Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


capek-rur

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (47,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

R.U.R. – Karel Čapek zařazení: próza 1. poloviny 20. století- demokratický proud literatury jazykové prostředky: spisovná čeština odborné výrazy (př. koliidální) hovorová řeč (šmarjájozef) neologismus – robot žánr: drama R.U.R znamenáRossumovi univerzální roboti (Rossum´s universal robots) v této hře poprvé zaznělo slovorobot vědeckofantastické utopistické drama skládající se ze třech dějství a předmluvy hlavní postavy: Harry Domin- ředitel, zastánce myšlenky povznést člověka a osvobodit ho od dřiny, aby se nemusel zabývat pozemskými věcmi, ale duchovnem a uměním. Domnívá se, že toho dokáže jen, když budou Roboti zastávat práci lidí. A tuto svou myšlenku chce prosadit za každou cenu (dominus- pán). Jeho postoj je k přírodě i ostatním lidem se může jevit jako útočný a dobyvatelský, ve skutečnosti však chce pro všechny lidi dobro. Vnucuje ostatním svou vlastní pravdu. Čapek však v knize Domina zcela nezavrhuje, protože chce vytvořit nový svět a jako zázrakem vše změnit. Ví, že odvěkou touhou lidstva je objevovat a dobývat nepoznané. Alquist- za největší hodnotu považuje lidský život a práci, které si velmi váží a staví je na ten nejvyšší stupínek hodnot, má rozumový přístup k životu, lidskosti.Nemá důvěru k velkým myšlenkám a projektům, které by mohly rázem změnit celý svět. Je šéfem staveb. Když se cítí smutný nebo sklíčený jde klidně pracovat jako řadový zedník na lešení. Nedůveřuje těm, kteří berou lidský život jako pouhý prostředek, materiál vhodný ke zpracování k dokonalosti. Alquist pozorně naslouchá hlasu věcí a života, který všichni přechází bez povšimnutí. Jeho ústy mluví samotný autor. Helena Gloryová- Dominova manželka, je ztělesnění ženského, citového, laskavého přístupu k robotům i lidem,je ve svém cítění k lidem podobná Alquistovi. Hájí práva Robotů, nechápe, proč se sebou nechají manipulovat. Roboti- jsou obrazem zmechanizovaného a odlidštěného života lidí Fabrystavební inženýr,Dr. Gall-přednosta fyziologického a výzkumného odděleníDr. Hallemeier- přednosta ústavu pro psychologii a výchovu robotů,Husman- komerční ředitel Obsah: Děj se odehrává v neznámé budoucnosti na Rossumově ostrově kdesi uprostřed moře. Na ostrově je ústřední továrna na Rossumovy Univerzální Roboty. Tito Roboti jsou prodáváni do světa jako levná pracovní síla. Helen, manželka ředitele továrny, přiměje vrchního inženýra výroby Robotů Dr. Galla, který ji jako všichni ostatní ředitelé na ostrově miluje, aby dal Robotům duši, umožnil jim rozhodovat se a být jako lidé. Poté co si Roboti uvědomí svoji fyzickou i psychickou nadváhu nad lidmi, vyhlásí lidem válku a všechny vyhubí. Helena, domnívaje se, že tím sebe a ostatní lidi na ostrově zachrání, spálí recept na výrobu Robotů a všichni na ostrově kromě vrchního stavitele Alquista, který proti Robotům nebojoval, padnou. Roboti, kteří byli vyrobeni bez pohlavních ústrojí a umírají po dvaceti letech z opotřebování, se snaží přimět Alquista, aby znovu napsal recept výroby. Ten jim vyčítá jejich šílený plán vyvraždit všechny lidi a když se dozví, že on je jediným člověkem, který zůstal na světě, v zoufalství vyžene Roboty ze své pracovny a usne. Probudí ho dvojice Robotů, kteří jsou jako lidé. Narozdíl od ostatních Robotů pociťují lásku, něhu a vše ostatní, co předtím dokázali pouze lidé. Alquist je nadšeně posílá do světa jako nového Adama a Evu, aby stvořili nové pokolení. Děj: Předmluva: Úvodní dějství se odehrává v blíže nespecifikované budoucnosti na ostrově výrobny robotů, kde žije pouze 6 mužů. Celou výrobu provádějí roboti. Připluje za nimi dcera prezidentaHelena Gloryová, která chce roboty zrovnoprávnit a do které se všichni zamilují. Postupně jí vyprávějí příběh vynálezu prvních robotů starým Rossumem a jeho synovcem. Nakonec se vdá za řediteleHarryho Dominaa zůstává na ostrově. 1. dějství: Po deseti letech, kdy už jsou roboti široce rozšířeni. Heleně je smutno z toho, že roboti, ač velmi podobní lidem, nemohou mít city jako lidé, a tak přimějeDr. Galla, aby začal experimentovat s jejich „duší“. Jejich původním cílem bylo vytvořit pro člověka ráj na zemi, aby již nikdy nemuseli lidé umírat hlady a měli všeho dostatek. Jenže upadly mravy, lidé zlenivěli a začali roboty původně určené k práci používat jako vojáky pro své války. Helena touží po návratu lidstva k přirozenému životu a ničí recept na výrobu robotů. Několik robotů se však vzbouří, založí Ústřední výbor robotů a vyhlásí válku lidstvu. Všechny povraždí a nenechají nikoho přežít. 2. dějství:Nakonec dorazili až na výrobní ostrov a pozabíjeli všechny až naAlquista, protože on ještě pracoval rukama. Jenže roboti se začínají opotřebovávat a umírali. Proto chtějí po Alquistovi, aby objevil původní Rossumův výrobní postup, jenže ten spálila Helena předtím, než je zabili. 3. dějství: Jednou v noci ho vzbudili robotPrimus a robotkaHelena. Když chtěl jednoho pitvat (kvůli výzkumu), druhý se nabízel místo něj a vůbec se nechovali logicky jako roboti (snažili se navzájem chránit; záleželo jim jeden na druhém). Nakonec zjistil, že se mají rádi, a tak je poslal pryč, aby udrželi život a začali s láskou znovu jako Adam a Eva. (paradox: roboti totiž neměli rozmnožovací ústrojí kvůli zjednodušení výroby – nepotřebovali ho, je tedy záhadou jak se mohli dále množit a udržet tak život- závěr má spíše symbolický charakter) záměr autora: Autor varuje před případnými negativními vlivy techniky na lidstvo, před povyšováním techniky nad podstatou lidského života. Odsuzuje ty, kteří vidí spásu lidstva a budoucnost jen v technice, v nových vynálezech, ve zjednodušení života. Má také obavy o budoucnost lidstva (destrukce za 1. světové války= zneužití techniky k válce), kritizuje touhu zbohatnout a zpohodlnět, tvrdí že v životě je potřebná vzájemná láska a lidskost. Obává se, aby se člověk nestal otrokem vlastních vynálezů.Vyjadřuje zde své mínění, že práce je bytostná potřeba člověka. Nepoužívá žádnou koncepci genetického inženýrství. Roboti jsou biologické stroje, jsou sestaveni jako protiklad k tomu že by rostli nebo se

Témata, do kterých materiál patří