Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Karel Čapek - R.U.R.

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (37 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Karel Čapek – R.U.R. Citát: Radius: "Svět patří silnějším. Kdo chce žít , musí vládnout. Jsme pány světa! Vláda nad moři a zeměmi! Vláda nad hvězdami! Vláda nad vesmírem! Místo, místo, víc místa Helena GloryováStavitel AlquistHarry Domin - zastánce vznešené myšlenky povznést člověka, osvobodit ho od dřiny Fabrydr. Galldr. HallemeierBusmanHelena a Primus PředmluvaNa ostrov, kde se vyrábějí roboti, přijede Helena Gloryová. Helenu hlavně zajímá jejich výroba, přijela na ostrov proto, aby roboty osvobodila; mají přeci stejné právo žít jako lidé svobodně a ne v otroctví. Domin, jenž jí dělal společnost, se do ní zamiluje. Vše jí ukáže a nezapomene ani na historii robotů. Není divu, že si ji po čase vezme za ženu a Helena se už domůnevrátí. Domin ale nebyl jediný, kdo ji miloval. Byli tu i jeho spolupracovníci Busman, Fabry, Alquist, Hallemeier a dr. Gall, kteří stejně jako Domin milovali Helenu. 1. dějstvíHelena je vdaná za Domina, ostatní muži ji zahrnují dárky, jak jen mohou. Roboti úplně už nahradili lidi. Pro obyvatelstvo Země je už zbytečné rodit děti, na co jim taky budou, když mají vše a nemusejí pracovat ? Roboti převyšují lidstvo svým počtem. Helena, když se dozvídá tyto hrůzostrašné zprávy, je tak rozčílená, že spálí recept na výrobu robotů. Tyto zprávy Domina nepotěší, ale stále si myslí, že to má ve svých rukou, že už se brzo bude svítat k lepšímu . To se domníval do poslední chvíle, než přijela loď s poštou. Dovezla jen letáky, mobilizující roboty k válce proti lidem. 2. dějstvíDr. Gall přiznal svoji chybu, že robotům dal větší intelig e nci, a tak vznikla vzpoura proti lidem, které chtějí vyvraždit do posledního. Helena ho v tom nenechá samotného a vinu svalí na sebe, že dr. Galla poprosila, aby je udělal chytřejší a dr. Gall jen uposlechl její prosbu. Mezitím roboti obklíčili budovu a chystali se na útok. Nechali naživu jen Alquista, protože jen on jediný pracoval svýma rukama, byl totiž zedníkem. 3. dějstvíRoboti všechny lidi zabili, i Helenu s Dominem. Alquist měl za úkol zjistit, jak zněl recept na roboty. Nic jiného mu nezbude, než začít pitvat roboty. Když narazil na Helenu s Primem a chtěl jednoho z nich pitvat, vždy ten druhý se radši obětoval pro toho druhého. Měli se moc rádi, byli do sebe zamilováni. Alquist je nechá žít, považoval je za lidi, protože milují, a tak lidstvo nevyhynulo a láska též ne. Karel Čapek patří k nejvýznamnějším a nejvydávanějším českým autorům doma i v cizině. Jeho dramaR.U.R. bylo poprvé uvedeno v Národním divadle roku 1920. Právě s tímto dílem Čapek poprvé pronikl na světová jeviště.R.U.R. Na "recept na přípravu" člověka robota se celý život snažil přijít starý Rossum a skutečně dosáhl jistého úspěchu, i když jeho výtvory se člověku tak docela nepodobaly. V jeho poznámkách stálo:"Příroda našla jen jeden způsob, jak organizovat živou hmotu. Je však jiný způsob, jednodušší, tvárnější a rychlejší, na nějž příroda vůbec nenarazila. Tuto druhou cestu, po které se mohl brát vývoj života, jsem dnešního dne objevil."Miliony robotů postupně nahrazují lidskou práci a společnost R.U.R. získává s rostoucím odbytem miliardy. Lidé se pomalu stávají zbytečnými."Člověk je vlastně přežitek,"

Témata, do kterých materiál patří