Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Starověká literatura

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (2,26 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Obsah Starověká literatura2 Chammurabiho zákoník2 Egyptská literatura2 Achantonův hymnus na slunce2 Hebrejská literatura2 Judaismus2 Nejstarší památky2 Orientální3 Chetitská říše3 Féničané3 Persie3 Indie3 Čína3 Antika4 Řecká literatura4 Římská literatura7 Bible9 Nový zákon10 Starověká literatura Nejstarší civilizace Mýtus – obvykle částečná pravda, ale obsahuje i nadpřirozenost Chammurabiho zákoník První psaný zákoník, předává zvykové právo Egyptská literatura Hymnus = óda Achantonův hymnus na slunce Citoslovce – typické pro hymnus Hebrejská literatura Vztahuje se k židům Judaismus První lineárně chápající náboženství (čas má konec a počátek, necyklí se) Nejstarší památky Starý zákon Pro Židy Tóra Talmud Veškeré Židovské učení Pentateuch Pět knih Mojžíšových (Tóra v užším slova smyslu) Genesis První kniha Mojžíšova Orientální Chetitská říše Hieroglyfy, dešifrovány Bedřichem Hrozným Féničané 22 znaků, 22 hlásek Persie Především náboženství – mýty, modlitby, písně Avesta – Zoroaster Ovlivnila vznik islámu Indie Védy Knihy znalosti, nejstarší filosofické, pedagogické a náboženské texty Brahmany Knihy pro kněze Upanišady Nábožensko-filosofické texty Eposy Rámajáma Zárodky dramatu Čína Taoismus Lao - cNemáme zasahovat do přírody, máme se přiblížit bohu (harmonie), bohové sídlí v sedmém nebi, hory jsou znakem přiblížení se k bohům Konfucionismus Každý by měl držet svou roli ve společnosti Kniha písní Lyrickoepické dílo, velmi rozmanité, čtená i dnes, obsahuje náboženské a rituální písně Antika 15. stol. p. n. l. – 5. stol. p. n. l. Epigram – oslavné verše na mrtvé, psány na náhrobky, později se tak začala označovat satira Bajky Za zakladatele je považován Ezop (také zvaný Aisópos) Řecká literatura 15. – 1. stol. p. n. l. Archaické období 15. – 6. stol. p. n. l. Attické období Nejdůležitější v literatuře Helénistické 4. – 1. stol. p. n. l. Homér Homérovy eposy upravily náhled na Řeckou mytologii. V obou eposech vystupují bohové, kterým lidé později přičítaly vlastnosti, které jim dal Homér, takže se mluví o před Homérovské a po Homérovské mytologii Hrdinové velmi výjimeční fyzicky nebo psychicky Sapfó Modlitba k Afroditě – monodika – zpěv za doprovodu lyry Anakreón lásku považuje za zdroj zábavy Archilochos Elgie – žalozpěvy Attické období 5. – 4. stol. p. n. l. Rozvíjí se drama, próza, počátky odborné prózy Sokrates, Platón, Aristoteles Aristofanés napsal asi 44 komedií, satiricky kritizoval společnost, Žáby, Jezdci, Mír Thúkýdidés Římská literatura 3. – 2. stol. p. n. l. až 5. stol. n. l. Staré období Velká podoba řecké literatuře, ne nějaké nové myšlenky, komedie inspirací pro Lakomce i Shakespeara Kleštěnec, Tchyně, Fornio Klasické období podle Cicera taky „doba Ciceronská“ prvotřídního jazyka zápisky o válce Galské (jedny z mála informacích o tehdejších Keltech) ostatní, jak má psát o lásce po smrti se stává bohem Quintus Horatius Flaceus – syn propuštěného otroka, kritizoval společnost formou humoru Post-klasické období Rozvoj Křesťanství, umlčovány antické postoje, zakazovány pohanské obřady Bible Stará asi 3500 let, psána Hebrejsky, nejpřekládanější kniha (asi 2800 jazyků) Starý zákon – Tóra v širším slova smyslu Nový zákon Navazuje na Starý zákon Evangelia kázání o bohu a božím království)První tři evangelia mají stejný zdroj, poslední z Janových vzpomínek prorocké – zjevení Janovo

Témata, do kterých materiál patří