Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
15. Kritický realismus světový

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (79,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15)Kritický realismus světový Kritický realismus je umělecký a literární směr 19. století. a 20. století. Staví do středu pozornosti společenského člově,0ka v jeho konkrétní podobě a souvislostech. Do popředí se dostává próza, v 19. století zejména román. K nejvýznamnějším představitelům v literatuře patří napříkladStendhal, Honoré de Balzac, Romain Rolland, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij. Kritický realismus 20. století je po tematické stránce ovlivňován dějinnými událostmi (obě světové války). Soustřeďuje se na analýzu lidských vztahů a na odhalení jejich podstaty, na palčivé otázky přítomnosti. Kritický realismus v literatuře významně ovlivnil vztah literatury a skutečnosti i specifickou úlohu literatury novým pojetím její společenské angažovanosti. Kritický realismus v české literatuře venkovská tematika (Karel Václav Rais, Josef Holeček, Tereza Nováková) městská tematika (Antal Stašek, Josef Karel Šlejhar, Ignát Herrmann, Karel Matěj Čapek-Chod) historická tematika (Alois Jirásek, Zikmund Winter) dramatická tvorba (bratři Alois a Vilém Mrštíkové, Ladislav Stroupežnický, Gabriela Preissová) Stendhal Stendhal (výslovnost Standal i Stendal) vlastním jménem Henri Marie Beyle (23. leden 1783 – 23. březen 1842) byl francouzský spisovatel, představitel kritického realismu a romantismu. Stojí na rozcestí romantismu a realismu. Základním motivem všech jeho knih je hledání lásky. Hledá krásné okamžiky štěstí a osobního uplatnění. Jeho hrdinové se marně brání společenským normám. Než pochopí, že je to zbytečné, prohrávají, podléhají společnosti, opouští ideály a začínají se také přetvářet, aby si jich okolí vážilo. Pseudonym Stendhal použil Henri Beyle poprvé ve spisuDějiny malířství v Itálii v roce 1817, inspiroval se názvem německého města Stendal, rodiště historika umění Winckelmanna. Život Henri Beyle se narodil v zámožné měšťácké rodině v Grenoblu a dostalo se mu dobrého vzdělání, s napoleonskou armádou se zúčastnil ruského tažení a zažil Napoleonovu porážku u Moskvy. Jeho náklonnost k Itálii a její kultuře se objevuje ve většině jeho děl. Jedna z prvních Stendhalových knih, později oblíbený spisO lásce (1822), byla vydána bez zájmu. Koncem dvacátých let začíná Stendhal psát romány, z nichž prvním jeArmance aneb několik scén z Pařížského salonu (1827), po něm následuje patrně nejslavnější dílo,Červený a černý (Le Rouge et le Noir 1830). Po červencové revoluci v roce 1830 byl Stendhal jmenován konzulem v Terstu, ale protože rakouská vláda odmítla přijmout policejně stíhaného cizince, byl přeložen do Papežského státu. V Itálii strávil Stendhal víceméně zbytek života a zde také napsal další velké romány:Lucien Leuwen (1832 - 1835) a autobiografické díloŽivot Henri Brularda (1836). Posledním z trojice velkých románů bylaKartouza parmská (La Chartreuse de Parme, 1839) a nedokončený románLamiela(1840). Stendhal zemřel při jedné z častých návštěv Paříže v roce 1842. Dílo Červený a černý – (někdy se používá Červená a černá), Silné sociální a psychologické zabarvení. Červená je barva republiky, hrdinství, černá je barva církve. Jedná se o příběh Juliána Sorela, mladíka z řemeslnické rodiny. Ten se touží prosadit za každou cenu, pomocí přetvářky a pokrytectví. Svádí různé ženy, jedna z nich otěhotní on si ji chce vzít. Získá si tak postavení ve vážené pařížské rodině. Objeví s bývalka a udá jeho minulost, Juliána se jí pokusí zabít, vražda se mu nezdaří. Je postaven před soud, společnost mu nabízí pomoc, ale on jí opovrhuje a tak končí na popravišti. Kartouza parmská – Hlavní hrdina je mladý šlechtic Fabricio, který je plný vášně touhy, energie a nenávisti ke společnosti, je velký obdivovatel Napoleona. Žije v parmském vévodství, kterou si kníže snaží podmanit. Miluje Kleli ta umírá po smrti svého syna. Fabricio se uchýlí do Kartouzy pramské (kláštera), kde po roce také umírá. Nový panovník v parmském vévodství nastolí mír, jejich láska končí tragicky. Život Henriho Brularda - autobiografický román Honoré de Balzac (1799-1850) Život Přišel do Paříže nikoli aby studoval práva, jak si přál otec, ale aby si dobyl slávu spisovatele, stal se románovým kronikářem města. Krátkou dobu pracoval jako notář. Jeho spisovatelská kariéra začala u gotického, neboli černého románu. Jde o prozaický útvar s mystickým, záhadným a tajemným dějem. Tyto romány, ale byly umělecky zcela podprůměrné. Toužil proniknout do aristokratické společnosti a získat finančně nezávislé postavení, ale všechno úsilí bylo marné. Když na tom byl finančně dobře, nakoupil akcie, ale zkrachoval. Byl poté nucen psát velmi intenzivně, aby zaplatil své dluhy. Psal vlastně pro výdělek (což v jeho době nebylo obvyklé) a výhradně v noci. Do dějin literatury vstoupil i jako legendární „dělník pera“, známý svou mimořádnou pracovitostí; kromě psaní románů působil takřka po celý tvůrčí život i jako novinář a kritik. Napsal kolem 97 románů. Psal od 20 let, a někdy i 16 hodin denně, protože se většinu svého života topil v dluzích. Jeho finanční situaci měl vylepšit sňatek s polskou šlechtičnou, ale ta brzy po svatbě zemřela. Několikrát se pokusil o sebevraždu Dílo celý cyklus románů a povídek se jmenujeLidská komedie průřez společnosti od nejnižších vrstev až k vrcholkům Balzac sám ji rozdělil do tří částí-Studie mravů,Studie filozofické aStudie analytické; toto dělení je však mechanické, neboť některé romány, které na sebe navazují, zařadil do různých oddílů některé postavy se objevují opakovaně hlavní trilogie-Otec Goriot,Ztracené iluze,Lesk a bída kurtizán Otec Goriot(1835) předvádí smutný osud bohatého kupce, který provdal své dcery, Anastázii a Delfinu, za šlechtice, sám však dožívá opuštěn svůj život, neboť dcery se za otce stydí. S osudem otce Goriota se prolíná příběh studenta Evžena Rastignaka. Rastignac přišel do Paříže plný ctižádosti a vůle vyniknout. Je však chudý a na každém kroku poznává, že nadání, schopnosti, pracovitost i charakter nejsou k ničemu, nemá-li člověk peníze. Sestřenice mu dává ponaučení, jak se má chovat ve společnosti

Témata, do kterých materiál patří