Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Cenné papíry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

í: Kmenové akcie – majitel má právo hlasovat na valné hromadě a pobírat dividendy Prioritní – přednostní právo na dividendy ve stálé výši Zaměstnanecké – motivace pro zaměstnance, výhodnější ceny akcií Podílové listy Osvědčuje majitele k jeho podílnictví na investování prostřednictvím podílového fonduInvestice na principu rozptýlení rizikaPortfolio upravují odborníciPodílníci nemají právo zasahovat do řízení podílových listů a do tvorby portfolia ÚVĚROVÉ CENNÉ PAPÍRY Vztah dlužník a věřitelVěřitel (majitel CP) – očekává vrácení investované částky a výnosDlužník (emitent CP) – dostává dočasné finanční prostředky a vzniká mu náklad (úroky)Patří sem: Obligace (dluhopisy) CP, v němž se emitent zavazuje zaplatit nominální částku a vyplácet výnosy k určitému datuDělíme podle různých hledisek: Podle osoby emitenta Průmyslové - emitují podniky Bankovní –emitují banky Státní a veřejné –emituje stát nebo obec, kraj, město Podle stanovení výnosu Pevně úročené Proměnlivě úročené –sestupný nebo vzestupný Ziskové –výnos vázán na zisku emitenta Podle formy Zaknihované Listinné – skládá se z pláště (označení emitenta, nominální hodnota, způsob stanovení výnosu, prohlášení, datum splatnosti a emise) a kupónového archu (poukázky na výplatu úroku) s talónem (poukázka na obdržení nového kupónového archu) Nominální –číselné uvedení obligace Tržní –hodnota, se kterou se s obligací obchoduje Depozitní certifikáty CP emitované bankami a spořitelnamiUrčeny drobným vkladatelem – malá nominální hodnotaPevně nebo variabilně úročeny„poukázka“ banky o přijetí vkladu s dobou splatnosti, banka se zavazuje splatit vklad a vyplatit úrok Státní pokladniční poukázky Emitováno státem, slouží ke krytí deficitu státního rozpočtuSplatnost do 1 roku, nominální hodnota 1.000.000 Kč Hypoteční zástavní listy Mohou je emitovat banky poskytující hypoteční úvěrNominální hodnota a výnos je kryta pohledávkami z hypoték Směnky Pojmy týkající se směnek: Remitent –osoba, které má být zaplacena suma, většinou to je první majitel směnky, vztah mezi výstavcem a remitentem je tzv. valutový poměr Příjemce – tím se stává směnečník (trasát) po přijetí směnky, majitel směnky má k němu plné právo požadovat proplacení směnky Majitel – ten, kdo je řádný majitel směnky Výstavce – slibuje zaplacení (směnka vlastní) anebo přikazuje zaplacení (směnka cizí) – emitent, trasát Směnečník – ten, komu je určen příkaz k zaplacení, stává se jím až po akceptaciKrátkodobý CP, emitují se individuálněPlatební a úvěrový prostředek zakládající vztah mezi dlužníkem a věřitelemMajetkové právo vyžadovat zaplacení částky a úroku v daním časeDlužník má závazek zaplatitSlouží jako zajišťovací prostředek pohledávky nebo závazkuNáležitosti: Slovo „směnka“ v daném jazyce Bezpodmínečný závazek zaplatit; údaj o místu, kde se má zaplatit Jména, kdo má platit a komu má být zaplaceno Datum a místo vystavení Podpis dlužníkaOperace se směnkami: Nechat si směnku v den splatnosti Platit směnkou prodávajícímu Nabídnout směnku bance – vlastník požádá banku o odkoupení a poskytnutí úvěru (eskontní úvěr); nevyplácí celou částku, ale strhne si úrok (diskont) za příslušnou dobu Dělení směnek: Směnka vlastní –bezpodmínečný závazek výstavce (trasanta) zaplatit osobě ve směnce uvedené v určené době a na určitém místě směnečnou sumu Směnka cizí – bezpodmínečný rozkaz třetí osobě (trasátovi/směnečníkovi), aby osobě uvedené na směnce v určité době a na určitém místě zaplatil směnečnou sumu Podle splatnosti: Směnky naviděnou - splatnost je po předložení směnky Datosměnky – splatnost vyjádřena konkrétním datem Lhůtní směnky – splatnost je do určité doby po předložení Uplatnění směnky: Instrument zajišťovací - směnka slouží jako jistota, že dojde jejím prostře

Témata, do kterých materiál patří