Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. OBOJZIVELNICI A PLAZI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1.05 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. Obojživelníci a plazi

Obojživelníci

 • čtyřnožci

 • teplé a vlhké prostředí, pouze sladkovodní

 • u nás všichni chráněni zákonem

 • studenokrevní živočichové – proměnlivá teplota těla!

 • kostra – nejsou žebra, je kost hrudní

 • kůže – lysá s mnohobuněčnými žlázami → ochranný hlen

 • TS: vpředu přirostlý jazyk, při polykání pomáhají očnice, kloaka

 • Potrava: pulci býložraví X dospělci masožraví

 • DS: pulci – vnější žábry → vnitřní žábry

dospělci – plíce + doplňkové kožní dýchání

 • CS – arteriovenózní srdce, 2 předsíně + 1 komora (částečné mísení krve)

 • VS – párové prvoledviny, vyústění do kloaky

 • NS – pokročilejší než u ryb

 • SS

 • oko: tři víčka (horní nepohyblivé, dolní pohyblivé, mžurka)

 • ucho: chybí zevní zvukovod, bubínek za okem

 • proudový orgán: u pulců a trvale vodních obojživelníků

 • PS – oddělené pohlaví, pohlavní dvojtvárnost (samec menší + palcové mozoly), vyústění do kloaky, vývoj nepřímý = pulci

  • oplození: vnější (žáby + většina obojživelníků), vnitřní (ocasatí obojživelníci)

  • ! rozmnožováním jsou vázáni na vodu!

  • pulci: u žab nejdříve zadní končetiny X u ocasatých přední končetiny

 • Neotenie – schopnost rozmnožovat se v larválním stádiu (axolotl)

 • tři podtřídy:

 1. Ocasatí

 2. Beznozí

 3. Bezocasí

1) Ocasatí

- převážnou částí svého života jsou vázáni na vodu

- dva páry stejně vyvinutých končetin

- hlava zřetelně oddělená od těla, které je protáhlé a má ocas (zčásti lemovaný kožním lemem)

- převážně jsou vejcorodí

- larvy se podobají dospělým jedincům

- známy i druhy vejcoživorodé (mlok), a neotenické (schopné rozmnožování již ve stadiu larvy, axolotl)

- poměrně velká schopnost regenerace

- mírné pásmo severní polokoule

- mlok skvrnitý – vlhké lesy, aktivní v noci, kromě larvy na vodě takřka nezávislý

- čolek obecný, čolek velký, čolek horský - ocas zploštělý ze stran, svatební tance při páření

- axolotl americký

- macarát jeskynní – endemit podzemních vod Dinárského krasu

- velemlok japonský – největší, živí se rybami

2) Beznozí

- tropičtí obojživelníci přizpůsobení životu pod zemí

- válcovité tělo bez končetin, lysá, žláznatá pokožka

- vyvinuta pouze pravá plíce, výborný čich

- vejcorodé vodní druhy mají vodní larvy, živorodé mají larvální vývoj v těle matky

- např. červor vodní

3) Bezocasí

- vývojově nejpokročilejší třída obojživelníků

- zkrácené a zploštělé tělo se značně redukovanou krční částí a bez ocasu

- zadní končetiny jsou mohutnější a delší než končetiny přední

- velké a vystouplé oči

- pod kůží mají rozsáhlé lymfatické prostory

Řád : Žáby
 • čočka oka je zploštělá, akomodace se uskutečňuje posunováním čočky

 • za okem je patrný okrouhlý bubínek

 • před očima má dva nosní otvory

 • trup je měkký (většinou nemají žebra)

 • přední končetiny mají čtyři volné prsty, zadní mohutné nohy jsou pětiprsté

 • v kostře převládají kosti nad chrupavkami, zkrácená páteř je tvořena obratli

 • pulci dýchají žábrami, dospělí dýchají plícemi (vzduch „polykají“)

 • v hrtanu jsou hlasivkové vazy, které umožňují vyluzování typických zvuků

 • kuňka obecná - oranžově zbarvené břicho

 • blatnice skvrnitá - páchne po česneku, noční druh

 • ropucha obecná – aktivní v noci

 • rosnička zelená – paličkovitě rozšířené konce prstů s přísavnými polštářky, stromy a keře v listnatých lesích

 • skokan ostronosý – zašpičatělá hlava, rašeliniště

 • skokan štíhlý – lužní lesy

 • skokan zelený – celoročně vázaný na blízkost vody

 • skokan skřehotavý – žije pouze v teplých nížinách

Témata, do kterých materiál patří