Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
ŽIVÁ PŘÍRODA

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (89,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ŽIVÁ PŘÍRODA vývoj rostlinstva a živočišstva pod vlivem biogeografických zónboreální (lesní) - od severustředoevropská lesní - na západěalpská - na jihozápaděkarpatská - na východěbiocenózy (společenstva organismů) jsou rozděleny do výškových vegetačních stupňů - limitové: výškou, typem klimatu, charakterem reliéfu, půdúdolní nivy a nížinypřevážně zemědělské plochynejteplejší a nejúrodnější části státuvhodné k pěstování pšenice, cukrovky, ječmene, kukuřice, slunečnice, zeleniny a ovocepásy lužních lesů okolo řek téměř zničeny regulacemi a melioracemi (odvodňování)na sušších místech vznikla slaniska (místo s velkou salinitou) a písčiny se slanomilnou vegetacípískomilná vegetace - Polabí, dolní Morava (porosty borovic, byliny, lekníny, rákos,...)velké plochy zaujímají nížinné louky (sítina, kostřice, ostřava)dubový stupeňokraje nížin s přechodem do pahorkatinintenzivní zemědělské využitíbukovo-dubový stupeňvalná část České Tabule, lemuje moravské úvalymalý podíl lesůdubovo-bukový stupeňdíky ne tak intenzivnímu zemědělství, větší podíl lesůpahorkatiny obklopující Českou Tabuli, úpatní části Drahanské a Českomoravské vrchoviny, v nižších částech Karpat a Beskydbukový stupeňpřevážně ve vrcholových částech Podbeskydské pahorkatiny a moravsko-slovenském pomezídubovo-jehličnatý stupeňpahorkatiny a vrchovinyjedlovo-bukový stupeňokrajová pohoří Českého masivu - Šumava, Krkonoše, Krušné hory, Orlické hory, Jeseníky, ČM vrchovina, MSL Beskydysmrkovo-bukovo-jedlový stupeňvrcholové partie horKrušné, Jizerské, Orlické, Lužické hory, Krkonoše, Beskydy,...velký devast kvůli průmyslusmrkový stupeňhorní hranice lesa (1200-1350m)dobře zachován pouze na Šumavě, v Krkonoších (nad 1200m) pásmo klečelesy zaujímají asi 1/3 našeho územívytvářejí mezoklima a mikroklima, obsorbují slun. záření, snižují rychlost větru, ovlivňují odtokové poměry a produkují kyslíkmonokultury = uměle vysazené lesy (smrky + borovice) TYPY KRAJIN přírodný sféry (lito, pedo, hydro, atmo, bio), procesy, přeměny, apod. vytvářejí přírodní krajinyna území ČR se přírodní krajiny dromovaly před 8000-6000 letynové vztahy mezi přírodními a socioekonomickými složkami krajiny přeměňují přír. krajinu na kulturní krajinupřírodní ekosystémy si uchovávají plnou autoregulační schopnost (odstraňují zásahy do přír. sféry, bez porušení rovnováhy)pastviny, lesy, vodní nádrže, rybníky = řízené přírodní ekosystémypole, vinice, sady, zahrady = produkční ekosystémyekosystémy těžební, výrobní, sídlištní, dopravní,...typy kultur byly vymezeny podle: reliéfu, půd, klim. podm., veg. stupně, typu vegetačního krytu, zásahu člověkemkrajina: lesní, luční, zemědělsko-lesní, zemědělská, urbanizovaná, průmyslová, těžební,...přírodní složky zastoupeny v rovnováze -> harmonická krajina (jihočeské pánve)narušená (degradovaná) krajina - sídelní, průmyslové aglomeraceztráta schopnosti autoregulace - těžební krajina (Podkrušnohoří, Ostravsko)krajiny podle reliéfukrajiny údolních nivrovinný reliéf (moravské úvaly, Polabí,...)mírně teplé podnebílužní lesy s kulturní stepídostatek pitné vody, zemědělských (hnědých) půdkrajiny sníženinpánve, kotliny, brázdyvýsledek tektonických poklesů a erozní činnosti2 výškové stupněrovinný okolo říčních tokůvýšší směrem k okraji sníženinyčastá teplotní inveze ovlivňuje vegetacikoncentrace povrchových i podzemních vodnivní půdy (Třeboňská, Budějovická pánev), zbytky černozemě v Mostecké pánvypůvodní vegetace vytlačena zemědělstvímněkteré kotliny silně urbanizované (Liberecká, Karlovarská,...)vznik antropogenního reliéfu v důsledku těžby (Mostecká, Sokolovská pánev)smogové situacekrajiny pahorkatinplošná převaha v ČRvnitřní výšková členitost (30-150m)mocný zvětralinový plášť s dobře vyvinutými půdaminížinné pahorkatinyjižní Moravaplochý reliéf na sprašových hlínách a spraších na nichž jsou černozemězáklad pro zem. činnostpahorkatiny s erozně denudačním povrchemstřední Čechytypická hluboká erozní síťpahorkatiny úpatíokraje vrchovin a hornatin (Vizovické vrchoviny)erozně-akumulační typ reliéfuhusté, většinou zem. osídlení s dobrou kom. sítívrchovinné krajiny150-300msilný zvětralinový plášť s dobrou retencí podzemních vodteplá, mírně teplá, chladná klim. oblastpodle polohy reliéfuvrchoviny úpatíNovohradské podůří, Pošumavídobře vyvinutá říční síťvrchoviny rozvodnéBrdy, Hřebeny, Jihlavské a Žďárské vrchy)pramenné oblastizbtyky starých zarovnaných povrchůpastviny a lesní porostykrajiny hornatin300-600mdobře vyvinutá výšková vegetační stupňovitostnejvyšší pohraniční pohořívyšší srážky vyvolávají silné erozní, denudační, svahové procesyvětší povrchový odtok -> hustá říční síťmírně chladné - chladné podnebíDěčínské vrchoviny, České středohoří, Hrubý Jeseník, Moravskoslezské Beskydypřevládají lesy OCHRANA PŘÍRODY všechny základní typy krajin Evropy (-mořské pobřeží, velehory)roste devastační tlak na přír. sféru -> narušování vztahu mezi jednotlivými přír. složkaminejstarší evropská přírodní rezervace = Novohradské hory - Žofínský prales (1838)Jan Schwarzenberg založil Šumavskou rezervaci Boubínský pralesdo 1938 v ČR bylo 136 maloplošných chráň. území2003 - 28 velkoplošných a 2121 maloplošných (15,6% celé ČR) VELKOPLOŠNÉ CHO národní parkyŠumava (největší), Krkonošský (nejstarší), Podyjí, České Švýcarskorozlehlá jedinečná územíchráněné krajinné oblasti (26) CHO s málo narušenou krajinou a hospodářskou činností řízenou tak, aby byly zachovány veškeré krajinné hodnoty MALOPLOŠNÉ CHO národní přírodní rezervace (108)vyloučeny veškeré zásahy do přírodypůvodní, málo dotčená krajinaČerné a Čertovo jezero, Boubínský prales, Praděd, Králický Sněžník, Čertoryje, Vývěry Punkvy nebo Mohelenská hadcová step.přírodní rezervacenárodní přírodní památkypřírodní památky mezinárodně vyznámné CHObiosferické rezervace vhlášené UNESCEM - předpoklad vytvoření ce

Témata, do kterých materiál patří