Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 1. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Národní obrozeníod 70. let 18.stol. do 50. let 19. stol. - utváření novodobého českého národa, novodobé české kultury, jazyka, vědy - končící feudalismus, reformy v duchu osvícenství, modernizace Rakouska - osvícenství, preromantismus, romantismus, počátky realismu 1740 – 1780 – vláda Marie Terezie - 1773 – zrušení jezuitského řádu - 1774 – školská reforma (povinná školní docházka 6 – 12 let) 1780 – 1790 – vláda Josefa II. - 1781 – zrušení nevolnictví - 1781 – toleranční patent, omezení cenzury 1739 – 1783 – divadlo v Kotcích, 1771 – první hra v češtině – Kníže Honzík 1784 – Královská česká společnost nauk 1786 – 1789 – divadlo Bouda na Koňském trhu 1783 – otevřeno Nosticovo divadlo, 1786 – první česká původní hra – Břetislav a Jitka 1798 prodáno českým stavům, přejmenováno na Stavovské 1786 – zavedeno povinné příjmení 1799 – Akademie výtvarných umění 1817 – Moravské zemské muzeum 1818 – Vlastenecké (dnes Národní) muzeum v Praze 1831 – Matice česká (nakladatelství české vědecké i umělecké literatury) 1862 – otevřeno Prozatímní divadlo 1881, 1883 – první a druhé otevření Národního divadla Charakteristika období vědecko technický rozvoj, průmyslová revoluce, růst měst přílivem venkovského obyvatelstva po zrušení feudálních závislostí – změna struktury obyvatelstva (městský život, městská doprava, parky, nemocnice, vzdělávání, umění, sociální nerovnosti později postupem průmyslové revoluce a bojem národní buržoazie o domácí trh, sociální nerovnosti) podmínky v českých zemích byla narušena kontinuita kulturního vývoje české společnosti – rekatolizace, feudální absolutistický útlak, násilná germanizace, úpadek češtiny (jazyk venkovanů a chudiny) převládání němčiny (němčina byla podmínkou pro získání vysokoškolského vzdělání) - počátky NO - soustředění na jazyk - znak národní pospolitosti a nástroj sjednocení společnosti, posílení národního sebevědomí, buditelská aktivita inteligence - obnova českého jazyka, vytváření české národní vědy a kultury, - politický kontext, snahy obnovit českou státnost - studium historie, slavná minulost (husitství) na vývoj a ideologii českého národního obrození významně zapůsobily: osvícenské reformy Josefa II. - zrušení nevolnictví a vydání tolerančního patentu německý preromantismus (Johann Herder), ideje romantismu počátku 19. stol. francouzská buržoazní revoluce konce 18.stol. napoleonské války revoluce 1830 ve Francii a revoluce v Evropě 1848 Podmínky vzniku činnost vesnické inteligence (učitelé, kněží) lidová slovesnost, vzdělávací próza (kroniky, kalendáře, knížky lidového čtení) divadlo (také loutkové) věda (jazykověda, historie), vznik vlasteneckých spolků, slovanská myšlenka Periodizace národního obrození: Různá, obvykle 4 etapy , odpovídají hospodářské, politické, kulturní a společenské situaci 1.fáze – obranná, vědecká 1774–1800 klasicismus,osvícenství, absolutistické reformy 2.fáze – ofenzivní, jazyková1800 - 1830, napoleonské války, empír, rozkvět literatury, preromantismus 3.fáze - vrcholná1830 – 1848, narůstání revolučních sil, revoluce, program austroslavismu (Palacký) romantismus, biedermeier, 4.fáze - 1848 - 1850 Bachův absolutismus – otlačení národnostních snah, relismus Vrchol národnostních snah– výstavba a otevření Národního divadla (1881, 1883) 1.fáze – obranná(do konce 18. století) – proti germanizaci jazyka a kultury klasicismus - generace vědců, lidový proud, počátky českého divadla, počátkyčeského obrozeneckého básnictví Oslabení katolické církve (toleranční patent) uvolnilo cestu vývoji osvícenské vědy a obrozenecké kultury, obnovení českého jazyka (vzorem buditelů byla veleslavínská čeština) - hledání obsahu pojmu vlastenectví, literáti a divadelníci – střední měšťanské vrstvy – obracejí se na české obyvatelstvo - zaměření na minulost, vyzdvihování velikosti, slávy, skepse vůči současnému stavu, budoucnosti, lamentace nad úpadkem OBRANY – vznosné články – slavná minulost, nářek nad současností – hodnocena jako bezpráví VzorObrana jazyka slovanského, zvláště českého –Bohuslav Balbín 1672- 73, tiskem až 1773 Karel Ignác Thám - Obrana jazyka českého proti zlobivým jeho utrhačům generace vědců (Gelasius Dobner, František Martin Pelcl, Josef Dobrovský) Gelasius Dobner 1719-1790 - zakladatel novodobé české historiografie a propagátor kritické metody v dějepisectví, vydával staré dokumenty - kritický rozbor

Témata, do kterých materiál patří