Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
8. Vývoj divadla do Národního a J. K. Tyla

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (104,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

8)Vývoj divadla do založení Národního dovadla a J. K. Tyla Význam divadla návštěva divadla jakéhokoli druhu vždy troch zvláštní, výlučná, ne každodenní záležitost, proto vliv, působení, intenzivnější než např. u televize či videa apod. Síla tohoto působení na diváka se násobí i tím, že se jedná působení přímé, bezprostřední umění syntetické Zvláštní, specifický význam mělo divadlov době národního obrození : posilovalo a budovalo pocitvlastenectví a národní jednoty šířilo a pěstovalonárodní jazyk mělo možnostpůsobit i na nejprostší, nejširší vrstvy obyvatelstva, kterým by jinak slovesné umění zůstalo vzdálené a cizí Význam divadla dnes už je trochu jinde: velká divadla: kulturní zážitek, společenská událost, kultivovanost divadla malých forem: umožňují navíc i pružnou reakci na dobu, mohou vyjadřovat i okamžité politické postoje. Nejznámější pražská divadla: velká "kamenná" divadla : Národní divadlo, Stavovské divadlo (dříve Tylovo), Státní opera Praha (dříve Smetanovo), Divadlo na Vinohradech střední "klasická" divadla: Divadlo ABC, Švandovo divadlo (bývalé Realistické), Hudební divadlo v Karlíně a další divadla malých forem : Semafor, divadlo Na Zábradlí, Viola, Studio Ypsilon, Rubín,… Drama Je to žánr, který je zaměřený na jevištní předvádění Děj probíhá ve formě aktuální přítomnosti a prostřednictvím dialogu (monolog pouze ojediněle) Námětem dramatu je konflikt Je to hlavně divadelní žánr, ale vyskytuje se i knižně Samotná divadelní hra se člení na jednání (dějově uzavřené části), scény (výměna osob) a výstupy (změna počtu osob zapříčiněná příchodem, nebo odchodem herců) Klasické drama má obvykle strukturu: Expozice, Kolize, Krize, Peripetie, Katastrofa (Shakespeare) Hlavní dramatické žánry jsou komedie a tragédie Komedie - humorně zobrazuje záporné společenské nebo individuální vlastnosti a jevy Tragédie - hrdina se dostává do kritického postavení, na konci umírá, ale po morální stránce zvítězí Samotný vývoj divadla Období antiky Drama se vyvinulo v Řecku, původně to byla oslava boha Dionýse (bůh vína). Slavilo se tancem a zpěvem, zbor byl oblečen do kozích kožešin. Tato tzv.píseň kozlů časem přechází k dialogu zpěváka a když Aischylos pro větší dramatičnost přidává na scénu i druhého herce, vzniká první divadelní drama. Divadlo mělo jak pobavit, tak i poučit Divadlo hráli pouze muži (i ženské role), ženám bylo zakázáno divadlo také navštěvovat Role se rozlišovaly barvou oblečení (bílá=stařec, pestré barvy=mladík, hnědá=bohatí, růžová=chudáci) Herci hráli nejprve na chůdách, později na vysokých podpatcích, aby byli dobře vidět Na obličeji nosili masky s akustickými otvory (první náznak mikrofonů) Hrálo nejvíce 5 herců, mohli hrát otroci, kteří byli v průběhu hry úmyslně zabiti (vysvobození z utrpení) Hrály se nejprve tragédie, později komedie Divadlo mělo zákon 3 jednot:místa, času, děje (Aristoteles) Řecko Divadlo se rozvíjí v atickém období Divadlo se hrálo v tzv. Amfiteátrech, místa pod širým nebem kruhového tvaru s výbornou akustikou a velkou kapacitou diváků ( vzor pro dnešní moderní sportovní areály ), byly bez rekvizit a kulis Aischylos Čerpá ze starých řeckých mýtů, jeho hrdinům určují osud bohové Je považován za zakladateleřecké tragédie Spoutaný Prométheus - hrdina ukradne bohům oheň a ti ho potrestají připoutáním ke skále. Oresteia - Jediná dochovaná řecká trilogie. Agamemnon se vrací z Tróje, je zabit svou ženou a jejím milencem. Jeho syn Orestes, ukrytý v cizině dostane příkaz od boha Apollona ať se vrátí domů a zabije svou matku. Nová vražda zapříčiní vzniku občanskému soudnímu sboru. Sofokles Čerpá z bájí o trojské válce a Thébském královském rodu Hrdinové si svůj osud určují sami, nacházejí odvahu se postavit bohům Antigona - Thébský králKreón zakázal pohřbítPolyneika, protože vedl nepřátelská vojska proti Thébám. To se však nelíbíPolyneikově sestřeAntigoně, která přesvědčí svou mladší sestru a společněPolyneika pohřbí. Jakmile na to přijde Kreón, za trest necháAntigonu za živa pohřbít, zastaví do cihlové kopky. Dostane ale strach z bohů a nechá hrobku otevřít. Zjistí žeAntigona se zabila sama, aby nemusela dlouho trpět. Když se to dozvíKreónův syn a ženichAntigony, spáchá sebevraždu, král zůstává sám bez rodiny a přátel až z toho zešílí. Euripides Vzdělaný člověk, povahy svých hrdinou se snaží prohloubit i psychologicky Byl názoru, že každý si určuje svůj osud sám svými činy (drama o konfliktu člověka s člověkem) Hrdinové mají touhy a vášně, ale protože je neumí ovládnout příběh končí tragicky Často řeší zásahy jakoby shůry „ deus ex machina“ ( bůh ze stroje = bůh řeší zápletku ) Medea - Tragédie ženy, která opustila svou vlast, odešla do země Argonautů s vůdcem Jasonem. Jason ji později opouští pro jinou ženu, Medea se mu pomstí, zabije jejich dvě děti, Jasonovu novou ženu a jeho otce. Projevuje se zoufalství a pomstychtivost z lidské lásky Aristofanes Autor řeckých komedií Jeho dílo je spjato s událostmi politického i kulturního života Athén na sklonku 5. st. př. n. l. Ptáci - Pokouší se symbolicky představit ideální společnost i důvody, proč taková společnost musí zákonitě ztroskotat. Později na toto dílo navazujeJiří Žáček dílemPtákoviny. Řím Divadlo se rozvíjí v archaickém období V pozadí byla scéna se sloupy a sochami Zakladatel divadla v Římě byl T. M. Plautus Titus Maccius Plautus Psal příběhy z denního života, živým hovorovým jazykem DílemKomedie o hrnci se nechal inspirovatMoliere v díleLakomec Komedie o hrnci - Hlavním hrdinou je lichvář Harpagon, který pro peníze udělá vše. Po ztrátě pokladnice se zblázní a chce aby si jeho děti vzali bohaté partnery. Sám pomýšlí na dívku Marianu. Nakonec si jeho děti vezmou partnery, které milují, protože sluha mladíka jenž miluje Marianu mu ukradne veškeré jeho peníze a vrátí mu je když nebude nikoho nutit do sňatku. Období středověku V 5. až 15. Století se usiluje o zapomenutí antické tragédie V 10. století se začíná objevovat drama na náboženské téma, hraje se v kostelech Nejprve se hrají pastorely (hry na náboženské

Témata, do kterých materiál patří