Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Host do domu

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Název knížky:Host do domu Žánr:soubor sbírek básní a sociálních balad Autor:Jiří Wolker (*29.03.1900 - †03.01.1924) •český básník •narodil se v Prostějově •pocházel ze střední vrstvy • na jeho vývoj měla největší vliv matka, která ho vedla k různým druhům umění •byl nadán výtvarně, hudebně (housle) i literárně •studoval současně filozofii a práva •stal se členem Literární skupiny a skupiny Děvetsil •od 23. let je vážně nemocný, léčí se u moře a v Tatranské Poljance, kde také umírá na plicní tuberkulózu •Další díla: básnické sbírky "Host do domu, Těžká hodina" dramata "Tři hry" pohádky "O milionářovi, který ukradl slunce; O kominíkovi" hry "Nemocnice, Hrob" •Další autoři: •Jindřich Hořejší (Den a noc) •Jaroslav Seifert (Město v slzách) •Josef Hora (Pracující den) •Stanislav Kostka Neumann (Rudé zpěvy) Místo a doba děje:různé, jedná se o období Wolkerova života, když byl malý Téma: naivita, vitalismus, opěvování lásky, obyčejných věcí, maminky, musíme soucítit, být lepší Obsah: 1. část "Chlapec": Básně zpravidla vyjadřují všední svět viděný chlapeckýma života (básník popisuje například žebráka, kamna, žně, poštovní schránku, večerní oblohu). •Pokora - symbolické vyjádření pokory chlapce před světem a bytím, které jej okouzlilo •Žebráci - básník byl navštíven bohem v podobě žebráka, básník se má dobře, nemá pro žebráka pochopení, nic mu nedá, ale zastydí se, zamyslí se o tom a vyrazí boha hledat, oprostí se od svého bohatství a vydá se s ním žebrat - o lásku; možnost vykoupení lidské bídy pokornou láskou •Poštovní schránka - obdiv nad tajemností zalepených obálek, které mohou odhalit zprávy dobré i zlé. 2. část "Ukřižované srdce": Básník si všímá problémů prostých lidí (opuštěnost, chudoba, rukování na vojnu, …) a v jejím závěru je několik básní věnováno problémům lásky (Návrat, Zamilovaný, Nemocná milá). •Pokojík v hotelu - smutek všedního dne v laciném hotelovém pokoji; osamělost, izolace a nuda • Rekruti - ztvárnění silného odporu proti rukování na vojnu; nelidskost vojny a zabíjení; smutek z loučení s blízkými •Nemocná milá - mladá nemocná dívka vzpomíná na svého milého 3. část "Host do domu": Obsahuje básně, které sice jsou o prostých věcech, ale zavánějí tajemnem - o smrti, cestě, nočním dešti, hřbitově nebo třeba o kouzlu svátků. •Smrt - snové pojednání o tom, co je to vlastně smrt •Hřbitov - zvláštní popis hřbitova: kontrast smrti s dětmi, hrajícími si na rodiče, a se dvěma lavičkami pro milence •Věci - básník miluje celý svět, a to tolik, že pro jeho lásku nestačí jen živé bytosti, má rád i prosté a všední věci; všeobjímající láska •4. část "Svatý kopeček": Zahrnuje jedinou stejnojmennou báseň. Autor se vrací do míst svého raného mládí, setkává se se svými kamarády, vzpomíná na známé a uvědomuje si změny, které nastaly. Poznává neštěstí světa a dochází k závěru, že je třeba svět napravit. Hlavní postavy:Středem básnického prostoru je lyrický subjekt (básníkovo alter ego), vyjadřující své vjemy, pocity, svá přesvědčení i střípky svých zážitků, reminiscencí či představ. Sám se charakterizuje jako „dospělý chlapec, student a socialista“ (báseň Svatý Kopeček). Objevují se zde také postavy dětí, zamilovaný ch párů, vojenských odvedenců a smutných dívek (báseň Rekruti), ale i opilců (báseň Ze soboty na neděli). Postavy jsou vybaveny pouze těmi nejtypičtějšími vlastnostmi (např. maminka je starostlivá). Jen v závěrečném Svatém Kopečku mají postavy kamarádů konkrétní jména a jsou opatřeny detaily všedního života (dozvídáme se o jejich povolání apod.). Kompozice:Většina básní je rýmovaná, objevuje se zde rým sdružený i střídavý, výjimečně také složitější rýmové struktury. Pravidelný, výrazný rytmus a krátké verše zdůrazňují až písňovou jednoduchost formy. Jazykové prostředky: Hlavním stylovým prostředkem je průzračná, snadno čitelná metafora. Autor hojně používá personifikace a zdrobnělin, aby jazykově vyjádřil své básnické gesto. •básně nevelké rozsahem (vyjma básně Svatý Kopeček) •prostý verš •příznačný motiv očí a srdce •verše přiřazované jeden k druhému jakoby samovolněna základě melodiky a rytmu volného verše a proudu ústního projevu •využití gradace, přítomnost náboženských pojmů (Bůh, andělé…) •kontrast mezi bídou a bohatství, město x příroda (dotváří atmosféru) Kontext tvorby:Sbírka, která vznikla z jeho gymnazijních prací. Psáno po 1. světové válce. Můj názor:Ve srovnání s Těžkou hodinou je Host do domu mnohem radostnější a pozitivnější, plný naděje a víry mladého člověka, na druhou stranu je zde ovšem patrná i velká míra naivity. Nicméně básně jsou velmi působivé. Dobře se četlo.

Témata, do kterých materiál patří