Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krysar-Viktor-Dyk

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21,01 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KRYSAŘ – VIKTOR DYK -autor- po r. 1918 vstoupil do politiky jako poslanec, později senátor za národně demokratickou stranu TEMATIKA-literární druh-literární útvar-hl. téma-vedlejší téma- každá pověst musí mít pravdivé jádro KOMPOZICE JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY- objevují se náboženské motivy (kostel, obraz panny Marie, vzkříšení a povstání z mrtvých) -hl. postava:Krysař-vedlejší postavy-- spáchá sebevraždu – utopí se -Sepp- víra v to, že lidstvo bude lepší -Kristián--matka Agnes--- bojí se pekla – jsou věřící- nechtějí zaplatit Krysařovi odměnu za odvedení krys z města Děj:Do hanzovního města Hammeln přichází krysař, aby svou píšťalou zbavil město krys. Potkává Agnes a zamiluje se do ní. Poté, co mu konšelé odmítnou vyplatit slíbenou odměnu za vyhnání krys z města, se chce pomstít, ale kvůli Agnes se pomsty vzdá. Později se mu Agnes přiznává, že čeká dítě se svým milencem Kristiánem. Agnes odchází na horu Koppel, o které se vypráví, že skrz její propast se dá dostat do kouzelnéZemě sedmihradské (ráj). Když se to dozvídá krysař, nemá už důvod proč ušetřit obyvatele Hameln, a proto odchází za Agnes na horu Koppel. Zapíská silně na píšťalu ukolébavku o sedmihradském království, všichni lidé kromě Seppa Jörgena slepě následují krysaře a spadnou do propasti. Krysař hází do propasti píšťalu a skáče do ní také. Sepp Jörgen teprve druhý den pochopil, co se stalo a že zůstal jediným občanem města. Až druhý den na něj začíná doléhat včerejší vábení píšťaly a on se vydává směrem k propasti. Slyší ale křik malého osamělého dítěte, které překřičí i zvuk píšťaly, a Sepp jde hledat pro dítě matku. 1. kapitola2. kapitola- vyjádřena bezmoc 5. Kapitola- vědí že za kopcem je propast, myslí si že tam je cesta do Sedmihradska (země zaslíbená) 6. kapitola- ponižují ho, posmívají se mu, kontrast Láska x samota - touha po pomstě, Krysař pozorovatel, zachycení milostného vztahu s Agnes -- Krysař víc než v boha věří sám v sebe = sebevědomí 9. kapitola- Krysař chce potrestat město, ale kvůli Agnes ne (zemřela by taky) -11. kapitola-- reakce na chování obyvatel, konšelů - K.si uvědomuje, že Sepp je čistý a nikomu neublížil, varuje ho před láskou 14. kapitola- K. se chce pomstít konšelům a Kristiánovi – proto se vrátil zpět 15. kapitola- nepřesvědčí ho, dobro se nevyplací v lidské společnosti, spíše zlo

Témata, do kterých materiál patří