Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Cenné papíry

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22.72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

 • Ziskové výnos vázán na zisku emitenta

 • Podle formy

  • Zaknihované

  • Listinné – skládá se z pláště (označení emitenta, nominální hodnota, způsob stanovení výnosu, prohlášení, datum splatnosti a emise) a kupónového archu (poukázky na výplatu úroku) s talónem (poukázka na obdržení nového kupónového archu)

  • Nominální – číselné uvedení obligace

  • Tržní – hodnota, se kterou se s obligací obchoduje

 • Depozitní certifikáty

  • CP emitované bankami a spořitelnami

  • Určeny drobným vkladatelem – malá nominální hodnota

  • Pevně nebo variabilně úročeny

  • „poukázka“ banky o přijetí vkladu s dobou splatnosti, banka se zavazuje splatit vklad a vyplatit úrok

  Státní pokladniční poukázky

  • Emitováno státem, slouží ke krytí deficitu státního rozpočtu

  • Splatnost do 1 roku, nominální hodnota 1.000.000 Kč

  Hypoteční zástavní listy

  • Mohou je emitovat banky poskytující hypoteční úvěr

  • Nominální hodnota a výnos je kryta pohledávkami z hypoték

  Směnky

  • Pojmy týkající se směnek:

   • Remitent – osoba, které má být zaplacena suma, většinou to je první majitel směnky, vztah mezi výstavcem a remitentem je tzv. valutový poměr

   • Příjemce – tím se stává směnečník (trasát) po přijetí směnky, majitel směnky má k němu plné právo požadovat proplacení směnky

   • Majitel – ten, kdo je řádný majitel směnky

   • Výstavce – slibuje zaplacení (směnka vlastní) anebo přikazuje zaplacení (směnka cizí) – emitent, trasát

   • Směnečník – ten, komu je určen příkaz k zaplacení, stává se jím až po akceptaci

  • Krátkodobý CP, emitují se individuálně

  • Platební a úvěrový prostředek zakládající vztah mezi dlužníkem a věřitelem

  • Majetkové právo vyžadovat zaplacení částky a úroku v daním čase

  • Dlužník má závazek zaplatit

  • Slouží jako zajišťovací prostředek pohledávky nebo závazku

  • Náležitosti:

   • Slovo „směnka“ v daném jazyce

   • Bezpodmínečný závazek zaplatit; údaj o místu, kde se má zaplatit

   • Jména, kdo má platit a komu má být zaplaceno

   • Datum a místo vystavení

   • Podpis dlužníka

  • Operace se směnkami:

   • Nechat si směnku v den splatnosti

   • Platit směnkou prodávajícímu

   • Nabídnout směnku bance – vlastník požádá banku o odkoupení a poskytnutí úvěru (eskontní úvěr); nevyplácí celou částku, ale strhne si úrok (diskont) za příslušnou dobu

  • Dělení směnek:

   • Směnka vlastní – bezpodmínečný závazek výstavce (trasanta) zaplatit osobě ve směnce uvedené v určené době a na určitém místě směnečnou sumu

   • Směnka cizí – bezpodmínečný rozkaz třetí osobě (trasátovi/směnečníkovi), aby osobě uvedené na směnce v určité době a na určitém místě zaplatil směnečnou sumu

  • Podle splatnosti:

   • Směnky naviděnou - splatnost je po předložení směnky

   • Datosměnky – splatnost vyjádřena konkrétním datem

   • Lhůtní směnky – splatnost je do určité doby po předložení

  • Uplatnění směnky:

   • Instrument zajišťovací - směnka slouží jako jistota, že dojde jejím prostřednictvím k plnění v případě, že k řádnému a včasnému splnění závazku nedošlo

  Témata, do kterých materiál patří