Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 1. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25.88 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Dějiny české řeči a literatury 1792– první souborná literárně dějepisná práce

historický vývoj jazyka a literatury, úroveň hodnotí podle bohatosti jazyka,

vrcholné období – doba veleslavínská (baroko oceňuje nejméně)

Německo-český slovník – 2 díly

Základy jazyka staroslověnského 1922- první vědecká mluvnice staroslověnštiny, vydáno latinsky, spoluzakladatel vědecké slavistiky = vědy o slovanských jazycích

Česká prozódie 1795 - stať, vytvořil v ní zásady pro český verš 19.stol., propagoval sylabotónický přízvučný verš, odmítl pokusy řídit se pro latinu vhodnou časomírou

Českých přísloví sbírka – první vědecká práce tohoto typu v naší literatuře

Bernard Bolzano

Přítel Dobrovského, kněz, profesor na pražské univerzitě (fyzika, matematika), náboženská kázání, velká autorita, vliv na studenty (Čelakovský)

beletrie (Václav Matěj Kramerius)

snaha o získání širšího publika, úloha zábavná - centrum literární činnosti vlastenecké a osvětové - nakladatelství Česká expedice (1790), vydávalo české zábavné a poučné knihy, kalendáře a první české noviny (racionalismus, vlastenectví, vzdělávání, zábava)

Václav Matěj Kramerius 1753-1808 spisovatel, novinář a nakladatel, šířil vlastenecké a osvícenské názory na venkov

-v r.1790 založil knihkupectví a nakladatelství Česká expedice a začal vydávat Pražské poštovské noviny, od r.1791 Krameriusovy c. k. vlastenecké noviny, kulturní středisko, místo setkávání

vydal řadu zábavných, poučných, cestopisných knížek,

Štilfríd a Bruncvík – původ českého erbu, Mladší Robinson – adaptace D. Defoa, Letopisy trojanské, Kniha Josefova – propagace osvícenských eforem, práce Krameria, jazyk bible kralické, Mandevilův cestopis,Nový kalendář tolerancí

Magdalena Dodromila Rettigová 1785-1845 – 1. významná novočeská autorka, vychovávaná v němčině, ale zajímala se o češtinu, vlastenecká činnost, ochotnické divadlo

- divadelní hry, povídky (sentimentální – Arnošt a Bělinka), kuchařské předpisy

Domácí kuchařka

počátky českého divadla (Václav Thám, Prokop Šedivý, Matěj Kopecký)

Divadlo se stalo nejúčinnějším nástrojem českého vlasteneckého uvědomování

1739 – 1783 – divadlo v Kotcích, německy, opery i lidové frašky, 1771 – první hra v češtině – Kníže Honzík

Nosticovo divadlo - 1783 první české představení, česky se hrálo jen výjimečně

1786 uvedeno první původní české drama Břetislav a Jitka od Václava Tháma

od roku 1799 divadlo převedeno do vlastnictví českých stavů = Stavovské divadlo

od roku 1824 se česká představení konala vždy v neděli a o svátcích

1786-1789 1. česká scéna Vlastenecké divadlo - Bouda (dřevěná budova na Koňském trhu), pravidelná česká představení ze slavného období českých dějin, uvedeno 350 různých českých představení, často i překlady klasiků (Moliére, Shakespeare, Schiller)

Témata, do kterých materiál patří