Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
12. OBOJZIVELNICI A PLAZI

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,05 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ní kůžev chladném období upadají do stavu strnulostiněkteří mají schopnost autonomierozlišují setři tělesné typy plazů1. typ ještěrkovitý protáhlé tělo, čtyři pětiprsté končetiny, dlouhý ocas, patří sem ještěrky, haterie, chameleoni a krokodýlové2. typ hadovitý bez končetin, patří sem hadi a beznohé ještěrky3. typ želvovitý dorzoventrálně zploštělé tělo uzavřené mezi vyklenutým hřbetním a plochým břišním štítem (carapax a plastrón) – želvy Dělí se na tyto podtřídy: HaterieŽelvyKrokodýliŠupinatí (ještěrky, hadi) 1) Haterie - zástupce – haterie novozélandská - žije v okolí Nového Zélandu - ocas přibližně stejně dlouhý jako trup - silné pětiprsté nohy - přes den žije v podzemních norách, aktivní za soumraku - živí se měkkýši - vajíčka zahrabává do jamek v zemi - vyvinuté oko je přerostlé kůži, funkci přebírá plně funkční temenní oko s rohovkou - nízké tepelné optimum (asi 12 °C) 2) Želvy -tělo uzavřené v kostěném krunýři, který je tvořen vyklenutým hřbetním štítem (carapax) a plochým břišním štítem (plastrón) - krátké pětiprsté končetiny – funkce kráčivá, hrabavá, popř. veslovací - bezzubé zobákovité čelisti - dýchání pomocí pohybu hlavy a končetin - u vodních želv doplňkové dýchacími sliznicí, popř. konečníkem - vejce mají vápenatou skořápku zástupci: želva bahenní – obojživelný druh, středomoří, podunajská nížina želva žlutohnědá – suchozemská, býložravá, silně vyklenutý hřbet želva sloní – Galapágy kajmanky – rybožravé, silné čelisti, plochý karapax a redukovaný plastrón karetovití – nezatažitelný krk, nohy přeměny v ploutve 3) Krokodýlové shora zploštělý trup, ze stran zploštělý ocashlava je plochá a nízká, s protaženou a hluboce rozeklanou tlamou přední končetiny jsou pětiprsté, zadní čtyřprsté povrch těla kryt rohovitými štítkyzuby ukotveny v zubních jamkách (alveolách)tělní dutina rozdělena bránicí na část hrudní a část břišníhlavní složkou potravy tvoří ryby, příp. bezobratlívejce s vápenatou skořápkou kladou do hnízdaaligátoři a kajmani se vyskytují pouze v Americe zástupci: aligátor severoamerický, kajman černý krokodýl nilský (Afrika), gaviál indický (Indie) 4) Ještěři - dělí se na 2 řády: A)ještěři - tělesně jsou podobní ještěrce, zachovány pletence obou párových končetin i hrudní kost Čeleď:Ještěrkovití Eurasie, AfrikaPlochý, rozeklaný jazyk, lámavý ocasRozšířeni tam kde je sucho, slunečno a teplo Zástupci: ještěrka obecná – vejcorodá, živí se měkkýši a hmyzem ještěrka živorodá – vejcoživorodá, obývá lesní pohoří, ocas asi1,5 x delší než trup ještěrka zelená – naše největší, smaragdově zelená ještěrka zední – šedohnědá, samci mají břicho červené, malá hlava, mimořádně dlouhý ocas Čeleď:Slepýšovití Zástupci: slepýš křehký – zredukované končetiny, tělo kryto drobnými šedohnědými šupinami blavor žlutý – suché lesy na Balkáně Čeleď:Leguánovití rozšířena v Americe a na Madagaskarupozemní život, příp. Na stromechsilné končetiny, prsty s drápkyv potravě převládají rostliny Zástupci: leguán zelený – chován v teráriích Čeleď:Agamovití podobají se leguánůmnápadní svou kulatou hlavou a rohovitými límci nebo hřebenyaktivní za dne, obývají pouště a pralesy Afriky, Asie i Austrálie Zástupci: agama stepní – střední Asie dráček létavý – Malajsko, vystouplá žebra jsou propojená kožním lemem, který umožňuje klouzavý let Čeleď:Gekonovití nápadně velké očirozšířeni v tropech a subtropechaktivní za šera a za tmy, živí se převážně hmyzempětiprsté končetiny opatřeny přísavkamiv jižní Evropě se vyskytuje gekon zední Čeleď:Varanovití pohybliví, štíhlí ještěři živí se dravě nebo zdechlinamimají dlouhé, silné nohy, protáhlou hlavu, hluboce rozeklaný jazyk a dlouhý, pohyblivý a nelámavý ocas Zástupci: varan komodský – největší (délka 4 m), žije v Sundském souostroví varan pustinný – středoasijské a severoafrické stepi a polopouště Čeleď:Chameleonovití ještěři přizpůsobení životu na stromech a keřích tělo je ze stran zploštělé s ostrým hřbetním kýlem, přílbovitou hlavou, ocas je různě dlouhýdlouhé, tenké nohy mají srostlé tři a dva prsty v kleště, pevně svírající větevvelké, nezávisle na sobě se pohybující oči s víčky srostlými až na střední otvordlouhý, na konci kyjovitě rozšířený lepkavý jazyk, loví hmyz Zástupce: chameleon obecný – jihozápadní Evropa B) hadi vývojově nejmladšíplazení, vyvinulo se v souvislosti se ztrátou končetinřada druhů velmi dobře plavetělo je členěno na hlavu, trup a ocastělní obratle nerozlišené, pohyblivá žebrazredukovaná levá plíce, pravá je

Témata, do kterých materiál patří