schránky – slunivky,.. láčkovci –hl. korálnatci měkkýši členovci –chitinózní schránka ostnokožci –vápenaté destičky hlavonožci –chrupavčité pouzdro chránící mozek - nevýhoda – omezuje růst, nemůže být moc velký – velká hmotnost - obratlovci mají vyvinutoukostru vnitřní 1. houby –jehlice v mezoglee hlavonožci druhoústí –předstupněm (základem) jechorda dorsalis(entoderm. původ- vychlíp. hltanu) -polostrunatci, larvy pláštěnců, bezlebeční –po celý život  chorda je postupně zatlačována chrupavčitou (kruhoústí, paryby, jeseteři) nebo kostěnou kostrou (obratlovci) - s přechodem na souš dochází k diferenciaciu ryb pouze oddíl trupový a ocasní, u savců již oddíl krční, hrudní, bederní, křížový a ocasní) - u plazů poprvé vytvoření hrudního koše – vysoce výkonná výměna plynů v plicích - kostra lebky má část mozkovou – ochrana mozku a smyslových orgánů, a část obličejovou - u vyšších obratlovců bývá část mozková spojena s páteří pohyblivě (lepší využití smyslových orgánů) zakloubení - jedním týlním hrbolem – plazi a ptáci-monokondylní lebka dvěma týlními hrboly – obojživelníci a savci -bikondylní lebka - obličejová část vznikla přeměnou žaberních oblouků – fce v přijímání potravy - zejména se vyvinula suchozem. strunatců – s rozvojem plicního dýchání ztrácí žaberní oblouky funkci - u vodních obratlovců je zdrojem pohybu ocasní svalstvo - jejich párové končetiny – ploutve – slouží hlavně ke stabilizaci těla - stavbu končetin suchozem. obratlovců odvozujeme od stavby párových ploutví lalokoploutvých ryb - kostru tvoří tkáně (oporná pojiva) –VAZIVO, CHRUPAVKA, KOST KOST –chem. složení - mikroskopická stavba – osteoblasty, osteocyty, osteoklasty - druhy kostní tkáně - druhy kostí podle tvaru - vznik kostí, růst a vývoj – osifikace - růstové epifyzární chrupavky – kost roste do délky, okolo 20 kostnatí - vnitř. vrstva okostice- kostitvorné buňky – kost roste do šířky - stavba makroskopická – okostice kostní tkáň kostní dřeň - spojení kostí KOSTRA OSOVÁ – PÁTEŘ A HRUDNÍ KOŠ KOSTRA HLAVY – LEBKA HORNÍ DOLNÍ KONČETINA vývoj typicky lidských znaků = procesHOMINIZACE(postupně, zcela ažHomo) Hominizace : 3 komplexy znaků změna stavby hrudníku a hor. končetiny (týká se i lidoopů) - hrudník soudečkovitý (hloubka menší než šířka) - pohyblivost v ramenním kloubu se zvětšuje – čl. člověk si dosáhne všude po těle 2.změna dol. končetiny ( jenHominidea) - pletenec = pánev - stehenní kost-> nejdelší a nejmohutnější - mění se směr zakloubení (x v pravém úhlu k ose páteře) - podélná a příčná klenba 3.lebka a ruka (jenAustralopithecus, Homo) - zasouvání obličejové části pod mozkovnu - parabolický zubní oblouk - zvětšení mozkovny - zjemnění motoriky, proporce ruky - týlní otvor ze spodu 2. nejvýznamnější proces –SAPIENTACE (zrozumňování)- změny spíše sociálního chování, kultury, artikulovaná řeč,fenomén práce = spíše nadstandartní potřeby PORUCHY A CHOROBY KOSTRY SVALOVÁ SOUSTAVA -typy svalové tkáně - inervace - projevy nervové činnosti - stavba svalu - masitá část svalu = svalové bříško – hl. svaly vřetenovitého tvaru - základem je příčně pruhovaná svalová tkáň – řídkým vazivem sdružena v makroskopicky viditelné snopečky  spojují se do snopců - povrch celého vazivového bříška kryt vazivovou blánou = povázka - šlachy – na obou koncích svalu ROZDĚLENÍ A FUNKCE SVALŮ

Témata, do kterých materiál patří