Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Havran

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,73 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Poe - Havran Romantismus ve světové literatuře. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Vzpomínky zoufalého vypravěče na jeho zemřelou manželku. Motiv: Samota. Časoprostor: Příběh se odehrává v noci v pokoji, kde vypravěč - zahlouben do vzpomínek na svou zemřelou lásku a do četby - skoro usíná. Kompoziční výstavba: Balada o 18 slokách.Postup – chronologický.Refrén – volný verš.Obsahuje celkem 108 trochejských veršů rovnoměrně rozdělených do osmnácti slok. Rýmové schéma je poměrně složité.Expozice - první tři sloky, vypravěč popisuje stav oné noci, zmiňuje se o zesnulé Lenoře, ozývá se klepání.Kolize - zhruba do desáté sloky, na scénu přichází havran.Krize - do šestnácté sloky, vypravěč pokládá havranovi osobní otázky plné nadějí, na které však dostává stále stejnou odpověď.Peripetie a katastrofa - poslední tři sloky, havran (smrt, žal) zůstává, vypravěč je psychicky zničen. Druh: Lyricko-epický. Žánr: Báseň. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Er forma. Postavy: Vypravěč- smutný, zoufalí, vystrašený, nostalgický, sebetrýzniví.Havran – tajemný. Vyprávěcí způsoby: Monology a dialog když mluví s Havranem. Typy promluv: Přímá řeč, řečnické otázky a tázací věty. Veršová výstavba: Obsahuje celkem 108 trochejských veršů rovnoměrně rozdělených do osmnácti slok.Rýmové schéma je poměrně složité, ABCBBB, kde B představuje slabiku z refrénu. Navíc je v prvním, třetím a čtvrtém verši použit takzvaný vnitřní rým, který mění schéma na AA, B, CC ,CB, B, B. Metrum vzniklo kombinací akatalektického oktametru a katalektického heptametru, tedy např. první verš obsahuje osm stop, střídajících přízvučnou a nepřízvučnou slabiku, zatímco druhý verš má stop pouze sedm, respektive sedm a půl. Refrénem je poslední verš v každé sloce, který obsahuje pouze čtyři stopy. 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Jazyk spisovný a hovorový.Cizí slova.Knižní slova.Básnická slova.Skryté symboly – havran symbol trýzně.V jazyce díla Poe uplatnil bohatou slovní zásobu získanou z novin a ze studií. Vyžaduje proto na čtenáři jistou sečtělost a znalost historie. Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: V díle jsoumetafory, přirovnání, symboly, personifikace. Literárně historický kontext: Byl autorem zpravidla fantastických a mystických příběhů a zakladatelem detektivního žánru. Dokázal mistrovsky zachytit stav osoby, která příběh vypráví. Další díla lze považovat za ranou science fiction, z jeho pera pochází i několik humoristických příběhů.Edgar Allan Poe se narodil roku 1809 v Bostonu do rodiny kočovných herců. Otec byl alkoholik a rodinu opustil, matka tři roky po Edgarově narození zemřela na tuberkulózu. Sirotka se po krátké době ujala rodina Allanových - odtud pochází Poeovo druhé jméno. Nějaký čas pobývala rodina v Anglii, jejíž tajuplné prostředí Poea později inspirovalo při psaní temně laděných povídek.Nakonec si našel zaměstnání v novinách a posléze se stal šéfredaktorem. Roku 1836 se oženil se svou o třináct let mladší sestřenicí, která však o jedenáct let později zemřela. Uznání veřejnosti si získal teprve roku 1845, kdy vydal báseň Havran.a alkoholu. V roce 1849 byl nalezen, jak leží opilý na chodníku. Po převozu do nemocnice upadl do kómatu a následně zemřel. Další mezi jeho díla patří –Zlatý skarabeus, Jáma a kyvadlo - z nejznámějších povídek Edgara Allana Poea, která vyšla v roce 1842. Tato povídka se odehrává ve španělském městě Toledo, líčí pocity člověka odsouzeného inkvizicí na smrt za kacířství. Autor neuvádí jméno hlavního hrdiny. Povídka byla vícekrát zfilmována.Další autoři v té době –Alexandr Dumas – Tři mušketýři, Victor Hugo – Chrám Matky Boží. Děj: Unavený osamělý muž soužený horečkou se snaží číst. Nedaří se mu ovšem soustředit. Přepadají ho vzpomínky na smrt jeho milé. V knihách hledá útěchu před myšlenkami na svou tragickou lásku. Téměř usíná. O půlnoci ho vyděsí klepání. Nejdříve se lekne. Pak se uklidní. Předpokládá, že je to jistě nějaký nečekaný host. Rozhodne se otevřít. Nahlas se omlouvá panu nebo paní, že neotevřel dřív. Jde otevřít. Za dveřmi ovšem nikdo není. Hrdiny se zmocňuje strach. Blouzní. Stupňuje se napětí. Myslí si, že klepala jeho zemřelá dívka Lenora. Začne volat její jméno do noci, ale nikdo se neozývá. Uklidní se.Klepání se ozve ještě jednou, ale tentokrát hlasitěji. Muž se stále uklidňuje a usoudí, že někdo stojí pod oknem. Otevře okno a zjistí, že původcem hluku je havran, který vletí do pokoje a usedne na sochu Pallady. Muže to pobaví a spíše jen ze žertu položí otázku, jak se havran jmenuje. Muž v úžasu zjišťuje, že havran umí mluvit, když mu na otázku odpoví "už víckrát ne" (v originále "nevermore"; opakuje se→ tak vzniká refrén).Muž dále pokračuje nahlas ve svých úvahách o tom, že i havran ho jednou opustí stejně jako jeho milá. Havran opět opakuje své "nevermore". Hrdina je na rozpacích a snaží se pochopit význam odpovědi. Zda to znamená, že havran nikdy neodletí, nebo že se nevrátí Lenora. Rozjímá. Sám usuzuje, že jeho pán asi byl velmi nešťastný ubožák a že od něj havran pochytil jen slovo "nevermore". Dál vzpomíná na svou dívku a dochází k závěru, že havran byl seslán Bohem jako posel útěchy. Havran ovšem namítá opět "nevermore". Hrdina tedy přímo k havranovi pronese dotaz, zda někdy dokáže zapomenout na Lenoru a přestane se trýznit tou velkou ztrátou. Dostane stejnou odpověď jako na všechny předešlé dotazy: "nevermore".Nastává sebetrýznění. Přestože ví, jaká odpověď ho čeká, položí otázku, zda se se svou láskou setká alespoň v ráji. Jeho obava se prokáže být oprávněnou, když havran pronese "nevermore".Muže přepadne strach, hrůza, rozezlení. Začne být hrubý a zoufale se snaží havrana odehnat. Havran naposledy zakrákorá "nevermore".a pozoruje zoufalého hrdinu utápějícího se v zoufalství.

Témata, do kterých materiál patří