Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16. Maryša - Vilém a Alois Mrštíkovi

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,68 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Maryša – Alois a Vilém Mrštíkovi Charakteristika uměleckého textu Literárněhistorický kontext Literární / obecně kulturní kontext Zařazení autora do uměleckého směru Mrštíkové - naturalismus, impresionismus a kritický realismus Maryša – české realistické drama 2. pol. 19. stol. = generace národního divadla I. Kritický realismus v Čechách (2. pol. 19. stol.) historický román - román, u něhož se děj odehrává v minulosti, popis dějin beletrizace histor. pramenů - začlenění nějaké histor. události do děje, napsání příběhu vesnický román - román odehrávající se na vesnici sociální povídka - příběh z různých sociálních vrstev, žádné nadpřirozené síly, hl. nižší vrstvy realistické drama - drama zaměřené na realist. příběhy, zobrazuje společnost takovou, jaká je civilní jazyk - jazyk, jímž se mluví mezi lidmi, není přestylizovaný 2 zákl. proudy: 1. Venkovský realismus 2. Historická próza - vedle sebe fungoval kritický realismus spolu s novýmiavantgardními směry(impresionismus, …) - popis sociálního prostředí, původu obyvatel a majetkových poměrů -drobnokresba – zabývali se detaily v životě člověka 1. Venkovská próza - kritičtí realisténic neidealizují!(zobrazují vesnice takové, jaké doopravdy jsou - vztahy rodičů a dětí, otázky peněz) - zapojují i historické události K. V. Rais – Výminkáři, Kalibův zločin; A. Stašek, Tereza Nováková 2. Historická próza - připomíná historické události(husité, vzepjetí Čechů) Alois Jirásek, Zikmund Winter II. Próza z městského prostředí =sociální próza 1. kategorie –sociální romány- zabývala se nižšími vrstvami Pražského podsvětí (chudáci, žebráci) 2. kategorie – zabývala se obyčejnými lidmi – Ignát Hermann III. Naturalismus - lidé ovlivněni výchovou, prostředím = determinace - nechutné věci, popis nezaujatého vypravěče - vznikl v 70. letech 19. století ve Francii z klasického realismu - tvůrce - Émile Zola(další autoři - Guy de Maupassant, Gustave Flaubert) Josef Karel Šlejhar IV. České realistické drama (2. pol. 19. stol.) - zobrazování nespokojenosti lidí, skutečnosti 50. léta –Bachův absolutismus – cenzura, žádná tvorba 60. léta –Prozatímní divadlo – 1. samostatná česká scéna založenaFrantiškem Ladislavem Riegerem 70. - 80. léta – Národní divadlo - 1868 položen zákl. kámen - 1881 – poprvé otevřeno(1. hra Libuše) - tentýž rok shořelo - 1883 – postaveno a znovu otevřeno Ladislav Stroupežnický, Gabriela Preissová, Mrštíkovi Rysy naturalismu: - snaha zachytitnezkreslenou realitu -pesimismus – lidská bída, smrt i stáří - témata:podmínky lidské existence v urbanizované civilizaci - není dobré vytvářet realitu ze snů - vyšší cíle jsou klamná iluze - velký důraz nadetailní (až nehutný) popis prostředí i situací - zobrazení výjimečných osob –„ nejbídnější z bídáků“ na okraji společnosti(rozdíl od realismu – průměrný člověk) -odlidštění– autor nezasahuje do děje, nechává vyvíjet události, jak by se to přirozeně stalo -determinace Světový realismus (1. pol. 19. stol.) Historický kontext: - průmyslová revoluce - přesun obyvatel do měst, pokrok - Francie se stává republikou - v Rusku se ruší nevolnictví - USA – boje S x J + otroctví - Darwinova teorie Rysy: - zobrazování psych. vývoje čl., různých vrstev společnosti a vztahů mezi nimi - dialekt a městská mluva - skutečnost, důraz na rozum a realitu, objektivita - vševědoucí vypravěč - 2. pol. 19. st. Kritický realismus(vyostřený realismus – 1848 – revoluce v Evropě, prohloubení rozdílů vrstev) TVORBA: Rusko – dramata a romány - Nikolaj Vasilejevič Gogol – Revizor - Fjodor Michajlovič Dostojevskij – Idiot - Lev Nikolajevič Tolstoj – Anna Karenina Francie – romány - Honoré de Balzac – Otec Goriot - Gustav Flaubert – Paní Bovaryová USA - real. Romány - Mark Twain - Dobrodružství Toma Sawyera Anglie – děti z chudých vrstev - Charles Dickens - Oliver Twist Norsko– dramata Polsko – historické romány NATURALISMUS - nejostřejší forma realismu - 60. léta 19. st.Experimentální román– Émile Zola - myšlenka, že literatura a umění podléhají stejným zákonům jako přírodní jevy - objektivní spisovatel - determinace hlavního hrdiny z nižší vrstvy, smrt, fotografování skutečnosti(autor je nezaujatým pozorovatelem), odpuzující stránky společnosti(alkohol, hygiena) - v současnosti zdroj informací o tehdejších lidech - Émile Zola – Zabiják, Nana; Guy de Maupassant - Kulička Kontext autorovy tvorby Autor: - jsou považováni za nejkritičtější vrchol kritického českého realismu Alois Mrštík (1861 – 1925) - prozaik, dramatik, autor žánrových obrázků, rozsáhlé kroniky - po ukončení studií působil jako učitel - prózy uveřejňovány vNárodních novinách Vilém Mrštík (1863 – 1912) - prozaik, autor impresionisticky laděných románů, lyrických obrázků z přírody architekti:Josef Schulz, Josef Zítek sochaři:Josef Václav Myslbek, Bohuslav Schnirch opona:Vojtěch Hynais malíři:Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais F. Ženíšek, Václav Brožík, Julius Mařák - spolutvůrce českého realistického dramatu, publicista, esejista - jeden z představitelů kritické generace 90. let - prosazovalruské realisty a dílo Emila Zoly - středoškolská studia dokončil v Praze na malostranském gymnáziu. Kromě literatury ho přitahovalo malířství a - psal do časopisůRuch, Lumír,Národní listy, Česká revue - beletristická tvorba je ovlivněna impresionismem i realismem Další díla: Alois Rok na vsi Vilém Santa Lucia, Pohádka máje Soudobí autoři: Ladislav Stroupežnický Gabriela Preissová Alois Jirásek (1851-1930) - dramaturg Národního divadla - autor vlastních her - oblíbený autor, neoblíbený člověk - psal veselohry s historickými náměty - ostřejší kritika, zobrazovalaMoravu – hl. Slovácko - typické ženské hrdinky, vesnice - převážnětragédie - GJKT - studia historie na FF UK - zabýval se dobou podbělohorskou, husitskou a národním obrozením - byl zneužit komunistickým režimem - zbeletrizoval české dějiny husité, NO, pobělohorské období - dlouhé romány - objektivní podání dějin Naši furianti furiant = čl. okázale projevující své sebevědomí, domýšlivý, pyšný, rád se předvádí Gazdina roba (statkářova milenka

Témata, do kterých materiál patří