Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Dílo bratří Čapků

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

20. Dílo bratří Čapků, význam pro vývoj naší kultury, odraz ve filmovém, hudebním a výtvarném zpracování Josef Čapek(1887-1945) Narodil se v obci Malé Svatoňovice, nejdříve vyučen, pak šel na UmprumPředstavitel kubismu a expresionismuDcera Alena – věnoval se dětské tvorběV roce 1939 byl zatčen gestapem, celou válku pobýval v koncentračních táborechZemřel krátce před osvobozením tábora na tyfus, jeho tělo se nenašloLelio –soubor expresionistických povídek s prvky kubismu, mnohotematičnost, prolínání úhlů a pásemStín kapradiny– balada v próze, vnitřní monology, komentáře, smysl života, vina2 pytláci v afektu zabíjí hajného, prchají, umřouKulhavý poutník –pomezí eseje a prózy, navázal na Komenského Labyrint, hlavní postava má rysy autora dialog vypravěče s poutníkemna cestě se potkává s věčností, duší, dětstvím, dospělostí, těžkomyslností, uměnímcitáty ze starého zákona, čínská poezie, Shakespeare, MáchaPsáno do mraků –soubor aforismů a reflexí, Téma – hodnoty, meditace, odpovědnostZemě mnoha jmen – nadčasová hra, Atlantida – nový prostor pro lidi a jejich ambicePovídání o pejskovi a kočičce –pro dceruBásně z koncentračního tábora –prošel si 4 tábory, poprvé píše poezii, vzpomíná Karel Čapek(1890-1938) Život Karel Čapek se narodil 9. ledna 1980 v obciMalé Svatoňovice v severovýchodních Čechách jako třetí dítě lékaře Antonína Čapka. Krátce po jeho narození se jeho rodina přestěhovala do nedalekého města Úpice, kde také dokončil základní školu. Poté studoval na gymnáziu v Hradci Králové, ovšem už tam se projevila jehovlastenecká činnost a kvůli organizování protirakouského spolku musel přestoupit na gymnázium v Brně. Poté studoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovi a roku 1915 zde získal doktorát. Karel Čapek trpělBechtěrevovou nemocí, díky čemuž nebyl odveden do armády a nemusel tak bojovat v první světové válce. Což mu umožnilo započít jeho novinářskou kariéru v roce 1917, kdy se stal redaktoremNárodních listů. Poté krátce působil v týdeníku Nebojsa a v roce 1921 začíná působit v Lidových novinách. Ve stejném roce také opouští Národní listy na protest proti vyloučení jeho bratra z redakce a proti politickému směřování těchto novin. V letech 1921-1923 působil jakodramaturg a režisér Vinohradského divadla. S bratrem Josefem se v pátek pravidelně účastnili schůzek v jejich vile s ostatními velkými osobnostmi politického a kulturního života. Mezi takzvané pátečníky patřili například i T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Josef Šusta či Ferdinand Peroutka. Což můžeme vidět i v biografickém filmu o Karlu ČapkoviČlověk proti zkáze,kde mimo jiné diskutují o tom, zda může prostý člověk zabránit válce či o občanské odvaze. Závěr života a filmČlověk proti zkáze V tomto filmu je vyobrazeno posledních pár let jeho života, které jsou doplněny o řadou retrospektivních vstupů z celého Čapkova života formou jeho vzpomínek. Důležitou postavou jak Čapkova života, tak tohoto filmu, je také jeho žena, mladá a temperamentní herečkaOlga Scheinpflugová, se kterou se oženil v srpnu roku 1935. Ve filmu jsou zpočátku ukázány obavy jeho i jeho okolí, z čím dál tím větší moci nacistického Německa v čele s Hitlerem. V reakci na to napíše Karel Čapek svou předposlední divadelní hru s názvemBílánemoc, která měla premiéru roku 1937. V této době se o Karla Čapka začíná Německo zajímat, jelikož Čapkův nesouhlas s německou politikou je zřejmý jak v jeho dílech, tak v jeho vystupování. Roku 1938 má premiéru Čapkova poslední hraMatka. Ve filmu jsou scény z této protiválečné hry ukázány v kontrastu s Čapkovými vzpomínkami na rozhovor s T. G. Masarykem o demokracii. Karel Čapek ještě před Mnichovskou dohodou tušil, že by to pro tehdejší Československo nemuselo dopadnout nejlépe. Jelikož to byl velký vlastenec, snažil se zajistit pomoc a podporu našeho národu, a to především z Anglie, což se mu ovšem bohužel moc nedařilo a jeho dopisy a výzvy zůstávaly bez odpovědi. Jeho vlastenectví a víra v náš národ je ve filmu ukázána hned několikrát, například když daruje své auto československé armádě. Mnichovská dohoda a následná kapitulace byla pro Karla Čapka velkým zklamáním, cítil zradu i strach – o svůj národ, ale i o sebe. Začaly mu pravidelně docházetvýhružné dopisy, převážně anonymy, a to jak domů, tak do redakce. I přes všechny výhružky ovšemČapek odmítl několik nabídek opustit republiku, i když kritika a útoky na něj se stále stupňovaly.25. prosince 1938 Karel Čapek umírá na zápal plic. Jeho filosofie a ideologie Pragmatismus (pravdivé to, co je užitečné),relativismus (odmítá objektivně pravdivé poznání, existuje pouze subjektivní pravda),humanismus,demokracieRelativismus se projevuje i vpolitických názorech – odmítal systémy, které své zásady vydávaly za absolutní pravdu, uvědomoval si, že právě ve jménu absolutních pravd se lidé nejčastěji zabíjí, dával přednost systému, který by umožňoval polemiku, toleranci a svobodu jedinci, domníval se, že buržoazní demokracie první republiky se takovému systému blížíV době nástupu fašismu začíná Čapek zdůrazňovat povinnosti jedince vůči společnostiJeho hodnoty jsou v obyčejném životě a neokázalém hrdinství, zaměřuje se na otázky poznání a morálky, je ostře proti egoismu, válce a tyraniiZamýšlí se nad přínosy vědy a techniky pro lidstvo => technika se vyvíjí rychleji než lidská morálkaProti lhostejnosti a bezvládnosti -> hnutíClartéJAZYK: Čapek ve svých dílech užívá hovorovou češtinu (kratší, jednodušší věty i souvětí, vedlejší věty přívlastkové, věty často neúplné, časté užívání ukazovacích zájmen a částic, hovorové výrazy, přístupný jazyk…)Používá sdílný srozumitelný jazyk, častá je přímá řeč a zvláštní vazbyTexty jsou jednoduché, ale je za nimi skryta složitá myšlenka Dílo Překládal francouzskou poezii nové dobyZářivé hlubiny –soubor povídek, kubismusLoupežník – lyrické drama, mnohoznačnost životaBoží muka –filosofické povídky,mučivé hledání životní pravdy, zdůrazňuje důležitost pokory („Pokora = zbožnost bez boha)Trapné povídky – každý osud člověka je důležitý, jedinečnýZe života hmyzu –

Témata, do kterých materiál patří