Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Farma zvířat

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Farma zvířat (1945) Žánr NOVELA-prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu;soustřeďuje se na jeden jednoduchý,ale poutavý a nápaditý příběh.tomu se věnuje,stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu,který je základem kompozice novely,a do závěrečné pointy.Alegorická bajka dodávající obraz totalitní společnosti;ALEGORICKÁ BAJKA-je krátký příběh,v němž zvířata jednají jako lidé Druh:epika Historicko-společenský kontext-Světová literatura2.Polovina20.století -2.sv.válka byla největším ozbrojeným konfliktem v lidských dějinác-zůčastnilo se jí61států a bojovalo v í přes100mil.vojáků -Postihla civilní obyvatelstvo-koncentrační tábory -ovlivnila světové dějiny a politiku-v popředí SSSR a USA státy střední a jihovýchodní Evropy osvobodila na konci války Rudá armáda-zde pak začal vliv SSSR->v letech1949-1948zde vznikaly lidově demokratické režimy -USA vyhlásilo Marshallův plán hospodářské pomoci evropskýchmi zemím-chtěli oslabit vliv SSSR->odmítnutí některých Evrop.Zemí vedlo k rozdělené Evropy na výchid a západ. -Došlo k rozvoji vědy a techniky,kosmonautiky i jaderné fyziky -tendence k propojování a ostupnému vytváření jednotného světa-globalizace->jsou urychlovány rozvojem moderních infor.Technologií->Také přináší problémy:národní a rasové spory,mezinárodní terorismus,ekologická zátěž Farma zvířat->Byla zfilmována animovaný film1954;v USA1999 Umělecký směr Sci-fi -rozmach sci-fi nastal po r.1945 vědeckofantastická literatura a eseista,jehož dílo má klíčový význam pro další vžvoj další prozké prózy -ve svých dílech podávají obraz toho,jaký by mohl být dopad obrovského rozmachu technických vymožeností na osobní živoat člověkam,neohrozí-li ho,nezničí-li se lidstvo Antiutopie-varuje před možným vývojem společnosti Greorge orwell(1903-1950) -vlastním jménem Eric Atrhur Blair -Anglický prozaik a asejista,jehož dílo má klíčový význam pro další vývoj britské prózy -ve svých dílech uplaťnuje novinářské zkušenosti -živil se jako učitel,knihkupecký pomocník a psal recenze,reportáže a romány -jeho díla jsou antiutopické,v nichž dochází k míšení sci_fi a polotické literatury -narodil se v Indii-otec úředníkem koloniální správy,koloniální praktiky poznaijako policista v Barmě -stal se novinářem a kritikem britského kolonialismu -účastni se Španělské občanské války -Během2.sv.války byl činný redaktor BBc Dílo: Hold katalánsku-jeho válečné zážitky 1984-utopocký román o vládě diktatury a zneužití moc Barmské dny Na dně v Paříži a Londýně Hlavní myšlěnka -Vůdci každé společnosti,kdykoliv se naskytne možnost,chtějí zneužívat svého postavení Téma knihy Vzdor moci,překonání strachu,manipulace s lidmi,kritika despocie,diktátorského režimu Námět-komunistický režim v průběhu2.sv.války Doba-50.léta20.století Místo.statek v Anglii Obsah Příběh se odehrává na poměrně malé farmě,kterou vlastní pan Jones.Na famě jsou mimo pana Jonese také zvířata.Jednoho den se pan Jones opil a zpomněl zvířata zavřít.Ta se sešla ve stodole a prase Major vyprávělo o revoluci,která jednou přijde.Naučil zvířata zpívat píseň Zvířata Anglie.Za několi dní zemřel,ale po jeho smrti se zvířata vzpouřila a vyhnala pana Jonese.Tím začala revoluce.Potom prasata oznámila,že umí psátačíst a žepřejmenují Panskou farmu na Farmu zvířat a napsala na vrata sem přizníní,která zní takto: -Každý kdo chodí po dvou nohách,je nepřítel -Každý kdo chodí po čtyřech nohách nebo má křídla,je přítel -Žádné zvíře nebude chodit oblečené -Žádné zvíře nebude spát v posteli -Žádné zvíře nebude pít alkohot -Žádné zvíře nezabije jiné zvíře -Všechna zvířata jsou si rovna Ovce si to nedokázaly zapamatovat,a tak je prasata musela naučit jednoduššípřikázání,které znělo:4nohy dobré,2nohy špatné.Prasata sama tyto příkazky nedodržovala.Potom se zvířata pustila do prací na statku,jen prasata toho mco nedělala.Přesto jim vše šlo mnohem lépe než dříve.Podařilo se jim také v bitvě u kravína odrazit první útok lidí.Za čas se narodila štěňata,ale hned po dokojení si je vzalo prase Napoleonna výchovu.Takhle to šlo dál,dokud další prase,Kuliš,nenakreslil nákres větrného mlána.Napoleon byl protuž od začátku,ale Kulišov nadšení zvířata uchátilo,avšak před zahájením hlasování Napolen náhle přivolal devět psů-dorostlých přebychovaných štěňat-a vyhnal Kuliše z farmy pryč.Zvířatům se to nelíbilo,ale bla se psů,a tak nic neříkala.Poté Napoleon rozhodl,že se mlýn začne stavět.Stavba byla obtížná,ale zvířata dělala,co mohla.Téměř dokončený mlýn shodila vichřice.Napoleon však prohlásil,že viníkem je Kuliš,kterých se uchýlil na sousení farmu a organizuje sabotáže.Násl

Témata, do kterých materiál patří