Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Povinná četba - Čapek, Karel - Bílá nemoc

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (66,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PROTOKOL Z DOMÁCÍ ČETBY Karel Čapek – Bílá nemoc Bibliografie: ČAPEK, Karel.Bílá nemoc. 17. vyd.Československý spisovatel, 1983. Literární druh Drama, protifašistické dílo Literární žánr tragédie (forma dramatu s vážným obsahem, hrdina se obvykle dostane do neřešitelného konfliktu s vlastním osudem, v marném boji následně podléhá a je dohnán k záhubě) Literárně a společensko-historický kontext 1. pol. 20. stol. - vrcholí a doznívá tradiční realismus (Jirásek, Winter, Rais), naturalismus (Mrštík, K. M. Čapek-Chod), Šrámkův impresionismus - po 1. sv. válce – výrazná diferenciace autorů v oblasti názorové i tematické - ve 20. letech převaha menších prozaických žánrů – povídka, reportáž, lyrická próza, utopická próza (dominantní postavení měla poezie) - ve 30. letech – rozsáhlejší útvary (dominantní postavení měla próza) - znaky české prózy 20. stol.: - důraz na poznávací stránku díla - tendence k syntetickým útvarům - péče o jazykovou kulturu projevu - oživení psychologického zřetele - zesílení epičnosti Manifest českých spisovatelů – květen 1917 – požadavek svobody tisku, svéprávnosti národů (právo Čechů na samostatnost), propuštění politických vězňů Kontext autorovy tvorby: Demokratický proud - pragmaticky orientovaní spisovatelé - aktivní žurnalistická činnost v Lidových novinách Karel Čapek (1890-1938) – jeden z nejslavnějších českých spisovatelů, dramatik, prozaik, novinář, překladatel, cestovatel, fotograf, filozof. Narodil se v Malých Svatoňovicích. Jeho otec byl doktorem. Měl dva sourozence a to sestru Helenu a bratra Josefa – ten byl známým malířem a spisovatelem. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové, poté v Brně a také v Praze. Roku 1915 ukončil studium na FF UK (filozofická fakulta univerzity Karlovy) doktorátem. Byl redaktorem Lidových novin a Národních listů. 1925 až 1933 byl předsedou PEN klubu. Roku 1918 umírá na zápal plic. Zajímavosti: - Jako první na světě použil slovo ROBOT, a to v díle R.U.R., toto slovo vymyslel jeho bratr Josef. - Karel Čapek byl 7krát nominován na Nobelovu cenu za literaturu. - Po roce 1948 se dostal na Index (seznam nevhodných autorů). - pátečníci = přátelé Čapka, kteří se scházeli v Čapkově vile a debatovali o politických, kulturních a jiných problémech (Masaryk, filozof F. Peroutka) - přeložil Apollinairovo Pásmo Čapek novinář - mistr zkratky a slovesné miniatury - přispěl k rozvoji fejetonu a sloupku • O věcech obecných čiil Zóon politikon • Zahradníkův rok • Měl jsem psa a kočku - cestopisy: • Italské listy • Anglické listy • Výlet do Španěl • Obrázky z Holandska • Cesta na sever Čapek jako utopista - především v druhém období umělecké tvorby (tj. 20. léta 20. stol.) - téma: převratný vynález a jeho neblahé důsledky • RUR – drama • Továrna na absolutno – román • Věc Makropulos – drama • Krakatit – román • Válka s mloky – román Čapek jako filozof • Pragmatismus1 čili Filozofie praktického života – spis • Hordubal • Povětroň • Obyčejný život } románová trilogie Čapek a varování před totalitou - reakce na dění ve 30. letech (vystupování proti fašismu) • Bílá nemoc – drama • Matka Čapek a pohádky - pohádkové bytosti jsou polidštěny, víly, rusalky a další nadpřirozené bytosti mají lidské vlastnosti - místem děje jsou skutečná místa - vyloženě zlá postava se nevyskytuje - záliba ve vypravování, hromadění synonym, užívání novotvarů • Devatero pohádek • Dášenka čili Život štěněte Čapkova povídková tvorba • Zářivé hlubiny – psáno s J. Čapkem • Ze života hmyzu • Povídky z jedné kapsy • Povídky z druhé kapsy Inspiroval: monografie o Čapkovi psali: I. Klíma, Oldřich Králík, F. Buriánek, O. Scheinpflugová, Helena Čapková filmové adaptace: Hordubalové (1937), Bílá nemoc (1937), První parta (1937) Krakatit (1948), Čapkovy povídky (1947), O věcech nadpřirozených (1958), Čintamani a podvodník (1964) POETIKA Kompoziční plán: Vnější kompozice: hra je členěna na tři jednání – I. akt: DVORNÍ RADA, II. akt: BARON KRÜG, III. akt: MARŠÁL, dále je dílo rozděleno na 14 jednotlivých obrazů, předmluva Vnitřní kompozice:chronologická Jazykový plán: Autor používáspisovný jazyk. Vyskytují se zde- zdrobněliny - ... holčičko ... Tematický plán: Téma, motivy Téma: Hlavním tématem díla je epidemie bílé nemoci a bezmoc lékařů, kterým se nedaří najít lék. Další témata: válka, úpadek společnosti. Bílá nemoc znázorňuje „nakaženou mysl“. Hlavní myšlenkou díla je upozornit na válku. Motivy: moc, lék, nemoc, společnost, boj s bílou nemocí, sebelítost, vláda, válka Děj (fabule, syžet) V zemi propukla bílá nemoc. Šlo o formu malomocenství. Tato nemoc se projevovala bílými, studenými skvrnami na těle – nejčastěji na krku a hrudi. Malomocný neměl v této postihnuté části těla cit a tato nemoc se přenášela dotykem. Na bílou nemoc nemohl nikdo z doktorů nalézt účinný lék, který by nemoc vyléčil. Našli pouze způsob, jak odstranit zápach, který nemoc doprovázel. S účinným lékem přichází až doktor Galén, který ovšem chce léčit pouze chudé, protože nemají žádný vliv na vyšší společnost. Proto bohaté odmítá léčit. Tímto chce zrušit války a požaduje celosvětový mír, jinak lék nevydá. Požadavkům ustoupí až Maršál, který se stane také malomocným a proto si nechá zavolat do své pracovny doktora Galéna a rozhodne se válku ukončit. Když je ovšem Dr. Galén na cestě k Maršálovi, potká na ulici davy lidí, kteří oslavují Maršálu a válku. To Dr. Galén nemůže snést a začne jim oponovat. To dav lidí naštve a doktora Galéna ušlapou a zničí jeho zázračný lék. Postavy Další postavy – malomocní, zdravotníci, otec, matka, syn, dcera, Maršálova dcera, pobočník, generál, ministr zdravotnictví, novináři, mladý Krüg – syn barona Časoprostor - různé prostředí děje- např.: klinika, Maršálova kancelář, Galénova ordinace, čekárna, pokoj rodiny atd. Interpretace a vlastní hodnocení Tato kniha se mi četla velmi dobře. Ačkoli dějepis nemám moc ráda a o dějinách toho moc nevím, toto téma mě velice zaujalo. Knihu jsem přečetla během jediného dne. Byla jsem zvědavá, jak kniha dopadne a jestli se podaří Dr. Galénovi zastavit válk

Témata, do kterých materiál patří