Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 2. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

–Cikánova píšťalka,humor -Pocestný sbírka obsahuje i první českou baladouToman a lesní panna Rukopisné padělky - absence staročeských literárních památek (romantismus přinesl zájem o hrdinskou epiku – Píseň o Nibelunzích, Píseň o Rolandovi, Slovo o pluku Igorově) 1817 -nalezen ve věži kostela ve Dvoře KrálovéRukopis královédvorský(údajně památka z konce 13. století) – měl působit jako část většího celku 6 hrdinských historických básní, 2 básně lyricko-epické, 6 lyrických písní O velikém pobití (Záboj, Slavoj a Luděk),O velikých bojech křesťan s Tatary, 1818anonymně hraběti Kolovratovi zaslán Národnímu muzeuRukopis zelenohorský(údajněpamátka z 9. a 10. století), nalezen na zámku Zelená Hora u Nepomuku Neúplná báseň ze slovanského dávnověku (Libušin soud, báseň o staročeském sněmu – spor o dědictví mezi Chrudošem a Šťáhlavem, demokratické rozhodnutí, aby majetek spravovali oba), původně se soudilo, že jde o dvě různé skladby Padělkyměly dokázat starobylost naší kultury, vyspělost národa a posílit národní sebevědomí Za autory podvrhů byli označeniVáclav Hanka (knihovník a archivář)a Josef Linda (novinář a spisovatel) Rukopisy byly nesmírně nadšeně přijaty, překládány do cizích jazyků. Za pravost obou Rukopisů - Palacký a Šafařík, o pravosti RZ pochyboval Josef Dobrovský. Spory o pravost rukopisů se rozpoutaly až po Palackého smrti. 80. léta 19. století – důkazy o nepravosti (profesoři Karlovy univerzity - Gebauer, Masaryk, Goll, Hostinský, Vlček). 60. léta 20 st. – laboratorní rozbory prokázaly, že jde o palimpsesty – starý pergamen nově popsaný Značný vliv na českou kulturu, zahraniční ohlasy (Goethe), literatura - vliv na Máchu , Zeyera , výtvarné umění - Mánes , Aleš , Myslbek i hudbu – Smetana Miroslav Ivanov: Tajemství RKZ, Záhada Rukopisu královedvorského české divadlo(Jan Nepomuk Štěpánek, Václav Kliment Klicpera) pravidelné začlenění českých her ve Stavovském divadle Jan Nepomuk Štěpánek 1783-1844 -dramatik, herec a organizátor obrozeneckého divadla, vlastenecké hry z české historie, zakladatel české veselohry a frašky Čech a Němec, Berounské koláče- veselohry Břetislav První, český Achilles, Obležení Prahy od Švédů– vlastenecké hry Václav Kliment Klicpera1792-1859-prozaik a obrozenecký dramatik, autor historických dramat a veseloher, frašek, kritik špatných lidských vlastností. Jeho hry se hrají dodnes. - profesor na gymnáziu v Hradci Králové (učil Tyla), iniciátor vlasteneckého života v Hradci, 1848 přechází do Prahy na akademické gymnázium - inspiroval se Plautem, Moliérem, hovorový jazyk, vtipné dialogy, komičnost, bohatý děj Rohovín Čtverrohý,Divotvorný klobouk,Zlý jelen, Každý něco pro vlast – veselohry Hadrián z Římsů, Blaník, Božena, Jan za chrta dán – historická dramata

Témata, do kterých materiál patří