Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Klasicismus a osvícenství v literatuře

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,82 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Klasicismus a osvícenství v literatuře 17-18.století se Evropské země vyvíjí nerovnoměrně, Francie byla zemí s rychlým hospodářským vývojem a vytvořili podmínky pro vznik absolutistického státu (Ludvík XIV) EMPÍR Z lat. Slova empire-císařství, považujeme ho za vrcholnou tvorbu klasicismuZ Francie se šířil po celém světě KLASICISMUS Z latinského slova classicus=vynikající, vzorový) jeumělecký směr v Evropě v17. a 18 století (vznik za vlády francouzského krále Ludvíka XIV)Klasicismus u nás-Stavovské divadlo v PrazeHudební skladatelé– Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn, Ludwig van Beethoven, Jan Jakub RybaNapodoboval formy antického uměníInspirace antikou byla tak vysoká, že architektonické památky stavby Středomoří vizuálně kopírujíVyžaduje rozumnou kázeň-souvisí s racionalistickou filosofii (ti věřili, že pouze rozumem lze dosáhnout poznání, které bude obecně platné)Krásu viděli v pravdě a zobrazení přírody Umělecké dokonalosti chtějí dosáhnout dodržování určitých pravidel v tvorbě: Drama: Vrací se k Aristotelové zásadě tří jednot: Jednota místaJednota časuJednota děje Žánry byly rozdělené na Vysoké: Óda, epos, tragédie Nízké: Bajka, satira, komedie, náměty ze současnosti, verš, próza Pravidla poezie zformuloval ve své básni Nikolas Boileau (nykola boaló) – Umění básnické DRAMATIKOVÉ – LITERATURA VYSOKÁ Pierre Corneille Cid Žánr: Tragédie, psáno veršemZemě: FrancieHlavní postavy: don Rodrigo, XiménaPřeložil KadlecV jeho hrách je řešen konflikt povinnosti a osobního citu Jean Racine Faidra Žánr: tragédiestřet citu a egoistické vášněCorneille popisuje osoby, takové jaké by měly být,Racine takové, jaké jsou LITERATURA NÍZKÁ Moliére Vlastní jménem –Jean-Baptiste PoquelinSyn zámožného měšťanaPřezdívku si zvolil proto, aby nedělal rodině ostuduCestoval po francouzském venkově, později je režisér, autor, ředitel královského divadla v PařížiVe 33 komediích kritizuje přetvářku, lakotu Tartuffe (tartyf) – neboli Podvodník Žánr: komedie (satira)Realistický příběh úlisného a pokryteckého člověkaObsah, postava –Orgon Lakomec žánr: komedieNejznámější hra od MoliéraInspirace z AntikyHlavní postava Harpagon, ostatní postavy: Kleantes, Eliška, Valér, Mariana, Anselm Don Juan Misantrop Zdravý nemocný (výsměch šarlatánů, hypochondrů) Jean de La Fontaine Bajky Celkem 12 knihPsáno volným veršem ITALSKÝ HUMANIZMUS Italská komedie byla oblíbená u lidového publikaHerci měli k dispozici pouze stručný scénář-dialogy tvořili samiPostavy byly ustálené:bohatý obchodník Pantaleone, tři sluhové, služka Colombina Carlo Goldoni Poprask na laguně Nejslavnější komediežárlivé milenecké dvojici z rybářského prostředí OSVÍCENSTVÍ Hnutí ve vývoji evropského myšlení, kultury a politiky Znaky osvícenství: Navazuje na renesanciRozvíjí tradice racionalizmuKritizuje absolutismusProsazuje svobodu myšlení, vědeckého bádání (na úkor autority církve)Je spjato s s literaturou-spisovatelé byli zároveň vědci, filozofy, historici a publicistiZdůrazňuje zrovnoprávnění všechÚtočí proti pověrám a předsudkům Osvícenská doba odmítla rozmach vědy a kulturyVznik knihoven, učených společností, muzei a vědeckých sbírekNěkteří autoři užívali formy a styl klasicismuPřibývá satirických a kritických děl Nedostatky osvícenství: Mechanický výklad děníNedostatek smyslu pro tradiciPřevaha analytičnosti OSVÍCENSTVÍ VE FRANCII Charles Louis de Secondat Montesquieu Duch zákonu Rozprava-objasnění vzniku zákonů a státních zařízení z přirozených příčin Perské listy První francouzský osvícenských románObsah: o Peršanu Uzbekovi a jeho příteli, kteří podniknou cestu do Evropy za vzdělánímVe svých dopisech sdělují své dojmy, jak se postupně z Uzbeka stává osvícenský myslitelParadox- v harému ke svým ženám se chová jako despotaRomán končí sebevraždou Roxany, která se vzbouří proti svému zotročení Voltaire (voltér) V díle útočí proti absolutismu církvi a bezprávíByl mistrem kritického racionalizmu a obávaným protivníkem ve společenských a národních sporechVytvořil žánr –filozofické povídkyJeho povídky měli politické zaměření, útočí na hloupost, zaostalost a nesnášenlivost Candide neboli Optimismus Filozofický román o hledání štěstíHl. postava Candide ENCYKLOPEDISTÉ V letech 1751-1752 vychází: Encyklopedie Naučný slovník, který obsahoval soubor poznatků z tehdejší vědy, techniky a umění Denis Diderot (deny dydro) Tuto encyklopedii napsal + pomocníci encyklopedisté(baron Holbach, J.J.Rousseau)Autor románů: Jeptiška Žánr: románNapsáno formou dopisůAntiklerikální-proti církviProti církvi, klášterům, které nutí člověka žít v rozporu se svojí přirozeností a zbavují ho svobodyAutentické, psáno ich formouObsah: autobiografie hrdinkyZuzany, která ve svých dopisech psanýchmarkýzi Croismare, popisuje jak se jako nemanželské dítě musela stát proti své vůli jeptiškou Jakub fatalista Žánr: románZachycuje rozhovor sluhy Jakuba a jeho pána, filozofická diskuze, debaty, úvahy autora ANGLIE: Daniel Defoe Robinson Crusoe Žánr: románPsáno ich formou

Témata, do kterých materiál patří