Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Faust

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (580,74 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Faust Johann Wolfgang Goethe Karolína Ryšavá, 2.B Obsah rozboru 1. Autor 1.1. Život 1.2. Dílo 1.3. Současníci 2. Dílo 2.1. Vrstva tematická 2.1.1. Námět 2.1.2. Téma 2.1.3. Fabule (obsah) 2.1.4. Syžet 2.1.4.1. Prostředí 2.1.4.2. Postavy 2.1.4.3. Autorský postoj 2.1.5. Druh a žánr 2.2. Vrstva kompoziční 2.3. Vrstva jazyková 3. Závěr 1. Autor 1.1. Život Goethe, celým jménem Johann Wolfgang von Goethe se narodil 28. října roku 1749 do dobře situované rodiny ve Frankfurtu. Měl několik sourozenců, z nichž přežila jen jeho o rok mladší sestra Cornelia Friederika Christiana. Jeho otec Johann Caspar Goethe a soukromí učitelé vzdělávali Johanna Wolfganga především v oblasti jazyků (latina, řečtina, francouzština, italština, angličtina, nebo hebrejština). Johann Wolfgang také dostával hodiny tance, šermu a ježdění na koni. Takto výborného vzdělání se mu dostalo hlavně kvůli otci, který zastával názor, že jeho děti by měly dostat všechno tohle vzdělání, jehož se jemu samotnému nedostalo. Goethe měl nadání pro kreslení, ale hlavně pro psaní. Jeho prvními velkými idoly byli Friedrich Gottlieb Klopstock a Homér. V letech 1765 až 1768 studoval Goethe v Lipsku práva, tam se zamiloval do dívky Kätchen Schönkopf, což vyjádřil ve verších Annette (vydáno 1770). Tam také se seznámil poprvé s pověstí o Faustovi, což se stalo inspirací pro největší dílo jeho života. Roku 1768 se musel kvůli zdravotním potížím vrátit do rodného Frankfurtu. Goethovu tvorbu a život také ovlivnilo přátelství s Friedrichem Schillerem (bylo to rozhodně však oboustranné), spolu vydali několik balad ve výročním almanachu „Musen-Almanach pro rok 1798“. Goethe měl se svou manželkou Christianou Vulpis pět dětí, ale dospělosti se dožil jen jeden syn a i ten zemřel ještě dřív než Goethe. Ke konci života Goethe rád navštěvoval Česko, zvlášť Mariánské Lázně, kde se zamiloval do mladé dívky Ulriky von Levetzow (tu si však nevzal, zabránila mu v tom rodina kvůli velkému věkovému rozdílu. Goethe umírá 22. 3. 1832 ve svém domě, ve Výmaru, v 82 letech 1.2. Dílo Řadí se k období preromantismu, obzvlášť ve Faustovi klade důraz na city a fantazii, řekla bych, že až popírá rozumová rozhodnutí. Goethe psal jak drama a poezii, tak také romány. Všechna jeho díla jsou velmi komplikovaná a propracovaná do detailů. Goethe měl výbornou paměť a tak motivy pro svá díla sbíral a zapamatovával si během celého života. Většina jeho děl je možná právě kvůli své až přílišné komplikovanosti pro čtenáře obtížná a občas může působit až příliš vzdáleně, sterilně. Goethe byl také vědec a autor ve své době uznávaných vědeckých spisů. Dnes už však vidíme, že jsou poněkud zastaralé. (I když ani to nic neztrácí na jejich cennosti). Velmi známý a často citovaný je jeho svazek Teorie Barev. Poezie:  Prometheus  Král duchů  Elegie z Mariánských Lázní Romány:  Utrpení mladého Werthera  Viléma Meistera léta učednická  Viléma Meistera léta tovaryšská Dramatická díla:  Torquato Tasso  Stella: Hra pro milující  Faust (Faust je Goethovo celoživotní dílo. Započal s rozborem tohoto tématu již na škole a druhý díl vyšel až po jeho smrti, to znamená, že na tomto díle pracoval asi 60 let) 1.3. Současníci Goethovými současníky ve světové literatuře byli: Jean-Jacquess Rousseau, Francois Prevost, Thomas Percy, Lawrence Stern nebo již zmiňovaný Friedrich Schiller. Z české preromantické doby to jsou František Ladislav Čelakovský, Václav Thám, či Jan Kollár. 2. Dílo Goethe se s příběhem o Faustovi setkal již za svých studií v Lipsku. Prvním zpracováním této pověsti bylo již dílo Urfaust (sepsáno v letech 1772-1775). První kompletní oficiální verze Fausta byla vydána v roce 1808. 2.1. Vrstva tematická 2.1.1. Námět Námětem je tradiční německá středověká pověst o Faustovi (ten zaprodal duši ďáblu v touze po poznání). Předlohou je skutečná postava – doktor Johann Faust, středověký alchymista a mág. 2.1.2. Téma Myslím, že hlavním tématem díla je nespokojenost člověka s jeho životem (ať je jakýkoliv) a že proto, že Faust byl nespokojený a toužil mít (vědět, zažít) více, tak mohlo „vzniknout“ celé toto dílo. Mám pocit, že každé dílo, ať jej napsal kdokoliv je trochu autobiografií jeho autora, takže i Goethe měl tyto pocity. I přesto, že sám byl výborný vědec, geolog, botanik a filosof. 2.1.3. Fabule  Popis nebe jako divadla  Dialog Boha a Mefista, vsází se o Faustovu duši  Faust si přivede domů psa, který je ve skutečnosti ďábel  Doktor Faust, nespokojený se svým životem, bažící po poznání podepíše smlouvu s ďáblem (duši dostane, pokud Faustovi ukáže něco, co ho naplní)  Faust touží být nesmrtelný, Mefistofeles jej zavede k čarodějnici, která mu podá nápoj mládí  Faust potká Markétku, zamiluje se do ní  Mefistofeles napomáhá tomuto vztahu  Markétčina matka i bratr zavražděni Faustem (Mefistofelem)  Markétka utopila své a Faustovo dítě a dostává se do vězení  Mefistofeles nabízí Markétce pomoc, že by ji dostal pryč z vězení, ona ale pomoc odmítá a umírá (dostává se ale do nebe, ďábel jí nepomáhal) 2.1.4. Syžet 2.1.4.1. Prostředí Děj tragédie se odehrává v 16. století na různých místech v Německu 2.1.4.2. Postavy  Faust Středověký učenec, zaprodá ďáblovi duši s vidinou zisku nových zkušeností a poznání, miluje nevinnou Markétku. Poněkud negativista, nespokojený se svým životem, ze začátku tento postoj jakoby brzdí báseň (a Fausta) a poté co potká Mefista je tomu právě naopak.  Mefistofeles Ďábel, vsadí se s Bohem o Faustovu duši, podlý, mazaný, velmi chytrý, ovládá Fausta, symbolizuje zlo  Bůh Na úplném začátku knihy, v prologu, se s Mefistofelem, ďáblem, vsadí o duši doktora Fausta  Markétka Mladá, poctivá, věřící dívka, možná i trochu naivní, ale rozhodně silná osobnost  Marta Markétčina sousedka a přítelkyně  Wagner Faustův žák  Čarodejnice Na Mafistofelův rozkaz podá Faustovi lektvar mládí  Valentino Markétčin bratr, voják, zabit Mefistofelem a Faustem 2.1.4.3. Autorský postoj Dílo je dramatem, nevystupuje tam nikde přímo sám autor (možná se ztotožňoval s hlavním hrdinou

Témata, do kterých materiál patří