Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


23.Karel Čapek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (130 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

23) Karel Čapek Busta Karla Čapka u zámku vChyši z roku1967. Karel Čapek (9. ledna1890Malé Svatoňovice –25. prosince1938Praha) bylčeský spisovatel, novinář, dramatik, filosof, překladatel a fotograf. OtecMUDr. Antonín Čapek BratrJosef Čapek SestraHelena Život Narodil se vMalých Svatoňovicích, brzy se však s rodiči přestěhoval doÚpice. Studovalgymnázium vHradci Králové, odkud musel (po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku) přestoupit doBrna. Roku1915 ukončil studium nafilosofické fakultě UK vPraze, poté studoval filosofii vBerlíně aPaříži. Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel se účastnit bojů vprvní světové válce, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn. Po ukončení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodině (v roce1917 byl domácím učitelemProkopa Lažanského na zámku vChyši), brzy však přešel k novinařině. Působil jako redaktor v několika časopisech:Národních listech (1917–1921),Nebojsa (1918–1920),Lidových novinách (od r.1921). V letech1921–1923 byl dramaturgemVinohradského divadla. V letech1925–1933 byl předsedouČeskoslovenského PEN klubu. Ke konci života se oženil se svou dlouholetou přítelkyníOlgou Scheinpflugovou. PoMnichovské dohodě aBenešově opuštění této země (1938) se stal terčem politických útoků – převážně od Čechů. Poslední tři roky svého života prožil veStaré Huti uDobříše. Dnes je zde jeho památník. Byl pohřben navyšehradském hřbitově v Praze. Roku1995 mu byl in memoriam propůjčenŘád T. G. Masaryka. Byl mimořádně dobrým amatérským fotografem, o čemž vedle známých fotografií vDášeňce svědčí řada dalších dochovaných snímků včetně portrétů známých osobností (mj. prezident Masaryk a další Pátečníci). Paradoxně - amatér Karel Čapek byl autorem nejprodávanější fotografické publikace období první republiky. Dášeňka čili Život štěněte z roku 1933 vyšla v několika desítkách vydání. Méně známá je jeho záliba v etnické hudbě, vyrostlá ze zájmu o cizí kultury vůbec. Patřil mezi přední sběratele; celou dochovanou sbírku jeho dědicové v r. 1981 věnovaliNáprstkovu muzeu (celkem 462 desek 78 ot./min. a 115 katalogů světových gramofonových firem). Po r. 1990 byly nahrávky s podporouUNESCO digitalizovány a výbor z nich byl vydán na pěti CD. Dílo Svoji literární tvorbu zahájil předprvní světovou válkou, zpočátku tvořil se svým bratremJosefem, který byl především malířem. Na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filosofické a estetické vzdělání, předevšímpragmatismus aexpresionismus, dále ho velmi ovlivnila vědeckotechnická revoluce, v mnoha dílech vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem. Typický znakem jeho děl je využívání obrovské slovní zásoby, používání neobvyklých slov, několikanásobných větných členů a rozvitých souvětí. Čapek uměl velmi dobře využívat českého jazyka a jeho zvláštností. Autorství slova „robot“, které se s divadelní hrouR.U.R. rozšířilo po světě, je připisováno jeho bratruJosefu. V dílech K. Čapka se uplatňuje individualistický přístup, a z toho vyplývající uznávání silných jedinců, neuznává jednoznačnou pravdu, ale pouze pravdu z pohledu jednotlivce. Jeho dílo samozřejmě také ovlivnilaprvní světová válka a později blížící sedruhá světová válka. Jeho dílo je velmi obsáhlé, a tak bývá z praktických důvodů děleno na dvě základní části: část zabývající se vnitřním životem člověka jako jedince a jehož prostřednictvím se Čapek pokouší zkoumat možnosti i hranice lidského poznání, mnohost pohledů na realitu, zabývá se noetikou (Boží muka, noetická trilogie, …). utopická část – sem řadíme jeho utopické romány a dramata, ve kterých Čapek kritizuje společenské problémy celé moderní společnosti, zároveň je zde často vyjadřována obava ze zneužití techniky proti člověku a v dílech je i patrná obava z nastupujícíhofašismu. Pro tato díla bývá občas K. Čapek považován za předchůdcesci-fi. Kritičnost jeho děl často oslabuje idylizující nebo harmonizující závěr, ve svých vrcholných dílech tuto tendenci opustil. Jeho novinářská činnost je velmi zajímavá. Novinařina mu poskytla řadu tvůrčích podnětů a ovlivnila vnitřní organizaci jeho literárních děl, jejich jazyk, sloh, ale i výraz a tvar. Je třeba říci, že jeho tvorba výrazně ovlivnila podobu tradičních i nově vzniklých novinářských útvarů. A to především jazykovou svěžestí a slovesnou propracovaností. Jeho působení v tisku je spojeno především sLidovými novinami, kde v jistém slova smyslu navazoval naNerudu. Napsal velké množství fejetonů, které později vycházely v různých souborech. Dále se vyjadřoval k aktuálním problémům – sloupky. Tento novinářský žánr vymyslel a jako první ho používal. Vzhledem k jeho přátelství sT. G. Masarykem, kterého si velmi vážil, se ale stal vHovorech pouhým zapisovatelem. Lze tvrdit, že Čapek psal velmi promasarykovsky a stal se jakýmsi oficiálním, hradním novinářem. Próza Zářivé hlubiny – (1916), jedná se o knižní vydání jeho povídek otiskovaných v časopisech, napsaných spolu s bratremJosefem Boží muka – (1917) filosofické povídky, které se zamýšlejí (filosofují) nad záhadami lidské duše a osudovými náhodami v životě člověka. První kniha, kterou Karel Čapek napsal sám Krakonošova zahrada (1918), jedná se o knižní vydání jeho próz otiskovaných v časopisech, napsaných spolu s bratremJosefem. Většina prací pochází z let1908–1911. Kritika slov (1918) v tomto díle pomocí sloupků podrobil rozboru frázi a její zneužití. Trapné povídky (1921) skepticky uvažuje o smyslu lidské existence a jeho duševna. Továrna na absolutno – (1922), fejetonový román. V tomto románu lidstvo získá od českého vynálezce, ing. Marka, vynález motoru, kterému může jako palivo, sloužit jakákoliv látka a kterou spálí beze zbytku. Spolu s tímto zdrojem energie lidstvo postupně získá blahobyt. Při spalování se, ale uvolňuje záření – absolutno, které dělá z lidí náboženské fanatiky. Postupně těchto lidí přibývá a s tím začíná chaos. Nakonec vypuká válka, která končí úplným vyčerpáním, pak si teprve lidé uvědomí viníka a všechny motory zničí. Krakatit– (1922, zfilmováno v r.1948), román. Ing

Témata, do kterých materiál patří