Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


KRYSAŘ - DYK

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,91 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Krysař- závěr – Krysař se rozhodne Agnes následovat, při tom hraje na svou píšťalu a strhává tak do svéhonprůvodu všechny obyvatele města (kromě Jörgena a jednoho nemluvněte). Krysař a jehonnásledovatelé končí v propasti. Po této události nachází Jörgen jedno opuštěné dítě a začíná munhledat matku, která by mu mohla dát napít. - převzal námět staré německé pověsti, kde se kritizovaly majetnické a nepřátelské sklony lidí zen- Krysař – hlavní hrdina díla. Jedná se o tajemného samotáře. Putuje po městech a svojí píšťalou,nkterá umí omámit vše živé, hubí krysy. O síle své píšťaly ví, ovšem nechce ji zneužít. Jeho osamělostnspočívá v tom, že nikdy necítil žádný cit, ovšem to Agnes změní. Krysař jde od města k městu bezncíle, ovšem zamilování to změní a chce se usadit. Ale po zklamání z lásky k Agnes, která si vezmenživot, zapíská na píšťalu tak silně, že k propasti odvede obyvatele Hamelnu, kteří pak společněnumírají. Následně odchází do země sedmihradské (prvky romantismu i realismu - vidí věci takovén- Agnes – prostá měšťanka z Hamelnu, je mladá a krásná, ubytuje Krysaře u sebe a opětuje jeho láskun- Kristian - Vysoký světlovlasý Agnesin milenec, pracuje u svého strýce, možná bude dědit. Vůčin- Sepp Jörgen – je chudým rybářem, kterému trvá den, než pochopí, co se okolo něho děje. Proto jenměšťany, stejně jako Krysař, opovrhován. Žije sám a lidé mu dělají naschvály. Na konci díla odolánzvuku krysařovy flétny a postará se o kojence, kterého najde v Hamelnu a dojde s ním až na krajn- Páni radní – měšťany uznávaní radní, kteří potřebují pomoc krysaře, mu nabídnou 100 zlatých zanvyhnání krys. Krysař svůj slib splní, ale přestože se ho radní bojí, rozmyslí si dát mu prvněnnabídnutých 100 zlatých (nedají mu je ale v penězích ale v produktech svých podniků a to senKrysařovi nezamlouvá). Zdá se jim, že to je za zapískání na píšťalu moc a nechtějí mu částku vyplatit V Hammelnu se přemnožily krysy, proto radní povolali krysaře. Do města Hameln přichází muž beze jména – krysař – se svou kouzelnou píšťalou. Hraje tiše na píšťalu (nikdy nezkoušel hrát silně, protože ví, že by to znamenalo něco špatného), a tím odloudí krysy a utopí je. Při příchodu do města se seznámí s Agnes a zamiluje se do ní, a tím se stává zranitelnější. Také Agnes se do krysaře zamiluje, ale je zasnoubená s Kristiánem – myslela, že ho miluje, protože dosud nepoznala lásku. Jednomu o druhém však nedokáže říct. Za slíbenou odměnu zbaví hammelnské obyvatele krys. Po splnění úkolu připomene v hostinci U Žíznivého člověka radním – truhláři Froschovi a krejčímu Strummovi, že mu město dosud nevyplatilo odměnu. Ale radní se ošívají a odměnu nevyplatí, protože je prý smlouva neplatná – je neplatná, protože není známa druhá strana – krysař, a také nebyla smlouva ukončena obvyklou zbožnou formulí.Krysař se chce pomstít; tu noc mají oba radní strašné sny, krejčímu se zdá, že ušil 1000 obleků, které se pod krysařovým zrakem změnily v 1000 rubášů. Truhlář má sen, že vyrobil 1000 postelí, a že se objevil krysař a postele se změnily v rakve. Dávno by se městu pomstil, kdyby v srdci nepocítil něco, co ještě dosud nepoznal. Miloval Agnes a kvůli ní chtěl město ušetřit svojí pomsty. Chce odejít z města. Ale láska ale krysaře táhne zpět, jde k Žíznivému člověku, tam je jediný host – Faust, ten krysaři prozradí, že prodal ďáblu srdce a ne duši, a potom chce krysaře přesvědčit různými kousky – např.: mění kocoura v tygra, špinavou prostitutku v trojskou Helenu, aby se taky zaslíbil ďáblu; když nepochodí, Faust zase zmizí. Vrací se k Agnes. Štěstí jim však nebylo souzeno. Agnes čeká s Kristiánem dítě, které nechce, tak to poví krysaři a pošle ho pryč. Je tak zoufalá, že se jednoho dne vydá do země Sedmihradské, odkud už nevede cesta zpět. Nad městem se tyčí vrch Koppel, na kterém je propast, jež vede do právě do Sedmihradska. Je to pouze pověst, která se ve městě odedávna vyprávěla. Je to symbol brány do lepšího světa, v němž není bolest, utrpení, neštěstí. Její matka z toho zešílí. Od ní se také krysař dozví o osudu Agnes a rozhodne se, že se městu pomstí za to, že zabili jeho milovanou. Začne hrát na svoji píšťalu – ale ne tak jako dřív, jemně, nyní hraje plným dechem, a celé město jde zmámeně s nadějí a touhou za ním až k propasti, k bráně do země sedmihradské. Všichni s vírou v srdci vstoupili do té brány a jako poslední do ní vešel i samotný krysař. Jediný přeživší je blázen Sepp Jörgen, který chápe vše až druhý den a je takový hloupý a pomalejší. Vydá se za krysařem tedy až další den, ale když jde kolem domu, uslyší plakat dítě – svým křikem překoná vábivý zvuk píšťaly. Vezme ho a jde hledat ženu, která by mu dala napít.

Témata, do kterých materiál patří