Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Horalka – Alberto Moravia

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

HORALKA – ALBERTO MORAVIA italský spisovatel literatura 20.století neorealista ( neorealismus = umělecký směr, vznikl na poč. 20. stol. , ovlivnil literaturu a film - snaha o dokument, prosadil se hlavně v Itálii po druhé světové válce, tj. 40. -50. léta 20. stol. - zaměření na obyčejného člověka, chudého venkovana v reálných situacích, zájem o psychiku a sociální tematiku, popisný děj, znatelný kritický postoj k fašismu, uvědomění si nutnosti morální obrody) volné pokračování románu Lhostejní (počátky fašismu v Itálii) Tematika literární druh – próza literární útvar – román hlavní téma – zachycení života italského obyvatelstva v období 2. sv. války vedlejší téma – znásilnění obou žen Marokánci (první vojáci vítězné francouzské armády), název – La ciociara (1957) / la čočara/ = Dvě ženy (označení pro silnou, ráznou venkovskou ženu) Postavy Cesira – 35 let, hlavní postava, vypravěčka děje, pochází z Ciociare (chudý kraj mezi Římem a Neapolí), nevzdělaná ( řídí se „selským rozumem“), v 16 letech provdána do Říma za obchodníka (nešťastné manželství – velký věkový rozdíl, sukničkář), vdova – převzala hokynářství (obchod), statná, silná, pracovitá, rázná, schopná najít řešení různých situací, nezájem o válku, zájem pouze o obchod, potraviny a dceru (nejdůležitější hodnoty v jejím životě) Rosseta – vedlejší postava, dcera Césury, 18 let, označována jako anděl, světice = největší bohatství pro matku, příliš do děje nezasahuje, zcela závislá na své matce a poslušná, změna charakteru postavy po znásilnění = prostitutka (žena bez morálky) Michele /mikele/ - vedlejší postava, vzdělaný mladý muž, žije na venkově u rodičů, jediný skutečný přítel Césury a její dcery ve Sv. Eufemii, odmítá život svých rodičů i fašismus, odvlečen Němci a pravděpodobně zastřelen (hrdina = ochránil venkovany) vesničané, vojáci, uprchlíci… Děj Římská obchodnice Cesira, která zbohatne na černém trhu s potravinami, ale protože má velký strach z bombardování, rozhodně se odejít z Říma na venkov, kde vyrostla. Venkov si velmi idealizuje, nalhává sobě, i své dceři Rosettě, že je to jen na několik dní. Když se dostanou do podhorského městečka Fondi, jsou nuceny nějaký čas žít u rodiny Conccety. Po čase ale zjistí, že je to rodina zlodějů a podvodníků, a když Concceta naléhá, aby Rosetta dělala služku u nacistů, Cesira se rozhodne odtamtud utéci. Vyhledá obchodníka Tomassina, který jí zajistí malý přístřešek v horské vesnici Sv. Eufémie. Tam stráví několik měsíců. Seznámí se s Michelem, velice vzdělaným mladým antifašistou, a vytvoří se mezi nimi citové pouto. Když kraj začnou osvobozovat Američané, usoudí Cesira, že je čas vrátit se do Říma. Sejdou dolů do Fondi, ale tam se dozví, že v žádné případě není možné se do Říma dostat. Na Fondi padají bomby, a Cesira chce do vesnice, kde žili její rodiče. Když se tam dostanou, zjistí, že je vylidněná. V místím polorozbořeném kostele jsou přepadeny skupinou marockých vojáků a Rosetta je znásilněna. Od tohoto okamžiku se zcela změní. Vrací se zpátky do Fondi a jsou nuceny znovu bydlet u Conccety. Rosetta se tam seznamuje s Clorindem a stane se jeho milenkou, ale současně také milenkou Conccetiných synů a pravděpodobně i dalších mužů. Cesiru to ničí, ale nic nezmůže. Když přijde zpráva a smrti Michela, Cesira je zdrcena, ale Rosetta to přijme chladně, stejně chladně pak přijme i zjištění, že Clorindo je ženatý. Válka již definitivně končí a obě se chystají do Říma, s jedním z Conccetiných synů – Rosariem. Ten je po cestě zastřelen a Cesira ho ještě mrtvého okrade. Rosseta se rozpláče a Cesira v ní pojednou uvidí zase svou dceru, jaká bývala dřív, je velmi dojata. Kniha končí vyjádřením naděje, že budoucí život bude přeci jen v rámci možností normální. Kompozice 11 kapitol – plynulá návaznost (úvod = Řím x závěr = Řím) retrospektiva (vzpomínky Césiry) ich – forma – Cesira = hlavní postava a vypravěčka děje román = životopisný monolog úvod = seznámení s vývojem života Cesiry, zachycení života v Římě za 2. světové války (důraz kladen na dceru, obchod a potraviny) – obavy o dceru a její strach = odchod na venkov k rodině pobyt na venkově = 9 měsíců, silně ovlivněna Michellem /mikelem/ - zájem o politickou situaci, víra v osvobození x osvoboditelé přinášejí utrpení (znásilněny Marokánci) – Cesira si uvědomuje, že staré pořádky, víra v Boha, zákony, morálka definitivně zanikly = negativní vliv války na charakter lidí (lidé se změnili v zloděje, lumpy a násilníky), z Rosetty málem válka učinila prostitutku a z Cesiry zlodějku – chápe Michellovy myšlenky na změnu společenského uspořádání znásilnění (Rosetty i celé společnosti) závěr = návrat do Říma = víra v lepší budoucnost Prostředí místně přesně určeno – Řím x italský venkov (Sv. Eufémie, Fondy) – na venkově prožily 9 měsíců časové určení – 1943 -1945 (poslední měsíce války – Itálie obsazena německými vojáky a následně osvobozena Američany, Angličany a Francouzi) Jazykové prostředky spisovné jazykové prostředky (hovorové) vulgární výrazy monolog = reálnost vyprávění rozsáhlé popisy výrazná charakteristika („ A za mohutným stolem byl Mussolini s tou svou širokou papulou, s těma vykulenýma očima a odulými pysky, prsatý, samá medaile, na hlavě bílý chochol…“) Autor vlastním jménem jmenoval Alberto Pincherle /pinkerle/ židovský původ narozen v Římě ( otec architekt a malíř) v dětství onemocněl tuberkulózou = izolace, sanatoria, soukromí učitelé novinářem, prozaikem, dramatikem a esejistou časté cesty do zahraničí (reportáže pro londýnské noviny) problémy za 2. světové války – židovský původ (omezena publikační činnost, skrývání pozdější tvorba – zájem o sexuální problematiku první román Lhostejní (i divadelní zpracování) Film 2x zfilmováno – obsahově odpovídá literární předloze Sophie Lorenová ( v prvním filmu Rosseta a ve druhém Cesira)

Témata, do kterých materiál patří