Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ŽIVÁ PŘÍRODA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89.61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ŽIVÁ PŘÍRODA

 • vývoj rostlinstva a živočišstva pod vlivem biogeografických zón

 • boreální (lesní) - od severu

 • středoevropská lesní - na západě

 • alpská - na jihozápadě

 • karpatská - na východě

 • biocenózy (společenstva organismů) jsou rozděleny do výškových vegetačních stupňů - limitové: výškou, typem klimatu, charakterem reliéfu, půd

 • údolní nivy a nížiny

 • převážně zemědělské plochy

 • nejteplejší a nejúrodnější části státu

 • vhodné k pěstování pšenice, cukrovky, ječmene, kukuřice, slunečnice, zeleniny a ovoce

 • pásy lužních lesů okolo řek téměř zničeny regulacemi a melioracemi (odvodňování)

 • na sušších místech vznikla slaniska (místo s velkou salinitou) a písčiny se slanomilnou vegetací

 • pískomilná vegetace - Polabí, dolní Morava (porosty borovic, byliny, lekníny, rákos,...)

 • velké plochy zaujímají nížinné louky (sítina, kostřice, ostřava)

 • dubový stupeň

 • okraje nížin s přechodem do pahorkatin

 • intenzivní zemědělské využití

 • bukovo-dubový stupeň

 • valná část České Tabule, lemuje moravské úvaly

 • malý podíl lesů

 • dubovo-bukový stupeň

 • díky ne tak intenzivnímu zemědělství, větší podíl lesů

 • pahorkatiny obklopující Českou Tabuli, úpatní části Drahanské a Českomoravské vrchoviny, v nižších částech Karpat a Beskyd

 • bukový stupeň

 • převážně ve vrcholových částech Podbeskydské pahorkatiny a moravsko-slovenském pomezí

 • dubovo-jehličnatý stupeň

 • pahorkatiny a vrchoviny

 • jedlovo-bukový stupeň

 • okrajová pohoří Českého masivu - Šumava, Krkonoše, Krušné hory, Orlické hory, Jeseníky, ČM vrchovina, MSL Beskydy

 • smrkovo-bukovo-jedlový stupeň

 • vrcholové partie hor

 • Krušné, Jizerské, Orlické, Lužické hory, Krkonoše, Beskydy,...

 • velký devast kvůli průmyslu

 • smrkový stupeň

 • horní hranice lesa (1200-1350m)

 • dobře zachován pouze na Šumavě, v Krkonoších (nad 1200m) pásmo kleče

 • lesy zaujímají asi 1/3 našeho území

 • vytvářejí mezoklima a mikroklima, obsorbují slun. záření, snižují rychlost větru, ovlivňují odtokové poměry a produkují kyslík

 • monokultury = uměle vysazené lesy (smrky + borovice)

TYPY KRAJIN

 • přírodný sféry (lito, pedo, hydro, atmo, bio), procesy, přeměny, apod. vytvářejí přírodní krajiny

 • na území ČR se přírodní krajiny dromovaly před 8000-6000 lety

 • nové vztahy mezi přírodními a socioekonomickými složkami krajiny přeměňují přír. krajinu na kulturní krajinu

 • přírodní ekosystémy si uchovávají plnou autoregulační schopnost (odstraňují zásahy do přír. sféry, bez porušení rovnováhy)

 • pastviny, lesy, vodní nádrže, rybníky = řízené přírodní ekosystémy

 • pole, vinice, sady, zahrady = produkční ekosystémy

 • ekosystémy těžební, výrobní, sídlištní, dopravní,...

 • typy kultur byly vymezeny podle: reliéfu, půd, klim. podm., veg. stupně, typu vegetačního krytu, zásahu člověkem

 • krajina: lesní, luční, zemědělsko-lesní, zemědělská, urbanizovaná, průmyslová, těžební,...

Témata, do kterých materiál patří