Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Česká generace počátku 20. století a avantgarda v evropském umění

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,22 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

15. Česká generace počátku 20. století a avantgarda v evropském umění S. K. Neumann, P. Bezruč, buřiči; futurismus, expresionismus, dadaismus, surrealismus Umělecké skupiny v české literatuře Nový kult Seskupeníčeských anarchistických buřičů(nosili rudý karafiát)Spojuje je negativní postoj vůči společnosti, anarchismus, antimilitarismus, sociální cítění, civilismus, bohémský životJejich cílem je sblížit literaturu se životemTato generace neodmítá tvorbu starších autorůCentrum byla vila S. K. Neumanna na Olšanech a časopisNový kultPředstavitelé– S. K. Neumann, F. Šrámek, V. Dyk, F. Gellner, P. Bezruč Almanach na rok 1914 Odmítají Českou modernu, dekadenci a symbolismusObrací se ke světu moderní civilizaceAutor nemá být individualitou, ale občanemPředstavitelé – bratři Čapkové PŘEDSTAVITELÉ Viktor Dyk Novinář, za vlastenecké projevy vězněn, po válce politická činnost, byl zvolen senátorem, zahynul v Jaderském mořiBásník, prozaik a dramatik, představitel anarchistických buřičůMilá sedmi loupežníků – balada o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě, vliv romantismuKrysař– novela, čerpá ze staré německé pověsti o krysaři, za osvobození města od krys nedostal zaplaceno, a proto zvukem píšťaly odvedl do propasti všechny obyvatele města – kromě dítěte a blázna = naděje na nový život.Zmoudření dona Quijota – drama, inspirován Cervantesem, don Quijote po prohlédnutí = zmoudřením ztrácí smysl života a umírá František Gellner Bohémský život, provokatér v životě i uměníRedaktor Lidových novin v Brně – ilustrátor, karikaturista, básník, redaktorPo odchodu na frontu v roce 1914 se ztrácí, prohlášen za nezvěstnéhoPo nás ať přijde potopa! – výsměšný postoj vůči společnosti, hovorová řeč, otevřenost, dekadence, symbolismus, pesimismus Fráňa Šrámek Sblížil se se skupinou buřičů, uvězněn za účast na studentských demonstracích1.světovou válku prožil na různých frontáchPo válce názorově blízko bratrům ČapkovýmPředstavitel impresionismu a vitalismu v próze i dramatuJeho básně připomínají kuplety – hospodské odrhovačky, jazyk hovorový až vulgárníŽivota bído, přec tě mám rád – vliv anarchismu, vojenská témata, slavná báseňPíšou mi psaní – ostře antimilitaristická, odbojnáModrý a rudý – odpor proti válce, báseňRaport– forma vojenského hlášení, paralela umírajícího vojáka a koněStříbrný vítr– impresionistický román, příběh dospívání studenta Jeníka, střet se společností plnou přetvářky a lži, konflikt čistého mládí a necitelného světa dospělých lze překonat pomocí hlasu „stříbrného větru“ = symbol věčného mládí a naděje.Měsíc nad řekou – impresionistická divadelní hra, ostrý kontrast světa synů a dcer, okouzlení životem a přírodou, zachycení momentální atmosféry Petr Bezruč Pracoval jako poštovní úředníkSlezské písně – Hlavní téma – obraz národnostního a sociálního útisku slezského lidu, výzva ke vzpouře, autorova autostylizace do barda vymírajícího kmenebáseňJá, báseňČervený květ = symbol vzpoury, srovnává sebe sama s květem kaktusu, nový typ sociální balady –Maryčka Magdonova– stará se o osiřelé sourozence, krade dříví, když jí chytnou, skočí ze skálybásně nejprve vycházely v časopisechčasté výstupy samotného básníka v mýtické rolipodmětem k napsání byla těžká nemoc – bál se, že po jeho smrti nikdo neupozorní na situaci ve Slezsku Stanislav Kostka Neumann Organizátor uměleckého a kulturního životaVila na Olšanech – centrum anarchistických buřičů, vydává jejich časopis Nový kultSpolupracoval s Moderní revueŽil ve Vídni, 10 let na Moravě, jeho tvorba je ovlivněna vitalismem a civilismem1.sv. válku prožívá na frontě, po válce vstupuje do KSČPo 2.sv.válce se jeho tvorba stává vzorem komunistického básníkaProšel složitým uměleckým vývojem od anarchismu, dekadence a symbolismu přes civilismus a kritický realismus až k proletářské poeziiSatanova sláva mezi námi – vliv symbolismu a dekadence, utiskovaný lid nenachází Boha, ale Satana jako symbol vzpoury, síly a radostiKniha lesů, vod a strání – naturalismus, vitalismus – okouzlení přírodou, radost ze života, parafráze modlitebNové zpěvy – civilismus, oslava technických vynálezů, velkoměsta, volný veršRudé zpěvy – proletářská poezie,Zamořená léta – doba okupace Avantgardní proudy Avantgarda =předvoj – určitý směr, který prosazuje nové myšlenky, průkopníci přicházejí s něčím novýmPo první světové válce, chtějí začít znovu a zcela jinak Futurismus 1. avantgardní směr, 1908 – Itálie –Manifest futurismu (Filippo Thomaso Marinetti)Futurum = budoucí, obrácen k přítomnosti a budoucnosti, obdiv k moderní technice, městské civilizaciVidí krásu v pohybu, rychlosti, síle a činu → mění se i poezieStaví seproti tradici a minulosti v umění – rým, rytmus, syntaktická stavba => provádí syntaktickou destrukci věty => vytváří tzv. teorii osvobozených slov (slova jsou skládána bez ohledu na logické vazby a syntaktická pravidla, odstranění interpunkce)Využívákakofonie= nelibozvučnost – napodobování řinčení strojů, techniky…Snaží se setřít hranice mezi jednotlivými druhy umění (hudba x malířství x literatura) Filippo Marinetti (1876-1944) Probudil stagnující italskou literaturuManifest futurismu –válka jako hygiena světa, podpora fašismuOsvobozená slova – básnická sbírka Vladimír Majakovsky Rusko, proticarské názory, futurismus po formální stránce podobný italskémuSbírky –150 000 000, V. I. Lenin Kubismus Kubus – krychle, zasáhl všechny oblasti umění – hlavně výtvarnéZměna ve vidění reality a zacházení s ní => objekt byl rozkládán na jednotlivé geometrické tvary a poté byl zpětně skládánVe výtvarném umění – Pablo PicassoV literatuře – prolínání futurismu a kubismu –kubofuturismus – odstranil interpunkci a osvobodil verš => mnohoznačnost (polytematičnost) – volně plynoucí představy, které jsou asociativně spojené ale obsahově různorodé Guillaume Apollinaire (1880-1918) Propagátor výtvarného kubismu, přátelství s PicassemJeho dílo mělo vliv na celou českou meziválečnou poezii (Wolker, Nezval, Biebl, …)Alkoholy – básnická sbírkabáseňPásmo– polytematická báseň ( řada motivů, které jsou propojovány je

Témata, do kterých materiál patří