Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Balady a romance

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,26 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Balady a romance Žánr:poezie (balady, romance) Autor:Jan Neruda (*1834 -†1891) • český básník, prozaik, novinář, fejetonista, dramatik a umělecký kritik, významný spisovatel generace Májovců (literatura druhé poloviny devatenáctého století) • * Malé Straně, která se pro jeho tvorbu stala jistou inspirací, dětství strávil v bídě • studoval gymnázium a poté filozofii→nedokončil • věnoval se novinařině a s přestávkami i literatuře, přivydělával si ve vojenské účtárně a jako profesor na výpomoc • hodně cestoval; navštívil například Paříž, Balkán, Egypt a další. • jako novinář uznávaný, ale jako spisovatel už tolik ne (jeho sbírky považovány za příliš pesimistické a ironické - oceněná byla až jeho třetí sbírka básní s názvem Písně kosmické) • Neruda se také podílel na tvorbě almanachu Máj • za život prožil také několik nešťastných lásek (poslední s Annou Tichou ukončil sám s ohledem na příliš výrazný věkový rozdíl • zemřel v ústraní ve věku 57 let • Další díla: Hřbitovní kvítí (1857) Knihy veršů (1867) Písně kosmické (1878) Povídky malostranské (1878) Místo a doba děje:Děj se odehrává většinou na vesnici Obecně o knize:Balady a romance je sbírka lidové poezie, přináší novozákonní příběhy, pověsti nebo i historické anekdoty v takové podobě, v jaké se předávají v lidovém podání. Starý známý útvar balad a romancí si Neruda přetvořil a současně někdy i setřel hranice mezi oběma. V Nerudových baladách není tragické osudovosti, tragika se však může objevit v romanci. Její základ je ovšem vždy sociální. Opouští tradiční nadpřirozené motivy a přiklání se k motivům života pomocí humorného i ironického zpracování. Balady: Balada pašijová, Balada horská, Balada dětská, Balada česká, Balada zimní, Balada stará -stará, Balada tříkrálová, Balada májová, Balada rajská, Balada o duši Karla Borovského, Balada o polce, Balada o svatbě v Kanaán Romance: Romance o černém jezeře, Romance o Karlu IV., Romance o jaře 1848, Romance italská, Romance helgolandská, Romance štědrovečerní Náměty:biblické a legendární (většina, Romance Štědrovečerní, Balada rajská, Balada májová),národní (Balada česká, Balada o Karlu IV, Romance o jaře 1848),tragické lidské osudy (Balada dětská, Balada horská)balady staršího typu (Balada helgolandská, Balada stará - stará). Obsah: Balady: Balada dětská Dítě v noci rozmlouvá se smrtí, která ho chce vysvobodit od nemoci a vzít sebou do nebe. Dítě se zdráhá, protože se bojí, že bude matce chybět. Smrtka dítě přesvědčí, že tak bude mamince lépe, že se zbaví velkého trápení. Balada zimní(nadpřirozený námět) Čaroděj dojde v zimní chumelenici k šibenici a kouzlem vzkřísí tři lupiče. Nechá je tropit dál jejich neplechu a nechá si od nich přinést věci pro jejich vlastní pohodlí. Lupiči ukradnou věc ale chudým nebo nemocným. Za to je stihne trest - ráno lidé naleznou místo tří hned čtyři oběšence. Balada stará – stará Matka u řeky porodila dítě a rozmlouvají spolu. Dítě se snaží matku nějak rozveselit a nabízí ji svoji vlastní pomoc. Matka všechno odmítá. Nakonec spolu skočí do řeky, aby mlynář dobře viděl, co způsobil. Romance: Romance o černém jezeře Vypravěč obdivuje krásu jezera a jeho okolí a touží poznat, co se skrývá pod jeho černou hladinou. Uvažuje, jestli se tam neskrývá tajemství českých hrdinů, dávných bohů nebo zapomenutých pohádek a legend. Ukázka vlastenectví Romance o Karlu IV Karel mluví s Buškem z Vilhartic nad pohárem vína. Když ochutná, vyprskne a nadává, že je víno trpké a nechutné stejně jako český lid. Potom se ale napije znovu a přijde vínu na chuť. Bušek mu vysvětluje, že víno je opravdu jako český lid; zprvu se zdá zvláštní, ale při bližším pohledu se ukáže jeho osobitá krása. Romance helgolandská Otec nevěsty za bouře pověsí lucernu tak, aby se koráb převrátil a on ji tak mol dát dobré věno. Loď najíždí na útes a převrací se. Otec míří k neštěstí, aby se rychle dostal k svému nově nabytému bohatství. Z vnitřku se ozve hlas, ani si pospíší a dostane půlku převáženého zboží. Otec ale nechce půlku, ale všechno a k lodi se vrací až ráno. V troskách najde mrtvolu svého budoucího zeť, kterého zabila jeho hamižnost a touha po bohatství. Hlavní postavy:V každé básni jiné, ale často se vyskytují například děti. Postavy nejsou charakterizovány nějak blíže, nejde o jednotlivce, ale o celkově lidské vztahy. Důležitý je děj nebo úvaha nad určitým motivem. Kompozice: •chronologická • členění textu: 12 balad a 6 romancí Jazykové prostředky: • typickým jazykem hovorová čeština (→ částečně díky tomu, že se děj odehrává na vesnici), objevuje se i lidová mluva, obecná čeština, různé lidové popěvky • převážně er-forma, využívá se často přímá řeč a děj odhaluje vypravěč • dílo vyprávěno reálně a objektivně, nikde není nic nadneseného •psáno ve verších (trochej - charakteristický pro češtinu) •několik typů rýmů •vyskytuje se zde knižní mluva i básnické prostředky (ale ne přemíra,

Témata, do kterých materiál patří