Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Farma zvířat

RTF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (70,44 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu RTF.

edně byly veškeré nezdary přičítány Kulišovy.Řada zvířat byla obviněna ze spolupráce s nim a odsouzena k smrti. Napoleonův pomocník,prase Pištík,měnil postupně přikázání.Zvířatům to připadalo divné,ale Pištík jim říkal,že se pletou,že mají špatnou paměť.Nakone czvířata uznala,že má pravdu.Mezitím došlo k dalšímu útoku lidí,při němž byl opět zničen téměř hotový mlýn. Prasta postupně soustřeďovala větší a větší moc,až nakonec vldka v čele s diktátorem Napoleonem stejně přísně jako lidé.Přeučila ovce jejich přikázání na:4nohy dobré,2lepší a začala chodit po dvou.Sedm přikázání nakonec změnila v jedno:Všechna zvířata jsou si rovny,ale některá jsou si rovnější. Příběh vrcholí hostinou,na které jsou společně prasata a lidé-delegace sousedních farmářů.Zvířata hostunu sklesle pozorují oknem.Lidé obdivují přísný režim,jaký prasta osstatním zvířatům nastolila a Napoleon slavnostně oznamuje přejmenování Farmy zvířat na Panskou farmu.Zvířata shledávají,že již nelze odlišit prasata od lidí.Tak autor uzavírá dějinný cyklus diktatura-revoluce-diktatura. Jazyk/Kompozice -spisovný jazyk psaný v Er-Formě;chronologický postup;přímá i něpřímá řeč -metafory:psi:tajná policie,ovce jako snadno manipulovatelná masa;personifikace;archaismy-senoseš -mnoho slov se socialstickým zabarvením-Sportovní výbor -jednoduché věty.popisné pasáže-rýmy (píseň zvířat) -10číslovaných bezejmenných kapitol,které na sebe navazují -text členěn do odstavců Charakteristika postav Major-K.Marx/V.I.Lenin-umírá na začátku knihy-Prase Napoleon-J.V.Stalin-nejcyhtřejší prase,ale podvodník a pokrytec Kuliš-L.Trockij (soupeřil po revoluci a moc se Stalinem,zasazoval se o industrializace a elektrifikaci sovětského svazu.Byl vyhnán stalinem ze země,usadil se v Mexiku,kde byl zavražděn agentem Stalinovy NKVD.)-chytré prase s dobrými nápady,je čestný a vyhnaný z Farmy Pištík-propaganda,mistrně dokáže manipulovat s ostatními zvířaty,překrucuje a mění pravdu,pozměnuje fakta,špiní nepřátele,mlží a lže-prase Psi-představují tajnou policii,která slepě plní rozkazy svého stvořitele-Napoleona.Psi jsou věrní a poslušní svému pánovi. Koně-Boex a Lupina-představují pracující lidi,ktěří by pro myšlnku budování vlastního státu,kde jsou si všichni rovni,obětovali vlastní život Ovce-tupý dav,bez přemýšlení opakují naučené fráze,nemají názor,nechtějí ho mít,neptají se.Svým sborovým,hlastivýmn opakováním frází přehluší jakoli hlas odporu,protinázor.Jde o ideální materiál pro totalitní vládce. Osel-Benjamin-Představitel pasivního intelektuál,který zná pravdu a tuší výsledky,ale nevidí žádne východisko.Svou aktivitu považuje za zbytečnout,protože ovce přehluší jakýkoli vzdor a psi zničí kohokolim kdo se postaví pánovi. Havran-Mojžíš-představuje víru(křesťanství),které v totalitní společnosti ztrácí své místo,přesto se nadá zahubit. Slepice-jsou prvními rebely proti Napoleonovi.Ten totiž požadoval,aby snášely více vajec,která by se prodala lidem.Slepice na prostest všechna vejce rozbíjela pádem z výšky.Napoleon nařídil odepření stravy,což odnesko9lepic. Pan Jones-původní majite farmy,byl alkoholik

Témata, do kterých materiál patří