Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 2. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Slovník-česko německý 1835-39- 5dílný, 120 tis. slov, snaha zpracovat veškerou slovní zásobu, největší dílo české obrozenské vědy, velké bohatství výrazů i v oblasti vědecké terminologie, tvorba novotvarů, srovnatelnost češtiny s němčinou, všechna slova se neujala, ale slovník obohatil jazyk a příznivě ovlivnil jeho další vývoj

- využíval starší i novější literaturu, nářečí, slovanské jazyky (polština, ruština), nová slova

- návaznost na práce V. J. Rosy, J. Dobrovského, K. I. Tháma)

- spolupracovníci – většinou vědci, vytváření české terminologie (bratři Presslové – Jan Svatopluk – botanika, Karel Bořivoj – chemie, mineralogie, Jan Evangelista Purkyně – fyziologie, Antoním Marek

+ založení prvního českého vědeckého časopisu Krok (záměr vytvořit českou encyklopedii).

Oldřich a Božena - první české romance

Překlady – cíl – ukázat, že čeština je schopná vyjádřit vše, je srovnatelná s ostatními jazyky

René de Chateaubriand – Atala (fr.)

John Milton – Ztracený ráj (angl.)

J. W. Goethe (něm.)

Jungmannova škola básnická

- skupina básníků kolem Jungmannna – Matěj Milota Zdirad Polák – Vznešenost přírody

František Palacký 1798-1876 - organizátor národního hnutí, historik, filosof, politik a kulturní činitel, iniciátor vydávání české encyklopedie a Sboru pro zřízení českého národního divadla, zakladatel Časopisu společnosti vlasteneckého muzea v Čechách a Matice české (1831) - vydavatelství českých knih

- patřil mezi nejvýznačnější osoby českého národa 19. století

-v r.1848 na Všeslovanském sjezdu vystupuje s myšlenkou austroslavismu - federace v rámci Rakouska (v 60.letech opouští myšlenku federace), představitel staročechů

Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě – 5 svazků, 1. německy, ostatní česky,

- od počátku, do roku 1526 – nástup Habsburků na český trůn

Dva cíle – poznání pravdy, prosazování myšlenek svobody a demokracie a prokázat významnost českého národa – znovu se stát významným evropským národem

- smysl existence – rozšiřování humanity, vše, co směřuje ke konání dobra, lásky, pravdy

- smysl českých dějin – demokratismus, odpor proti podřízenosti

- „národ český se stýká, potýká s autoritativními principy – římanstvím (moc římského papeže ve věci duchovní) a němectvím“

- vrcholy české minulosti – husitství, činnost Jednoty bratrské

- dílo má i vysokou uměleckou kvalitu jazyka

Ovlivnil politické myšlení doby, inspirace pro Smetanu, Jiráska, Alše, Myslbeka, vliv na literaturu – K. H. Borovský, A. Jirásek, na politiky – T. G. Masaryk

Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie – napsáno anonymně společně se Šafaříkem, literárně estetická studie o potřebě umělecky náročné tvorby, nabádání k užívání časomíry

Listinné příspěvky k dějinám husitských válek, Staří letopisové čeští od roku 1378 do roku 1527, Idea státu rakouského – některé z Palackého spisů

Témata, do kterých materiál patří