Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Karel Jaromír Erben - Kytice

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,28 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Erben - Kytice Česká romantická literatura NO. 1. Část Zasazení do kontextu díla: Zasazení části ukázky do díla (kde se část nachází, děj ukázky, co je před a co za ní) Téma: Jak snadno lidé zapomenou na morální vazby mezi sebou kvůli bohatství; za každý nemorální a špatný čin přichází trest. Motiv: Vina a trest – trest je nevyhnutelný a krutý; mezilidské vztahy – hlavně mateřská láska; motiv osudovosti; marný boj proti nadpřirozeným silám a přírodě. Časoprostor: Čas děje není určen místo děje také ne většinou se odehrává v domě, přírodě nebo na vesnici. Kompoziční výstavba: Kytice, pod původním názvem Kytice z pověstí národních, je jedinou básnickou sbírkou a zároveň stěžejním dílem Karla Jaromíra Erbena. Obsahuje 13 balad, což jsou smutné básně s tragickým koncem, většinou psány formou dialogů, z nichž jedna, Kytice, je stěžejní a další na ni navazují, jako květy. Ke sbírce patří i Erbenovy poznámky (tzv. Poznamenání), ze kterých čerpal, a 14 krátkých Písní.Má předem promyšlené rozvržení básní, kdy zrcadlově protilehlé básně mají shodné atributy → zrcadlový odraz.Básně, navazují na lidovou poezii, vycházejí z ústní lidové slovesnosti a zobrazují etnické kořeny českého národa.12 balad + 1 romance. Druh: Epicko-lyrický. Žánr: Balada a 1 romance (matka jako symbol národa) - literární žánr je lyricko-epická báseň, většinou o lásce (nejenom mezi lidmi, ale i k vlasti, národu, atd.). Na rozdíl od balad nemá pochmurný děj. 2. Část Vypravěč/lyrický subjekt = myšlenky vypravěče: Er forma.Vypravěčem je autor. Postavy: Důležitou roli v díle mají ženské hrdinky, které se vyskytují ve všech baladách kromě Záhořova lože. Všechny postavy přijímají svůj osud, ať je dobrý nebo špatný. Ve většině balad se autor zamýšlí nad láskou, mateřskou láskou, její velikostí a úskalími. Postavy jsou za své prohřešky úmyslně či neúmyslně posuzovány dle mravního kodexu.Poklad: matka - velice chudá a chamtivá.Svatební košile: dívka - důvěřivá, zamilovaná, chytrá.Polednice: matka – špatná hospodyně, ale zároveň starostlivá o své dítě, otec – starostlivý.Zlatý kolovrat: král - oklamán matkou a její vlastní dcerou, matka a dcera - zlé podvodnice, Dornička - důvěřivá, hodná.Štědrý den: Hana a Marie - zvědavé, mladé dcery matky, kterou neuposlechnouHoloubek: manžel - milující svou ženu, žena - truchlící po svém muži, je dohnána k šílenosti.Záhořovo lože: loupežník - mající strach z pekla, napravuje se, putník - ochotný, obětavý.Vodník: dívka - neposlušná, matka - milující svou dceru, vodník – vrah.Vrba: manžel - milující, starostlivý o svou ženu, žena - starostlivá o své dítě.Lilie: král - hodný, milující, starostlivá matka - nespolehlivá, zlá. Vyprávěcí způsoby: Převažuje vyprávěcí postup, ale objevuje se o popisný. Typy promluv: Přímá řeč, oslovování, věty oznamovací, tázací a rozkazovací. Veršová výstavba: Rým převládá sdruženýTypy rýmů – sdružený (aabb), střídavý (abab), obkročný (abba), postupný (abc, abc), tirádový (aaa)Ve vodníkovi se nachází zvukomalba (šiju šiju si botičky, do sucha i do vodičky)s předposlední, třetí s před-předposlední atd. 3. Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: spisovná češtinakrásná čeština (zůstavíš to robě – přines mi to dítě)přímá řeč Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku: říkadlo – šiju, šiju si botičky do sucha i do vodičkyrefrénoslovení – dceruškometafora – v perlách se slzy ukrývajípřirovnání – v sukničku, jako z vodních pěnzdrobnělina – sukničkaslovesnost – a pátek nešťastný je denanafora – k jezeru……, k jezeru ….inverze – líce skloněnéepiteton – mocnou světicímetonymie – bratra mi koule zabilaapostrofa – Maria, panno přemocnáepizeuxis – vili, viliapostrofa – Maria, matko milosti Literárně historický kontext: narodil se v roce 1811 a zemřel v roce 1870básník, historik, sběratel lidové slovesnosti, vydavatel staročeských literárních památek, překladatel, novinář – navázal na Čechovskéhonarodil se v Podkrkonoší v Míletíně v řemeslnické a písmácké rodiněvystudoval práva a filozofiiv době studia se seznámil s Palackým, po celý život s ním spolupracovaljako sekretář Českého muzea sbíral po venkovských archivech studijní materiálv roce 1851 se stal archivářem města Prahyzabýval se literárními a politickými dějinami a národopisemvydal řadu starších písemnictví zejména českých spisů Mistra J. Husasbíral lidovou slovesnost – písně, pověsti, pohádky a říkadla – nejen české, ale i slovanské vůbeczapisoval si i nápěvy = hudební nadání Díla: Prostonárodní písně a říkadla, Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původníchnedokončený soubor pohádek – byl vydán až v roce 1905 Václavem Tillem – např.zlatovláska, Tři zlaté vlasy děda vševěda, Dlouhý, široký a bystrozraký, Pták ohnivák a liška Ryška…kytice je výsledkem téměř 20 letého úsilíOnemocněl tuberkulózou a 27. listopadu 1870 v Praze zemřel.Karel Jaromír Erben je představitelem obrozeneckého romantismu Další představitelé tohoto období: Josef Dobrovský, Josef Jungmann, Josef Kajetán Tyl, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, Václav Thám Děj: Kytice - vstupní báseň, etymologická – vysvětluje název květiny Mateřídouška – obsahuje přání, aby se sbírka líbila všem slovanským národům. Je o smrti matky, které se zželelo svých nešťastných dětí a proto do drobného kvítku. Mrtvá matka ztělesňuje matku vlast. Její děti na ni nikdy nezapomenou a zůstanou jí věrné. Děti hledaly svou matku a nalezly prostá kvítek, který nazvaly mateřídouškou. Vůně kvítku jim připomínala jejich nejdražší matku. Jako každý miluje svou matku, tak by měl milovat svou vlast. Proto se kvítek v druhé části básně stává symbolem vlasti. Poklad – Matka jde se svým synkem na Velký pátek do kostela, ale když běží podle skály, uvidí u kostela veliký kámen, který byl otevřený, proto žena viděla jasno. Čím víc je uvnitř skály, tím víc se šíří záře. Poté uvidí samé zlato, stříbro, rubínový strop, mramorové dveře. Rozhodne se, že položí synka na zem, a bere si co nejvíc zlata a odběhne až nakonec je ve skále jen kamení a synek nikde. Celý rok čeká u skály

Témata, do kterých materiál patří