Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


RUR - Karel Čapek

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (87,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

Karel Čapek – RUR Karel Čapek − *1890 Malé Svatoňovice – † 25. 12.1938 − spisovatel, novinář (Lidové noviny), dramatik, režisér, prozaik, překladatel − otec venkovský lékař (→ Galén), matka sbírala lidovou slovesnost − bratr Josef – malíř, spisovatel – měli blízký vztah, sestra Helena – malířka − Gymnázium Hradec Králové – vyloučen kvůli kritice R-U, gymnázium v Praze, studoval filozofii, literaturu (Berlín, Paříž), vychovatel u hraběte − zpočátku psal spolu s Josefem, poté sám, psal role pro manželku Olgu Scheinpflugovou − † na zápal plic − přátelství s TGM (představitel prohradní politiky – stal se terčem) ® „pátečníci“ − několikrát nominován na NC, nikdy ji však nezískal − období: Česká literatura mezi válkami – próza (3 směry) • Demokrat. liberalismus (K. Čapek, Lid. noviny), komunismus (I. Olbracht, V. Vančura), katolicismus (J. Durych) • liberalismus usiluje o maximální svobodu − tvorba: ideály demokracie a humanity, myšlenky pragmatismu (prvdié je jen to, co je užitečné a účelné pro život), nic nelze vyložit jen z 1 hlediska (každý má svou pravdu), autobiog. prvky (sám byl svědkem výbuchu továrny ® Krakatit) Další významná díla − novinářská činnost • fejetonista, vymyslel sloupek (= tematická obdoba fejetonu, kurzíva, aktuální téma, tvar sloupu, odlehčená forma) • Kritika slov, Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Marsyas • cestopisy: Výlet do Španěl, Anglické listy, Cesta na sever − prozaická činnost • civilismus ▪ spolu s Josefem: Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada ▪ Trapné povídky • románové utopie ▪ Krakatit, Továrna na absolutno, Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy, Hovory s TGM • noetický prvek ▪ Hordubal, Povětroň, Obyčejný život • protinacistická díla ▪ Válka s mloky, První parta, Život a dílo skladatele Foltýna, Kniha apokryfů − tvorba pro děti • Dášenka čili život štěněte, Devatero pohádek − dramatická činnost • Loupežník, Ze života hmyzu – s Josefem • R.U.R., Věc Makropulos, Matka − Další autoři této doby − Karel Poláček – Bylo nás pět − Eduard Bass – Klapzubova jedenáctka − John Steinback – O myších a lidech − F. S. Fitzgerald – Velký Gatsby RUR − lit. druh: drama − lit. žánr: vědecko-fantaskní drama − filozofické zamyšlení nad morálními otázkami moderní doby − hl. myšlenka: varování lidí, aby se nestali otroky vlastních vynálezů − varuje před zneužitím techniky proti lidstvu – ovlivněn 1. světovou válkou, ve které tomu tak bylo Karel Čapek – RUR − přeloženo do více jak 30 jazyků − vypravěč: er-forma Postavy − nejsou hlouběji psychologicky prokresleny, plní funkci nositelů určitých životních postojů, názorů, morálních hodnot, podle kterých pak jednají − Roboti • umělé bytosti, které jsou obdařeny všemi lid. dovednostmi, postrádají cit a neuznávají žádný systém hodnot, svým zevnějškem se podobají lidem, uvnitř jsou stále stroje, neživými, i když bezpochybně fungujícím složitým mechanismem, jehož původní poslání je sloužit lidem − Marius, Radius, Damon, Sulla, 1., 2., 3., Robot primus, Robotka Helena, Robotný sluha a četní roboti − Harry Domin: centrální ředitel R.U.R., zastánce vznešené myšlenky povznést člověka, osvobodit ho od dřiny − Helena Gloryová: manželka Dominova, ztělesňuje ženský, citový, laskavý přístup k robotům i lidem − Stavitel Alquist: za nejvyšší hodnotu považuje lidský život a práci, zastává rozumový přístup k životu, lidskost, šéf staveb RUR − Ing. Fabry: hlavní technický ředitel, generální ředitel RUR, tvoří nové biologické druhy – například umělé květiny − Dr. Gall: přednosta fyziologického a výzkumného oddělení, tajně rozvíjí inteligenci robotů − Dr. Hallemeier: přednosta Ústavu pro psychologi a výchovu robotů − Busman: komerční ředitel R.U.R. − Nána – chůva Heleny Jazyk − spisovný jazyk − hovorová řeč – pouze u chůvy Nány − srozumitelná mluva, občas odborné výrazy − rychlé dialogy → děj rychle postupuje kupředu − nové slovo robot (návrh jeho bratra Josefa – od slova robota) – zdomácnělo v několika světových jazycích − časté zvolací věty a časté otázky Kompozice − předehra + 3 jednání − v předehře se seznamujeme s chodem továrny na výrobu robotů, zjišťujeme, že roboti jsou od lidí takřka k nerozeznání − v následujících dějstvích se události ženou rychle kupředu − chronologická Obsah Předehra Do továrny R.U.R. přijde Helena Gloryová, seznamuje se s lidmi – s centrálním ředitelem Dominem a jeho kolegy, dr. Gal em, dr. Hal emeierem, ing. Fabrym, konsulem Busmanem a stavitelem Alquistem, všichni se do Heleny zamilují. Když s Dominem zůstane o samotě, požádá ji o ruku a ona souhlasí. I. dějství O deset let později je Helena v salonu se svou chůvou a hovoří o robotech. Heleně je umělých lidí líto, ale chůva se jich štítí. Domin přijde Helenu navštívit a předá jí dárky od kolegů. Sám jí věnuje dělovou loď Ultimus kvůli probíhající revoltě robotů, o které ona však mnoho neví. Postupně za Helenou přichází Alquist a Gal a vysvětlují jí situaci včetně toho, že se přestávají rodit děti. Helena v trezoru najde spisy starého Rossuma, jenž s výrobou robotů začal a spisy spálí. V dobré náladě přichází Domin a jeho kolegové, protože má dorazit loď a na ní lidé. Z lodi ale začnou vystupovat roboti, takže jsou poslední lidé na světě, obklíčení miliony roboty v jejich vlastní továrně. II. dějství Helena se přizná, že spálila všechny Rossumovy listiny, což byla jejich jediná šance na vykoupení. Fabry zapojí do Karel Čapek – RUR železné brány elektřinu, čímž pár robotů zničí. Po chvíli Busman pod vlivem alkoholu z továrny vyjde s penězi a úmyslem lidi uvnitř vykoupit za peníze. Ale Fabry nestihne včas vypojit elektřinu, takže je zabit elektrickým proudem. Lidé se rozdělí po celé továrně, ale roboti všechny pobijí až na Alquista, jehož znají jako stavitele a tudíž je schopen pracovat stejně jako roboti. III. dějství Alquist sedí ve své laboratoři a snaží se odhalit tajemství života, aby mohli roboti své druhy vyrábět. Roboti jej přemluví, aby jednoho z nich zkoumal (pitval), tak jej skutečně rozebere, ale po chvíli si to začne vyčítat, tak přestane. Pak usne a pro

Témata, do kterých materiál patří