Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. OBOJZIVELNICI A PLAZI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,05 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Obojživelníci a plazi Obojživelníci čtyřnožciteplé a vlhké prostředí, pouze sladkovodníu nás všichni chráněni zákonemstudenokrevní živočichové – proměnlivá teplota těla!kostra – nejsou žebra, je kost hrudníkůže – lysá s mnohobuněčnými žlázami → ochranný hlenTS: vpředu přirostlý jazyk, při polykání pomáhají očnice, kloakaPotrava: pulci býložraví X dospělci masožravíDS: pulci – vnější žábry → vnitřní žábry dospělci – plíce + doplňkové kožní dýchání CS – arteriovenózní srdce, 2 předsíně + 1 komora (částečné mísení krve)VS– párové prvoledviny, vyústění do kloakyNS – pokročilejší než u rybSS oko: tři víčka (horní nepohyblivé, dolní pohyblivé, mžurka)ucho: chybí zevní zvukovod, bubínek za okemproudový orgán: u pulců a trvale vodních obojživelníkůPS– oddělené pohlaví, pohlavní dvojtvárnost (samec menší + palcové mozoly), vyústění do kloaky, vývoj nepřímý = pulci oplození:vnější (žáby + většina obojživelníků),vnitřní (ocasatí obojživelníci) ! rozmnožováním jsou vázáni na vodu! pulci: u žab nejdříve zadní končetiny X u ocasatých přední končetinyNeotenie – schopnost rozmnožovat se v larválním stádiu (axolotl) tři podtřídy: OcasatíBeznozíBezocasí 1) Ocasatí - převážnou částí svého života jsou vázáni na vodu - dva páry stejně vyvinutých končetin - hlava zřetelně oddělená od těla, které je protáhlé a má ocas (zčásti lemovaný kožním lemem) - převážně jsou vejcorodí - larvy se podobají dospělým jedincům - známy i druhy vejcoživorodé (mlok), a neotenické (schopné rozmnožování již ve stadiu larvy, axolotl) - poměrně velká schopnost regenerace - mírné pásmo severní polokoule -mlok skvrnitý – vlhké lesy, aktivní v noci, kromě larvy na vodě takřka nezávislý -čolek obecný, čolek velký, čolek horský - ocas zploštělý ze stran, svatební tance při páření -axolotl americký -macarát jeskynní – endemit podzemních vod Dinárského krasu -velemlok japonský – největší, živí se rybami 2) Beznozí - tropičtí obojživelníci přizpůsobení životu pod zemí - válcovité tělo bez končetin, lysá, žláznatá pokožka - vyvinuta pouze pravá plíce, výborný čich - vejcorodé vodní druhy mají vodní larvy, živorodé mají larvální vývoj v těle matky - např. červor vodní 3) Bezocasí - vývojově nejpokročilejší třída obojživelníků - zkrácené a zploštělé tělo se značně redukovanou krční částí a bez ocasu - zadní končetiny jsou mohutnější a delší než končetiny přední - velké a vystouplé oči - pod kůží mají rozsáhlé lymfatické prostory Řád : Žáby čočka oka je zploštělá, akomodace se uskutečňuje posunováním čočkyza okem je patrný okrouhlý bubínekpřed očima má dva nosní otvorytrup je měkký (většinou nemají žebra)přední končetiny mají čtyři volné prsty, zadní mohutné nohy jsou pětiprstév kostře převládají kosti nad chrupavkami, zkrácená páteř je tvořena obratlipulci dýchají žábrami, dospělí dýchají plícemi (vzduch „polykají“)v hrtanu jsou hlasivkové vazy, které umožňují vyluzování typických zvukůkuňka obecná - oranžově zbarvené břichoblatnice skvrnitá - páchne po česneku, noční druh ropucha obecná – aktivní v noci rosnička zelená – paličkovitě rozšířené konce prstů s přísavnými polštářky, stromy a keře v listnatých lesích skokan ostronosý – zašpičatělá hlava, rašeliniště skokan štíhlý – lužní lesy skokan zelený – celoročně vázaný na blízkost vodyskokan skřehotavý – žije pouze v teplých nížinách PLAZI obratlovci plně přizpůsobení životu nasoušidruhotné osídlení sladkovodního a mořského prostředíspolečně s ptáky a savci tvoří skupinu zvanoublanatídokonalý pohyb a značná aktivitavětšinousekundární konzumenti (masožravci), kromě želv (býložravci)pokožka krytárohovitými šupinami (z ektodermu)Kostratéměř úplně zkostnatěláLebka spojena pohyblivě s páteříKostra se dělí na oddíl krční (8 obratlů), hrudní a bederní (22 obratlů, prvních 5 má pravá párová žebra, tvořící hrudní koš), křížový (2 obratle), a ocasní (několik desítek obratlů, které se směrem nazad postupně zmenšují)Svalstvo – vyvinuty svaly zpevňující břicho a páteř, vytváří se svalstvo mezižeberní (dýchání)TS – na čelistech jsou drobounké, nerozlišené zoubky, kloakaDS– dýchání plícemi, plíce jsou vnitřně zřasenéCS – arteriovenózní srdce, 2 předsíně + 1 komora (s neúplnou přepážkou), aorta odvádí do těla krev smíšenouVS – oválné pravé ledviny (metanefros), ústí do kloakyNS – dokonalejší smyslové orgány, Jacobsonův orgánSS – oči: pohyblivá víčka, mžurka, akomodace se děje pomocí řasnatého tělíska, ucho: bubínek vkleslý pod povrch kůžePS – gonochoristé, zadní konec kloaky slouží jako kopulační ústrojí,vnitřní oplozeníVětšinou jsouvejcorodí, ale jsoui vejcoživorodé (ovoviviparní), např. ještěrka živorodá, slepýš, užovka hladkáVývoj probíhá na suchuVejce chrání 2 plodové blány, vnější (serosa) má funkci ochrannou, vnitřní tvoří uzavřený váček s tekutinou, která nahrazuje vodní prostředí (amnion)V třetím obalu (allantoisu) se hromadí produkty metabolizmu, plní i funkci dýchacíChybí larvální stadiumrostou po celý život → svléká

Témata, do kterých materiál patří