Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Mrštíkové - Maryša

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,99 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Alois a Vilém Mrštíkovi- Maryša 1. část zasazení do výňatkutéma a motiv - tématem jsou majetkové rozdíly na vesnici, nešťastný život v manželství z donucení rodičů - motiv- nešťastná láska, svatba, náboženské, střet milostného citu, peněz a předsudků časoprostor - moravská vesnice, říjen 1886, 3. jednání o 2 roky později Kompoziční výstavba - chronologická - 5 jednání - 1. expozice- seznámení s postavami a dějem, láska Maryši a Francka - 2. kolize- odchod Francka na vojnu - 3. krize- svatba a život Maryši s Vávrou - 4. peripetie- návrat Francka a slib odchodu - 5. katastrofa- otrávení Vávry literární druh a žánr - druh- drama - žánr- tragédie - výrazová forma- divadelní hra 2. část Postavy - Maryša- Lízalova dcera, později Vávrova žena, milující žena trpící pro svou lásku -Lízal- postava sedláka, zajímají ho více peníze než štěstí své dcery, -Lízalka- matka, žena s kamennou tváří, nezná lítost a pochopení své dcery -Vávra Filip- muž, nehledí na štěstí své ženy, ale na její věno, vdovec se 3-mi dětmi -Francek- muž, kterého Maryša miluje, říká jen to, co si myslí -vedlejší postavy- Rozárka (služka u Vávrů), babička, stařena, hospodský, Franckova matka Horačka, Hrdlička (obecní sluha), rekruti, muzikanti vyprávěcí způsoby - střídání ich-forem - do děje jsou začleněny lidové písně s muzikou - kombinace hanáckého, slováckého (vodó, vlažnó) a brněnského (včil, šak) dialektu typy promluv - řeč přímá, nepřímá - u postav dialog, monolog, řeč 3. část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku - synonyma, antonyma, homonyma, archaismy, historismy -spisovná slova, hovorová slova, slovní spojení, slova neutrální, slova citově zabarvená - věty jednoduché i souvětí - písmo černé, dělené do odstavců, užívání interpunkčních znamének Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku -metafora - ...hromech líháme, na hromech vstáváme… - personifikace - Co si tvý srdce jenom žádá… Kontext autorovy tvorby - svá díla zaměřili především na realistický až naturalistický popis života na moravském venkově - psali společně i zvlášť Alois- významné dílo je románová kronika Rok na vsi -po ukončení studií působil jako učitel v Lískovci u Brna - psal do novin Vilém - prozaik, dramatik, zabýval se i překladatelstvím ruských děl Dostojevského, Tolstého nebo Puškina - byl ovlivněn naturalismem i impresionismem - trpěl depresemi, bál se stáří, spáchal sebevraždu skalpelem - Je autorem románu Santa Lucia nebo Pohádka máje. - po maturitě chtěl studovat malířskou akademii, nakonec však studoval práva - psal do časopisů Literárně/ obecně kulturní kontext ČESKÝ REALISMUS - období poslední 1/3 19. století+ počátak 20. století - realisté zobrazovali objektivně skutečný stav společnosti - 3 proudy: venkovská próza historická próza realistické drama - Maryša patří do proudu realistického dramatu - české drama má tradici ve středověku, např. hra Mastičkář, poté následovalo období útlumu v baroku a velký rozvoj během NO - 70. – 80. léta 19. století generace Národního divadla 1868- položen základní kámen1881- otevřeno divadlo Smetanovou operou Libušesrpen 1881- divadlo vyhořelo1883- znovuotevření Národního divadla, opera Libuše1983- rozsáhlá rekonstrukce ND+ stavba nové scény ND Další autoři: Ladislav Stroupežnický- dramaturg a dramatik ND. Pokusil se o sebevraždu, zatrpklý člověk. - Naši furianti, Zvíkovský rarášek Gabriella Preissová – dramatička, dramaturgyně ND, během 1. sv. války obžalována z velezrady - Gazdina roba, Její pastorkyňa Alois Jirásek- prozaik, dramatik. Na jeho počest se v Hronově pořádá festival amatérských divadelních souborů. Politicky činný vlastenec- r.1917 podepsal Manifest českých spisovatelů (prohlášení podporující snahu o státní samostatnost českého národa) - Staré pověsti české=> období mýtů a pověstí - Proti všem, Bratrstvo, Mezi proudy=> husitské období - Temno, Psohlavci=>období baroka - F. L. Věk=>období NO - Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč z Dubé, Lucerna=> drama

Témata, do kterých materiál patří