Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Čapek, R.U.R.

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Karel Čapek – R.U.R. (Rossum´s Universal Robots) DějDrama začíná předehrou, která je o příjezdu Heleny Gloryové na ostrov. Zde popisuje Harry Domin, centrální ředitel továrny, Heleně historii továrny, výrobu a pravé roboty, přičemž ona nevěří, že ti, kohož vidí, jsou skutečně roboti. Roboti pracují za lidi - myšlenka absolutního lidského blahobytu. Na konci předehry požádá Domin Helenu o ruku, protože se mu líbí a ví, že pokud to neudělá, udělá to někdo z jeho kolegů. Samostatné dílo má děj o deset let později, kdy oslavují Helenin příjezd a také je to 10 let co má Domina za muže. Helena diskutuje s chůvou o umělé inteligence, lituje jejich těla bez duše. Později nastává robotí revolta a přestávají se rodit děti. Helena spálí Rossumův recept na roboty, s myšlenkou na spásu lidstva. Na ostrov přijíždí loď plná robotů a Helena s Dominem a jeho kolegy zjišťují, že už jsou jedinými lidmi na světě, přičemž je roboti obkličují. Ve druhém dějství se Helena přiznává ke svému činu. Bushman (jeden z kolegů) se pokouší o vykoupení ze zajetí robotů pomocí peněz, bohužel neúspěšně. Všichni kromě stavitele Alquista (další z kolegů) zemřou. Ve třetím dějství se poslední přeživší snaží vyrábět další roboty, ti ho přemluví, aby jednoho z nich zkoumal. Posléze zjistí, že jsou zde dva roboti, co mají vlastnosti podobné lidem – cit, láska. Primus a Helena, vidí v nich naději, prohlásí je za Evu a Adama a tímto drama končí. TémaDílo popisuje možný zánik lidstva pomocí umělé inteligence. MotivyVznik a výroba robotů, jejich vývoj. Věda a technika. Lidská lenost a nenasytnost. ČasoprostorTovárna Rossum´s Universal Robots na nějakém (neurčeném) ostrově, výroba robotů začala roku 1932. Avšak drama není přesně časově určeno, jen víme, že předehra byla 10 let před začátkem prvního dějství (tedy vlastním dílem). Kompoziční výstavbaChronologická časová posloupnost – děj plyne za sebou, jednotlivé události dramatu jsou uváděny od nejstarších po nejmladší. Předehra + 3 dějství, scénické poznámky. Literární druhDrama je určeno k divadelnímu provedení. Obsahuje scénické a režijní poznámky. Je vytvářeno monology a dialogy postav. Literární žánrPředehra dramatu je komedie, napodobuje skutečnost v podobě tak, aby vynikla její směšnost. Již v názvu (Kolektivní drama o vstupní komedii). Zbylé tří dějství jsou spíše tragického rázu. Tragédie (truchlohra) je hra s vážným obsahem. Vypravěč Dílo je psáno v formě dramatu, proto se zde žádný vypravěč nevyskytuje. Postavy Harry Domin – centrální ředitel Rossumových Univerzální Robotů, v předehře asi osmatřicetiletý, vysoký, oholený. Manžel Heleny Gloryové, jedna z hlavních postav. Helena Gloryová – velmi elegantní žena, manželka Harryho Domina. Nána– chůva Heleny. Inž. Fabry – generální technický ředitel R.U.R., plavý,vážné a jemné tváře. Dr. Gall– přednosta fyziologického a výzkumného oddělení R.UR., drobný, živý, snědý, s černým knírem. Dr. Hallemeier– přednosta ústavu pro psychologii a výchovu Robotů, ohromný, hřmotný, se zrzavým anglickým knírem a zrzavým kartáčem vlasů. Konzul Busman - generální komerční ředitel R.UR., tlustý, plešatý, krátkozraký žid. Stavitel Alquist– šéf staveb R.U.R., starší než ostatní, nedbale oblečený, dlouhých, prošedivělých vlasů a vousů. Marius, Sulla, Radius, Damon, Primus, Helena a robotský sluha a četní Roboti – roboti v předehře oblečeni jako lidé. Jsou úsečni v pohybech i výslovnosti, bezvýrazných tváří, upřeného pohledu. Ve vlastní hře mají plátěné blůzy v pasu stažené řemenem a na prsou mosazné číslo. Vyprávěcí způsobyPřímé řeči postav. Typy promluvMonology, dialogy postav. Jazykové prostředkyPoužité jazykové prostředky jsou spisovný jazyk, u chůvy Nány hovorová čeština, spousta termínů z oblasti vědy a techniky = odborných výrazů (chemická syntéza, protoplazma, fyziologie), Tropy a figury Řečnické otázky, scénické poznámky, přirovnání, metafory,synekdocha, metonymie. Kontext autora a literárněhistorický kontext -Autor se zamýšlí nad nenasytností a leností lidí. Nadčasové myšlenky a obavy, že technika získá moc nad lidstvem. Pravděpodobné varování pro jedince. - Slovo robot v té době pro lidi nové, toto slovo vymyslel Josef Čapek(bratr autora) - Dílo přišlo po Loupežníkovi, ve kterém se Čapek loučil s mládím, lze proto R.U.R. chápat jako dílo jeho dospělosti. - Fáze tvorby reakce na 1. světovou válku, dílo tedy řadíme do 1. pol. 20. století – meziválečná doba. - Velký úspěch v zahraničí i u nás, avšak po roce 1948 na seznamu zakázané literatury. - Několikrát zfilmováno. - R.U.R. se stalo vzorem pro mnoho spisovatelů sci-fi žánru. - Dílo poukazuje na skutečnost, že v 1. světové válce byly zbraně použité proti lidem. - Karel Čapek (1890–1938) - narodil se 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích - nejmladší ze tří dětí (Josef – malíř, spisovatel; Helena – autorka vzpomínkové knihy Moji milí bratři) - Žurnalista, prozaik, dramatik, překladatel, kritik, esejista, cestovatel, psal knihy pro děti - Znal se Masarykem (Hovory s TGM) - Představitel humanistické demokratické literatury = demokratický proud - meziválečná česká próza (Na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filosofické a estetické vzdělání, především pragmatismus a expresionismus, dále ho velmi ovlivnila vědeckotechnická revoluce, v mnoha dílech vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem.) - Vrstevníci autora byly například Karel Poláček – Bylo nás pět, Vítězslav Nezval – Manon Lescaut, Boris Pasternak – Doktor Živago.

Témata, do kterých materiál patří