Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Edison

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky: Edison Žánr: lyrickoepická skladba, kterou najdeme ve sbírce básní Básně noci (skládá se z básní, které se tematicky týkají noci) Autor:Vítězslav Nezval (*26.05.1900 - †06.04.1958) •* Biskoupky (u Moravského Krumlova) – † Praha •básník, prozaik, dramatik, esejista, scénárista, překladatel, autor literatury pro děti •spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu •1922 vstoupil do Devětsilu, postupně se stal pol. iniciátorem č. avantgardního hnutí •1924 vstoupil do KSČ, publikoval v Rudém právu, Tvorbě, Odeonu, Nové scéně, Lidových Novinách atd. •Velmi ho ovlivnily jeho cesty – zejména do SSSR, ale i FR, IT a Řecka. Seznámil se zde s mnoha surrealisty (André Breton) → založil Skupinu surrealistů (1934), 1938 rozpustil •působil jako dramaturg Osvobozeného divadla •po 2. SV byl velmi aktivní v KSČ, získal řadu oficiálních poct a funkcí •těžiště jeho díla spočívá v lyrice – lyrika s prvky melancholie •po roce 1948 píše angažovanou poezii v duchu komunistické ideologie •rovněž autorem řady manifestů, esejů, překladů z fr poezie a memoárů •Další díla: poezie "Máj, Podivuhodný kouzelník, Pantomima" řada poetických sbírek"Abeceda, Menší růžová zahrada, Nápisy na hroby" surrealismus "Praha s prsty deště, Absolutní hrobař, Žena v množném čísle" divadelní hry "Milenci z kiosku, Manon Lescaut" Místo a doba děje:Praha a Amerika, doba života Edisona (1847-1931) Téma:Okouzlení Edisonem, pocity člověka, který něčeho dosáhl a udělal něco velkého, okouzlení Prahou, aplikace poetistické metody volných asociací. Obsah: 1. zpěv •motiv sebevražedného stínu provázejícího básníka •dialog s ním (rub chaotického tempa moderní doby) 2. zpěv •Zabývá se Edisonem. Jak jako malý roznášel noviny, jak zachránil život malému chlapci, jak se přestěhoval do New Yorku. •Autor vzpomíná na sebe jako chlapce a na svého otce. 3. zpěv •autor popisuje Edisonovy vynálezy, zejména žárovku. •autor oslavuje pokrok civilizace, techniky, ukazuje na důležitost vynálezů, nejen žárovky, ale také telefonu 4. zpěv •vrchol •smyslem života a pocitu štěstí = štěstí z objevů, touha dobývat a přetvářet svět 5. zpěv •obecný pocit radosti ze života („zapomnění na stesk života a smrti“) •touha po životě •básník se probouzí ze svého snění a uvědomuje si, že mluvil sám se sebou, loučí se. Hlavní postavy: Básník sám - vstupuje do děje svými úvahami Edison - americký technik, vynálezce, podnikatel Kompozice: • 5 zpěvů, rámcovité •rým - sdružený (aabb) • verš- jedenácti a dvanácti slabičný verš s trochejskou stopou •autor většinou nepíše diakritická znaménka (tečky, čárky) •kompozičně ucelená skladba: vývoj od smutku a pesimismu k radosti ze života a optimismu Jazykové prostředky: •personifikace •anafory (opakování slov na začátku veršů) „jako akrobat jenž přešel po lanu jako matka která porodila dítě jako rybář který vytáhl plné sítě“ •polarita motivů a konfliktnost (den x noc, stín x jas, smrt x život, sebevrah x vynálezce) •setkání s básníkových „já“ nebo „my“ (naše životy jsou truchlivé jak pláč) •vyznání z touhy naplňovat sny činy, nespokojovat se s málem (znovu žít a mít mánii) •metafory - řazené asociativním způsobem •lyrický mluvčí se označuje jako „piják světel nočních bárek na Vltavě“ apod. •anaforické spojování veršů vyvolává dojem, jako by jeden básnický obraz vyvolával další, a společně tak vytvářejí celé řetězce představ •oslovení (často i neživých předmětů, které jsou takto personifikovány) dodávají zvláště závěrečným veršům vznosný charakter. Kontext tvorby: Edison vznikl během básníkova pobytu u rodičů v Dalešicích na podzim roku 1927. Knižně vyšlo dílo poprvé samostatně r. 1928, od r. 1930 pak jako součást souboru Básně noci. Aktuálnost díla:V básni se na jedné straně završují podněty, objevené už civilistickou poezií S. K. Neumanna, na straně druhé předznamenává „melancholický obrat“, který vstoupil do české poezie s počátkem 30. let u básníků, jako byl F. Halas, V. Holan. Nezvalova díla vyvolává prakticky dodnes rozporné reakce. Je oceňována básníkova dovednost a jazykové mistrovství, současně jsou však zaznamenávány hluboké kvalitativní propady, reprezentované především jeho angažovanou poválečnou poezií. Báseň byla zhudebněna jazzovým hudebníkem Janem Spáleným. Můj názor:Edison je báseň, která je velmi čtivá. Přestože je bez interpunkčních znamének, četla

Témata, do kterých materiál patří