Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24.28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Erben - Kytice

Česká romantická literatura NO.

1. Část

Zasazení do kontextu díla:

 • Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní)

Téma:

 • Jak snadno lidé zapomenou na morální vazby mezi sebou kvůli bohatství; za každý nemorální a špatný čin přichází trest.

Motiv:

 • Vina a trest – trest je nevyhnutelný a krutý; mezilidské vztahy – hlavně mateřská láska; motiv osudovosti; marný boj proti nadpřirozeným silám a přírodě.

Časoprostor:

 • Čas děje není určen místo děje také ne většinou se odehrává v domě, přírodě nebo na vesnici.

Kompoziční výstavba:

 • Kytice, pod původním názvem Kytice z pověstí národních, je jedinou básnickou sbírkou a zároveň stěžejním dílem Karla Jaromíra Erbena. Obsahuje 13 balad, což jsou smutné básně s tragickým koncem, většinou psány formou dialogů, z nichž jedna, Kytice, je stěžejní a další na ni navazují, jako květy. Ke sbírce patří i Erbenovy poznámky (tzv. Poznamenání), ze kterých čerpal, a 14 krátkých Písní.

 • Má předem promyšlené rozvržení básní, kdy zrcadlově protilehlé básně mají shodné atributy → zrcadlový odraz.

 • Básně, navazují na lidovou poezii, vycházejí z ústní lidové slovesnosti a zobrazují etnické kořeny českého národa.

 • 12 balad + 1 romance.

Druh:

 • Epicko-lyrický.

Žánr:

 • Balada a 1 romance (matka jako symbol národa) - literární žánr je lyricko-epická báseň, většinou o lásce (nejenom mezi lidmi, ale i k vlasti, národu, atd.). Na rozdíl od balad nemá pochmurný děj.

2. Část

Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče:

 • Er forma.

 • Vypravěčem je autor.

Postavy:

 • Důležitou roli v díle mají ženské hrdinky, které se vyskytují ve všech baladách kromě Záhořova lože. Všechny postavy přijímají svůj osud, ať je dobrý nebo špatný. Ve většině balad se autor zamýšlí nad láskou, mateřskou láskou, její velikostí a úskalími. Postavy jsou za své prohřešky úmyslně či neúmyslně posuzovány dle mravního kodexu.

 • Poklad: matka - velice chudá a chamtivá.

 • Svatební košile: dívka - důvěřivá, zamilovaná, chytrá.

 • Polednice: matka – špatná hospodyně, ale zároveň starostlivá o své dítě, otec – starostlivý.

 • Zlatý kolovrat: král - oklamán matkou a její vlastní dcerou, matka a dcera - zlé podvodnice, Dornička - důvěřivá, hodná.

 • Štědrý den: Hana a Marie - zvědavé, mladé dcery matky, kterou neuposlechnou

 • Holoubek: manžel - milující svou ženu, žena - truchlící po svém muži, je dohnána k šílenosti.

 • Záhořovo lože: loupežník - mající strach z pekla, napravuje se, putník - ochotný, obětavý.

 • Vodník: dívka - neposlušná, matka - milující svou dceru, vodník – vrah.

 • Vrba: manžel - milující, starostlivý o svou ženu, žena - starostlivá o své dítě.

 • Lilie: král - hodný, milující, starostlivá matka - nespolehlivá, zlá.

Témata, do kterých materiál patří