Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 1. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Národní obrození od 70. let 18.stol. do 50. let 19. stol.

- utváření novodobého českého národa, novodobé české kultury, jazyka, vědy

- končící feudalismus, reformy v duchu osvícenství, modernizace Rakouska

- osvícenství, preromantismus, romantismus, počátky realismu

1740 – 1780 – vláda Marie Terezie

- 1773 – zrušení jezuitského řádu

- 1774 – školská reforma (povinná školní docházka 6 – 12 let)

1780 – 1790 – vláda Josefa II.

- 1781 – zrušení nevolnictví

- 1781 – toleranční patent, omezení cenzury

1739 – 1783 – divadlo v Kotcích, 1771 – první hra v češtině – Kníže Honzík

1784 – Královská česká společnost nauk

1786 – 1789 – divadlo Bouda na Koňském trhu

1783 – otevřeno Nosticovo divadlo, 1786 – první česká původní hra – Břetislav a Jitka

1798 prodáno českým stavům, přejmenováno na Stavovské

1786 – zavedeno povinné příjmení

1799 – Akademie výtvarných umění

1817 – Moravské zemské muzeum

1818 – Vlastenecké (dnes Národní) muzeum v Praze

1831 – Matice česká (nakladatelství české vědecké i umělecké literatury)

1862 – otevřeno Prozatímní divadlo

1881, 1883 – první a druhé otevření Národního divadla

Charakteristika období

vědecko technický rozvoj, průmyslová revoluce, růst měst přílivem venkovského obyvatelstva po zrušení feudálních závislostí – změna struktury obyvatelstva

(městský život, městská doprava, parky, nemocnice, vzdělávání, umění, sociální nerovnosti

později postupem průmyslové revoluce a bojem národní buržoazie o domácí trh, sociální nerovnosti)

podmínky v českých zemích

byla narušena kontinuita kulturního vývoje české společnosti – rekatolizace, feudální absolutistický útlak, násilná germanizace, úpadek češtiny (jazyk venkovanů a chudiny) převládání němčiny (němčina byla podmínkou pro získání vysokoškolského vzdělání)

- počátky NO - soustředění na jazyk - znak národní pospolitosti a nástroj sjednocení společnosti, posílení národního sebevědomí, buditelská aktivita inteligence

- obnova českého jazyka, vytváření české národní vědy a kultury,

- politický kontext, snahy obnovit českou státnost

- studium historie, slavná minulost (husitství)

na vývoj a ideologii českého národního obrození významně zapůsobily:

osvícenské reformy Josefa II. - zrušení nevolnictví a vydání tolerančního patentu

německý preromantismus (Johann Herder), ideje romantismu počátku 19. stol.

francouzská buržoazní revoluce konce 18.stol.

napoleonské války

revoluce 1830 ve Francii a revoluce v Evropě 1848

Podmínky vzniku

činnost vesnické inteligence (učitelé, kněží)

lidová slovesnost, vzdělávací próza (kroniky, kalendáře, knížky lidového čtení)

divadlo (také loutkové)

věda (jazykověda, historie), vznik vlasteneckých spolků, slovanská myšlenka

Periodizace národního obrození:

Témata, do kterých materiál patří