Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literární interpretace - Zbabělci

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (24,17 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Šimon Žáček, 4. B LITERÁRNÍ INTERPRETACE č. 19 Název díla: Zbabělci Autor: Josef Škvorecký Základní informace o autorovi: Josef Škvorecký (r. 1924 – r. 2012) byl český prozaik, esejista, překladatel a exilový vydavatel. Narodil se v Náchodě do rodiny bankovního úředníka. Chodil na zdejší reálné gymnázium, po maturitě byl pracovně nasazen jako nekvalifikovaný dělník. Jakmile skončila válka, začal Škvorecký studovat na lékařské fakultě Univerzity Karlovy, později přešel na studium angličtiny a filosofie tamtéž. Krátce po absolutoriu působil jako učitel. Od svých 29 let pracoval v SNKHL, od roku 1956 jako redaktor časopisu Světová literatura. Po vydání románu Zbabělci v roce 1958 se však dostal do hledáčku komunistických papalášů a byl nucen odejít do nakladatelství Odeon. V 39 letech se stal spisovatelem na volné noze. Po srpnové okupaci v roce 1969 Škvorecký vyrazil na přednáškové turné po Spojených státech. Když zjistil, že se zastavila výroba výtisků jeho románu Tankový prapor, rozhodl se zůstat v exilu. Emigroval do Kanady a na zdejší torontské univerzitě pracoval jako profesor literatury, divadla a filmu. V Torontě spolu s manželkou Zdenou Salivarovou založili československé exilové nakladatelství '68 Publishers. Oba byli roku 1978 zbaveni československého občanství. Škvorecký byl emeritním profesorem až do své smrti v 87 letech v roce 2012. Jako jeho nejznámější dílo lze označit románovou pentalogii s hrdinou Dannym Smiřickým (Zbabělci, Tankový prapor, Prima sezóna, …). Je také znám svými detektivními povídkami. Ve svých románech často satirizuje a ironizuje společnost poválečného období. 1.Literární druh díla: epika Literární žánr díla: autobiografický satirický román Námět díla: Prožitky mladého muže na pozadí československého květnového povstání a následného „osvobození“ Rudou armádou; reálné vyobrazení skutečností a demytizace „hrdinského“ počínání maloměstských povstalců; život a myšlenky spjaté s mládím (jazz, holky, láska) během konce druhé světové války 2.TEMATICKÁ VRSTVA Děj – fabule: V pátek 4. května 1945 zkouší tenorsaxofonista Danny s ostatními členy provizorní jazzové kapely (Benno, Harýk, Lexa, Fonda atd.) s příslibem konečné svobody všech kosteleckých obyvatelů. Den nato spolu začerňují nápisy, avšak ukvapená euforie je potlačena skupinou esesmanů. Ti se snaží zjednat pořádek a zatknou Dannyho, když odmítá odejít při rozhovoru se svou platonickou milou Irenou. Naštěstí je následně propuštěn na přímluvu doktora Šabaty. Další den vypukla plnohodnotná revoluce. Danny zamíří do skladu Přémy Skočdopole, kde se proti své vůli celá Přémova parta rozhodne zavézt zbraně do pivovaru, kde se rozdají ostatním povstalcům. Jakmile však dorazí do pivovaru, jsou jim zabaveny i automaty, které mají u sebe. Přéma však odmítá a je zavřen. Danny s ostatními kamarády jsou nuceni neustále chodit v hlídkách po Kostelci a udržovat pořádek. Na noční hlídce se strhne rvačka mezi Dannyho hlídkou a komunisty, hlídka se ale ubrání a Danny s Bennym a Harýkem posléze utečou domů. Dva dny poté se do Kostelce soustřeďují uprchlí vojenští zajatci a Židi. Danny potkává skupinu Angličanů a zajišťuje jim ubytování u všech možných dobrých rodin. Opět se setkává s Irenou a pokouší se ji svést, ale neúspěšně. Následující den je Danny nucen znovu nastoupit do hlídky. Město se opět ocitá krátce v závanu euforie se zprávou, že Rusové přijíždějí. Nicméně před nimi projelo několik německých tanků, které zpustošily celé město. Danny se snaží kličkovat mezi střelami a výbuchy. U pivovaru se střetává s uniknuvším Přémou a spolu vyjíždějí s kulometem odstřelovat německé tanky. Danny na cestě poprvé zabil člověka – esesmana, posléze zlikvidoval s Přémou jeden tank. Nazítří Danny pomáhá Ireně hledat jejího pohřešovaného přítele. Stráví s ní celý den, kde sdílí intimní chvíli, Irena však Dannymu nepodlehne. V poslední den revoluce se všichni sejdou u radnice oslavovat Rudou armádu. Dav čelí krátké panice při esesmanově pokusu o atentát, oslava po chvíli však pokračuje. Později večer se celá kapela zase sejde a oslavně vyhrává. Danny skončí s obavami z nového začátku spjatého s vládou komunistů, zároveň je však otevřen novým výzvám a smířen s neopětovanými city Ireny. Děj – syžet: Děj je rozdělen na osm kapitol dle osmi po sobě jdoucích dnech, ve kterých se (většinou) dějí důležité události spjaté s revolucí. Celý děj je vyprávěn jako dlouhý vnitřní monolog, pouze očima Dannyho. Když jde spát, kapitola končí, nová kapitola zas začíná při probuzení. Díky tomu jsou čtenáři neustále ve středu dění, byť subjektivním a zabarveném citovými prožitky. Dílo je však také velmi bohaté na dialogy, v tomto případě však často plní pouze prostou sdělovací funkci. S tím souvisí i velké využití přímé řeči, která prošpikovává jinak většinou strohý a místy chaotický popis událostí z pohledu mladého Dannyho. Myšlenky Dannyho často vygradují až ad absurdum, nicméně to dílu spíš ještě dodává na opravdovosti, než by jej retardovalo. Vypravěč: Děj je vyprávěn v ich-formě; autor je zahrnut přímo do centra dění. Dílo je totiž silně inspirováno jeho vlastními zážitky a prožitky z té doby. Dannyho lze tedy považovat za jisté alter ego autora. Nicméně se během celého děje nepřiklání ani ke glorifikaci ani k očerňování hlavního hrdiny. Vystihuje přesný zmatek, který mladý člověk v oněch konkrétních událostech v hlavě má. Další postavy pak jen jakoby dotváří mozaiku antihrdinovy komplexity. Lze postřehnout autorovo jasné odmítání antisemitismu, rasismu, bolševismu a xenofobie. Prostředí: Příběh se odehrává od 4. do 11. května 1945 v imaginárním městě Kostelci, což je doopravdy autorovo rodné město Náchod. Události během květnového povstání, deportace Němců a osvobození Rusi jsou takřka jako vystřižené ze Škvoreckého biografie. Autor vykresluje město v dané době jako spojnice několika národů v různých historicko-společenských situacích a také místo střetu zájmů esesmanů, Rusáků a místních obyvatel. Přičemž se klade důraz na maloměšťáckou snahu hrát s

Témata, do kterých materiál patří