Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Farma zvířat

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70.44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

Farma zvířat

(1945)

Žánr

NOVELA-prozaický žánr kratšího nebo středního rozsahu;soustřeďuje se na jeden jednoduchý,ale poutavý a nápaditý příběh.tomu se věnuje,stupňuje ho až do překvapivého dějového zvratu,který je základem kompozice novely,a do závěrečné pointy.Alegorická bajka dodávající obraz totalitní společnosti;ALEGORICKÁ BAJKA-je krátký příběh,v němž zvířata jednají jako lidé

Druh:epika

Historicko-společenský kontext-Světová literatura2.Polovina20.století

-2.sv.válka byla největším ozbrojeným konfliktem v lidských dějinác-zůčastnilo se jí61států a bojovalo v í přes100mil.vojáků

-Postihla civilní obyvatelstvo-koncentrační tábory

-ovlivnila světové dějiny a politiku-v popředí SSSR a USA

státy střední a jihovýchodní Evropy osvobodila na konci války Rudá armáda-zde pak začal vliv SSSR->v letech1949-1948zde vznikaly lidově demokratické režimy

-USA vyhlásilo Marshallův plán hospodářské pomoci evropskýchmi zemím-chtěli oslabit vliv SSSR->odmítnutí některých Evrop.Zemí vedlo k rozdělené Evropy na výchid a západ.

-Došlo k rozvoji vědy a techniky,kosmonautiky i jaderné fyziky

-tendence k propojování a ostupnému vytváření jednotného světa-globalizace->jsou urychlovány rozvojem moderních infor.Technologií->Také přináší problémy:národní a rasové spory,mezinárodní terorismus,ekologická zátěž

Farma zvířat->Byla zfilmována animovaný film1954;v USA1999

Umělecký směr

Sci-fi

-rozmach sci-fi nastal po r.1945

vědeckofantastická literatura a eseista,jehož dílo má klíčový význam pro další vžvoj další prozké prózy

-ve svých dílech podávají obraz toho,jaký by mohl být dopad obrovského rozmachu technických vymožeností na osobní živoat člověkam,neohrozí-li ho,nezničí-li se lidstvo

Antiutopie-varuje před možným vývojem společnosti

Greorge orwell(1903-1950)

-vlastním jménem Eric Atrhur Blair

-Anglický prozaik a asejista,jehož dílo má klíčový význam pro další vývoj britské prózy

-ve svých dílech uplaťnuje novinářské zkušenosti

-živil se jako učitel,knihkupecký pomocník a psal recenze,reportáže a romány

-jeho díla jsou antiutopické,v nichž dochází k míšení sci_fi a polotické literatury

-narodil se v Indii-otec úředníkem koloniální správy,koloniální praktiky poznaijako policista v Barmě

-stal se novinářem a kritikem britského kolonialismu

-účastni se Španělské občanské války

-Během2.sv.války byl činný redaktor BBc

Dílo:

Hold katalánsku-jeho válečné zážitky

1984-utopocký román o vládě diktatury a zneužití moc

Barmské dny

Na dně v Paříži a Londýně

Hlavní myšlěnka

-Vůdci každé společnosti,kdykoliv se naskytne možnost,chtějí zneužívat svého postavení

Téma knihy

Vzdor moci,překonání strachu,manipulace s lidmi,kritika despocie,diktátorského režimu

Témata, do kterých materiál patří