Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Literární interpretace - Žert

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29,02 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Šimon Žáček, 4. B LITERÁRNÍ INTERPRETACE č. 17 Název díla: Žert Autor: Milan Kundera Základní informace o autorovi: Milan Kundera (r. 1929) je francouzský prozaik, esejista, básník a dramatik československého původu. Narodil se v Brně do rodiny významného klavíristy a rektora JAMU. Vystudoval gymnázium v Brně na třídě Kapitána Jaroše, a poté začal navštěvovat Filosofickou fakultu na Univerzitě Karlově. Později přešel na studia scenáristiky na FAMU. Zde po ukončení studia vyučoval světovou literaturu a ve 35 letech obhájil docenturu. Postupně se začala vyvíjet i jeho literární činnost – od sbírek básní a esejí až po romány. Dvakrát vstoupil do komunistické strany (r. 1948, r. 1956), dvakrát byl rovněž vyloučen (r. 1950, r. 1970); ve straně se neúspěšně pokoušel o liberalizaci kulturních projevů. Roku 1967 měl však na IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů plamenný projev o pokřiveném osudu české literatury. Od jeho 46 let žije v emigraci ve Francii – nejprve učil na univerzitě v Rennes poté v Paříži. Po vydání Knihy smíchu a zapomnění mu roku 1979 bylo odebráno československé státní občanství; o dva roky později získal občanství francouzské. Do rodné země se vrací zřídka a své novější spisy odmítá překládat do češtiny. Mezi jeho významné česky psané romány řadím Valčík na rozloučenou i Nesnesitelnou lehkost bytí. Několik jeho děl bylo filmově zpracováno (i v zahraničí). Literárně je řazen mezi nejvýznamnějšího zástupce postmodernistického směru. 1.Literární druh díla: epika Literární žánr díla: společensko-psychologický román s milostnými a filosofickými prvky, román deziluzí Námět díla: Osud intelektuální menšiny (jedince) zasazený do československých událostí od vítězného února po 60. léta 20. století ovlivněn komunismem. Vypořádávání se s prudkými změnami ve státě, kontrast singularity jedince a kolektivity společnosti, hříčky a nečekané zvraty osudu vlivem nesmyslných komunistických machinací, sílící msta a nenávist v opozici k odpuštění, ztráta přesvědčení (rozpad iluzí) při interakci s vládou. 2.TEMATICKÁ VRSTVA Děj – fabule: Ludvík Jahn přijíždí do rodných Vlčic, kde se ubytovává u starého známého pana Kostky a potkává zde dávnou lásku Lucii. Dozvídáme se, že v manželství nespokojená rozhlasová redaktorka Helena potkala při reportáži a zamilovala se do něho, Vracíme se k vypravování Ludvíka – chodil s holkou Markétou během studií, udělal si z ní jednou žert a napsal ji pár nekorektních veršů; byl komisí v čele s Pavlem Zemánkem (manžel Heleny) vyhozen ze školy i ze strany; sloužil dlouhá léta jako voják PTP; navázal nešťastný milostný vztah s mladou brigádnicí Lucií; při opakovaném pokusu o fyzický akt jej opouští; kvůli útěku byl 10 měsíců uvězněn, pak dalších několik let pracoval obligátně v dolech a zažádal o pokračování ve studiu. Vyprávění se ujímá Ludvíkův bývalý nejbližší druh; pojednává o ztraceném a odcizeném příteli a folklórních tradicích cimbálové hudby, i o blížící se Jízdě králů, kde bude jeho syn poprvé jako král. Ludvík prožívá milostné vzplanutí s Helenou, která za ním a kvůli reportáži přijíždí. Ludvík však Heleně věnuje pozornost, aby se pomstil Pavlu Zemánkovi za tehdejší verdikt. Pan Kostka pak (částečně Ludvíkovi) vypráví o nekolegiálním prostředí na univerzitě a o přejezdu na velkostatek, kde poznává Lucii; ta se mu otevřela, že byla obětí znásilňování od party a pak od Ludvíka; prožili spolu s Kostkou krátkou aféru, kvůli křesťanským hodnotám však ze statku odjel. V současnosti Ludvík potkává při Jízdě Králů znovu Zemánka s mladou přítelkyní, jež Helena předtím uvědomila. Na jeho existenciální metamorfóze viděl, že se mu nelze pomstít. Naštvaný a zklamaný Ludvík pak dává sbohem Heleně, která si rázem pokusí vzít život, ale omylem si vzala několik tabletek projímadla. Paralelně Jaroslav zjišťuje, že syn se nechtěl stát králem na Jízdě, a tak se společně s matkou rozhodli Jaroslava obalamutit. Naštvaný Jaroslav u louky opět potkává Ludvíka, tentokrát ve smířlivém tónu. Jdou si spolu zahrát cimbálové písničky, Jaroslav však náhle dostane infarkt. Děj – syžet: Děj je netradičně rozdělen na 7 kapitol podle vypravěče a etapy (Ludvík, Helena, Ludvík, Jaroslav, Ludvík, Kostka, Ludvík + Jaroslav + Helena dohromady) a dále na několik podkapitol. Na celkový děj a jeho části je nahlíženo z perspektiv hlavních aktérů a vedlejších postav, čímž neustále mění vyznění celého příběhu. Převažuje vnitřní monology vyprávěcích hrdinů za použití nepřímé řeči a dodatečných vysvětlivek jejich vzorců chování v závorkách. Občas se zde vyskytnou i dialogy (hlavně v zásadních momentech, kde se střetává vícero úhlů pohledu) a zřídkakdy monology. Autor podivuhodně kombinuje vyprávěcí slohový postup s úvahovým a výkladovým. Úvahové části a popisy rituálů slouží svým odváděním čtenářů od hlavní dějové linky spíše k retardaci děje, citově a eroticky vypjaté situace jsou naopak líčeny velmi dynamicky. Vypravěč: Děj je vyprávěn v ich-formě; avšak v každé kapitole jiným vypravěčem, Ludvíkovo vyprávění převažuje. Autor sám se s Ludvíkovým zklamáním z nemilosti osudu a strany rozhodně z velké části ztotožňuje. Obtisky Kunderova osudu jsou znatelné i na postavách Jaroslava a Kostky (rozpory mezi morálními hodnotami a tím, co strana prezentovala), popř. i v jisté ostré sebekritice a sebeironii i na postavě Zemánka (přechod z komunismu k přizpůsobivému existencionalismu). Do postav autor promítá (převážně vlastní) pohnutky sebeobhajoby, msty, viny a rostoucích/upadajících citů. Prostředí: Příběh je situován jednak do přesněji nelokalizovaného severomoravského slováckého města (události kolem Jízdy králů z r. 1965 a návraty Ludvíka, Jaroslavovo vzpomínání), Ostrava (Ludvíkův oddíl PTP), popř. Prahy (studium Ludvíka) a Brna. Děj je vesměs přímou kritikou a konstatováním skutečných reálií, do nichž jsou zasazeny fiktivní postavy. Autor mapuje události od vítězného února roku 1948 (do popředí se v ČSR dostala komunistická strana) přes procesy a poměry na vojně v 50. letech až po zdánlivé uvolněn

Témata, do kterých materiál patří