Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


4.máj

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

4.Karel Hynek Mácha: Máj KdyKde: Děj se odehrává u města Hiršberg mezi horami, na nichž hradyBezděz, Pernštejn, Houska a v dálce Roll k východu, západu, poledni a půlnoci okazují. Pozdní večer, první máj. – čas není specifikovaný, ale lze soudit, že se jedná o básníkovu současnos Lit. Druh: Lyrika Lit. ŽánrLit. Forma: Poezie Typ vypravěčeDominantní slohový Postup:Kompozice Složitá vnitřní struktura, Jambický verš Chronologický děj, místy retrospektiva (Vilém vzpomíná). Na začátku knihy věnování bohatému měšťanovi (kvůli cenzuře, aby kniha mohla vyjít), ději předchází báseňČechové jsou národ dobrý. Dílo se skládá ze 4 zpěvů a jsou zde 2 intermezza (mezihry). Celá kniha je postavena na oxymoronu a epitetonu. Adresát: Báseň je především pro zdatnější čtenáře, který se dokáže vcítit do osudů vystupujících postav. Ve své době byla báseň nepochopena, lidé nedokázali obdivovat vraha Smysl: Autorovi zřejmě šlo o oslavu májové přírodní krásy a jako kontrast využil tragiku lidského osudu. Jazykové prostředky: Rytmus – jamb a trochej (vytvořil tzv. novočeský jamb = na konec verše kladl jednoslabičná slova). Zvukomalba – nocí řinčí řetězů hřmot, slova jsou laděna do eufonie nebo kakofonie, použito opakování slov, hlásek nebo veršů. Typy promluv: vnitřní monology, citově zabarvené popisy přírody, v prvním zpěvu dialog, řečnické otázky. Dílo je postaveno na kontrastech. Jazyk je spisovný, archaický, knižní, básnický, slova neutrální i citově zabarvená, znakem je velká citovost, hudebnost, zvukomalba. Velké množství básnických prostředků: epiteta, personifikace, oxymorón, metafory, Veršovaná výstavba: jamb (pro češtinu nepřirozený, začíná jednoslabičnými slovy), rým nepravidelný, obkročný (abba), sdružený (aabb), střídavý (abab). Téma :Vina a smrt, láska,země,čas Hlavní myšlenka: Úvaha o vině a trestu Motiv:loupežníci, tragická, nenaplněná, nešťastná láska, vražda, sebevražda, oslava májové přírody, vina, trest, smutek, sebelítost, smrt, vlastenectví, pláč, zrada, nevěra, svedení, vězení, jezero, duchové, poprava, krajina, ticho, věčnost, měsíc, noc, zoufalství, autobiografické prvky, popraviště,... Charakteristika postav: Vilém- "Strašný lesů pán", vůdce loupežnické bandy, jako dítě byl vyhnán z domova, typický romantický hrdina se záhadnou minulostí, pere se u něj sen s realitou, výbušný, vášnivý, žárlivý, pomstychtivý, nešťastný, smutný, otcovrah, zamilovaný do Jarmily, touhou po pomstě je dohnán k vraždě, zabije svého otce, aniž by tušil kdo to je, nelituje svého činu, přemýšlí o smyslu života, těžko se loučí s přírodou, je zoufalý, myslí, že Jarmila na něj zapomene. Jarmila- vystupuje jako obraz mládí a krásy, ale je zde rozpor se skutečností, že už není nevinná. Vše, co se stalo, se odehrála ještě předtím, než potkala Viléma. Je nespravedlivě obviněna loupežníky, že způsobila jeho smrt. Sama ji neunese, je nešťastná, východisko vidí v sebevraždě - skočí do jezera. Je zamilovaná do Viléma, oddaně na něj čeká, je svedena jeho otcem. poutník- Hynek, autobiografické rysy, sám autor, vystupuje ve 4. zpěvu, je zamyšlený, vrací se k popravišti, srovnává svůj osud s osudem milenců, přemýšlí o smyslu života. V závěrečném verši se jeho jméno staví na první místo. Otec Viléma - nečestný, svůdce Jarmily. Vztahy mezi postavami: stručné nastínění děje: Věnování – Máj je dedikován Hynku Kommovi, což byl pražský měšťan a vlastnenec. Rodina Máchových ho chovala v úctě. - následuje vlastenecká báseň oslavující češství I. zpěv:II. zpěv:III. zpěv:IV. zpěv: Po sedmi letech, 31. prosince, přijíždí na koni na pahorek vypravěč příběhu. Na pohorku stále stojí kolo s Vilémovou lebkou. Druhý den, 1. ledna, se ptá hostinského, čí tělo viděl, a hostinský mu vypráví nám již známý Vilémův osud. Poutník poté odchází, ale místo popravy ho vábí zpátky. Vrací se 1. května, usedá na zem a rozjímá o životě. „Hynku! Viléma!! Jarmilo!!!“ → poutníkem byl sám Hynek Mácha + Poznamenání – Máchova vysvětlivka k I. intermezzu Zasazení díla do kontextu Dílo do tvorby autora: Nejslavnější Máchovo dílo, jeho počátky spadají do roku 1834, psán byl od podzimu 1835 do jara roku 1836. Je to jediná knihy, která vyšla za jeho života. Vydal ji vlastním nákladem, šlo o 600 výtisků. Autor do české nebo světové literatury: RomantismusEstestický cíl literatury (přechod od klasicismu – výchovný a didaktický cíl) Důraz na cit, individualita,tajemství,prožitky 3. fáze: 1830-1848, J. K. Tyl, K. H. Mácha, K. J. Erben - doba mezi revolucemi, literatura se sbližuje se životem, proniká romantismus Národní obrození: -> František Ladislav Čelákovský: Ohlas českých písní Český romantismus: Karel Jaromír Erben: Kytice Karel Sabina: Úvod povahopisný – obhajoba Máchy, hrobník Světový Romantismus: Victor Hugo: Chrám matky boží v Paříži Alexandr Sergejovič Puškin: Evžen Oněgin Znaky: - obdiv k minulosti - středověk, gotika, rytířství - city vítězí nad rozumem - rozpor snu a skutečnosti - zájem o lidovou tvorbu - záliba v exotice Znaky romantického hrdiny: - ústřední role, výjimečný člověk, který se objevuje ve výjimečných situacích. - autobiografické rysy - atypický, neumí se přizpůsobit. Často se dostává do rozporu s dobou a lidmi, cítí se osamělý, nepochopený, nikdo mu nerozumí, duševně rozervaný, individualista. - útěchu hledá v lásce, která je většinou nešťastná (chyba hrdiny - miluje vysněný ideál a je zklamaný, když ta láska taková není - hledá únik z rozporu mezi sny a skutečností -- sebevražda, souboj, útěk - bývá obestřen tajemstvím Další autorovy díla:Cikáni – nejrozsáhlejší text, román Pouť krkonošská, Návrat, Klášter sázavský, Valdice, Sen - vedl si šifrované deníky (rozluštil Jakub Arbes) Tematicky podobné dílo: K. H. Mácha - Cikáni Další autoři: Karel Jaromír Erben (1811–1870) - básník, historik, sběratel lidové slovesnosti (písně, pověsti, pohádky, říkadla), vydavatel staročeských literárních památek, překladatel, novinář - studoval práva a filozofii, seznámil se s Fr. Palackým, s nímž pak spolupracoval - Erbenovy pohádky jsou zbaveny skoro vesměs místní

Témata, do kterých materiál patří