Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Viry, bakterie, sinice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (550,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

3. Viry, bakterie, sinice Viry: virologie = věda zkoumající virynebuněčné organismy žijící uvnitř buňky (endoparazité)nemohou přijímat látky, vylučovat, rozmnožovat se – závislost na hostitelijen 1 druh nukleové kyseliny (RNA nebo DNA) Infikace: přisednutí viru k buňce (adsopce)vtáhnutí do buňky (penetrace)rozpad virového kapsidu – uvolní se DNA/RNAzabudování DNA viru do DNA buňky (virogenie)může dojít k transformaci buňky (např. nádorové)provirus – spící, neprojevuje se (lyzogenní cyklus)virulentní – virus je aktivní, množí se (lytický cyklus)replikace DNA a následná lyze buňky (zánik) – uvolnění virů do okolíinkubační doba= od napadení buňky po první příznaky nemocilatentní doba= virus je v buňce, ale je neaktivníviroid = nejmenší známá infekční částice, molekula RNA bez obalu Dělení: zooviry – pro živočišné buňky (obrna, spála, HIV, neštovice, opar, zarděnky, spalničky, příušnice, chřipka, rakovina, slintavka, vzteklina, kulhavka)fytoviry – pro rostliny (mozaika tabáku, brambor)mykoviry– pro houbycyanofágy – pro sinicebakteriofágy – pro bakteriepriony – řetězce bílkovin, mění podobné bílkoviny v organismuj – destrukce a degenerace nervových buněk (nemoc šílených krav, Craudefeldo-Jacobsonova nemoc, onemocnění kuru) Bakteriofág: profág = klidová formapřisedne na bakterii, bodcem probodne obal, vpraví DNA HIV: retrovirus = má enzymy, které umožňují změnu RNA na DNApomerančovitá strukturaonemocnění: AIDS (ztráta imunity)napadá lymfocyty Tinkubační doba: 6 měsíců – 6 letmnoho teorií o vznikubiologicky odolný, proměnlivý, citlivý na teplo, mimo tělo umíráje ve všech tělních tekutináchobjeven 1982/3fáze: 1. chřipka, 2. ztráta imunity, 3. smrt Bakterie: prokaryotní buňkajádro, vždy DNAribozomy, CM a BS Dělení: podle barvení BS – grampozitivní (fialová) a gramnegativní (červená)podle využití kyslíku – aerobní (např. nitrifikační b.) a anaerobní (fakultativní – přežije bez i s kyslíkem (e-coli), obligátní – na vzduchu umírá, denitrifikační – odvádí kylslík z půdy)podle tvaru: Rozmnožování: nepohlavně– přímé dělenípohlavně – výměna DNA Výživa: autotrofní – samy si tvoří živiny, uhlík z CO2fotoautotrofní – energie ze světlachemoautotrofní– energie z oxidace anorg. látek vzdušným kyslíkemheterotrofní– zdrojem uhlíku jsou org. látkyfotoheterotrofní – využití světlachemoheterotrofní – energie z oxidace látek (kvašení, dýchání) Význam: hnilobné a kvasné procesy (rozkladač –dekompozitor)procesy v půdě –saprofytév potravinářství (kys. mléčná, výroba jogurtů a sýrů)e-coli – symbiont v tlustém střevěgenetika – vytváří hormony a enzymyonemocnění: meningitida (zánět mozkových blan), záněty, angína, spála, TBC, cholera, tyfus, tetanus, kapavka, syfilis, borelióza, antrax Sinice: první organismy vyrábějící kyslík → vznik ozónu a atmosféryzásobní látka = škrob, produkce sinicového škrobuheterotrofní, vážou dusík, kosmopolitnísymbióza s řasami =lišejníksoučást planktonurozmnožování: dělení, pučení, fragmentacevodní květ = zelený povlak na stojatých vodáchthylakoidy s barvivy: chlorofyl A, karoten, fykocyanin (modrý), fykoerytrin (červený)zástupci: sinivka, drkalka rozdíl od bakterií:fotosyntéza, pouze nepohlavní rozmnožování

Témata, do kterých materiál patří