Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Národní obrození - 2. fáze

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (36,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

- smysl existence – rozšiřování humanity, vše, co směřuje ke konání dobra, lásky, pravdy - smysl českých dějin – demokratismus, odpor proti podřízenosti - „národ český se stýká, potýká s autoritativními principy – římanstvím (moc římského papeže ve věci duchovní) a němectvím“ - vrcholy české minulosti – husitství, činnost Jednoty bratrské - dílo má i vysokou uměleckou kvalitu jazyka Ovlivnil politické myšlení doby, inspirace pro Smetanu, Jiráska, Alše, Myslbeka, vliv na literaturu – K. H. Borovský, A. Jirásek, na politiky – T. G. Masaryk Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie– napsáno anonymně společně se Šafaříkem, literárně estetická studie o potřebě umělecky náročné tvorby, nabádání k užívání časomíry Listinné příspěvky k dějinám husitských válek, Staří letopisové čeští od roku1378 do roku 1527, Idea státu rakouského – některé z Palackého spisů Pavel Josef Šafařík 1795-1861 –původem Slovák, básník, filolog, literární vědec, znalec a historik slovanských kultur, pokračovatel Dobrovského ve slavistice, archeolog, spolupracovník Palackého, ale jeho dílo nemělo takový vliv jako dílo Palackého - vědecká činnost, českou literaturu vnímal v úzké souvislosti s jinými slovanskými literaturami, říkal, že slovanské jazyky jsou nářečími jazyka slovanského (často až nekritičnost) Dějiny slovanského jazyka a literatury ve všech nářečích - psáno německy, první syntetický obraz literatury Slovanů - Slovanstvo považoval za jeden národ a jednotlivé slovanské jazyky za nářečí, myšlenka velikosti Slovanstva, kterého jsou Češi součástí , základ srovnávací literatury Počátkové českého básnictví, obzvláště prozódie– napsáno anonymně společně se Palackým, literárně estetická studie o potřebě umělecky náročné tvorby,nabádání k užívání časomíry Tatranská múza s lýrou slovanskou- básnická sbírka Slovanské starožitnosti – doklady o raném vývoji slovanských národů, jejich kultuře, přínos Slovanů evropské kultuře, nejstarší dějiny až do prvního tisíciletí, mnohdy založeno na domněnkách - stál při zrodu myšlenky slovanské vzájemnosti (spolupráce slovanských národů, vedoucí úloha Ruska) literatura umělecká (Jan Kollár, František Ladislav Čelakovský, padělky) Jan Kollár 1793-1852- slovenský evangelík, kněz, učitel, studia v Jeně, sběratel lidových písní, propagátor myšlenky slovanské vzájemnosti literární i politické, propagoval panslavismus = myšlenka všeslovanské jednoty (4 kmeny Slovanů, jeden kmen – Češi + Slováci) – vize všeslovanství vlivem sjednocení Německa, nelibě nesl vznik spisovné slovenštiny (Ludovít Štúr – ve 20. a 30. letech 19. st.) Slávy dcera – 1824, lyrickoepická skladba, oslava Slovanstva, víra v jejich slavnou budoucnost, odsouzení germanismu, nejvýznamnější skladba před Májem, myšlenka záchrany slovanských národů - soubor básní (stále ho rozšiřoval), patetický, historický optimismus - putování básníka slovanskými zeměmi – kolem řek, části: Předzpěv,Sála, Labe, Dunaj, Rýn, Vltava +Léthé(slovanské nebe) aAcherón (slovanské peklo, největší nepřátelé - Germáni), doprovod - dcera bohyně Slávy, Mína a Mílek, slovanský bůh lásky - vzorem Dantova Božská komedie a Beatrice - inspirováno láskou k Míně – Friderika Wilhemina Schmidtová, dcera evangelického pastora, odešel do Pešti, vzal si ji až za 16 let Mína ho provází zeměmi , kde žijí Slované, nakonec umírá a provází Kollára slovanským nebem a peklem - po vzoru Dantově umístil do nebe lidi, kteří mají zásluhy o Slovany a do pekla lidi , kteří Slovanům škodili , v Předzpěvu tragický osud Polabských Slovanů, kteří podlehli v bojích s Němci, psáno časoměrným elegickým distichem (pentametr a hexametr) V dalších 5 oddílech 645 sonetů (znělek), psáno přízvučným veršem Básníkovo „roztržené srdce“ – jednu půlku vlasti, druhou Míně Básně- sbírka, milostná lyrika, doplňoval ji celý život Národnie zpievanky – sbírka slovenských lidových písní, vydaná ve spolupráci seŠafaříkem František Ladislav Čelakovský 1799-1852 –básník a vědec, profesor slovanské filologie, publicista, redaktor Pražských novin a překladatel (Herder, Goethe), sběratel lidové slovesnosti, jeho dílo má trvalý ohlas ( syn tesaře ze Strakonic, vyloučen ze studia za četbu Husovy Postily) Slovanské národní písně- lidová poezie všech slovanských národů v původním znění i v českém překladu Mudrosloví v národu slovanského ve příslovích – asi 1500 pořekadel a přísloví Ohlasová poezie – původní tvorba,nápodoba lidové písně Ohlas písní ruských– 1829, inspirace ruskou lidovou slovesností, Napodobeniny ruské lyriky, variace na ruskou hrdinskou epiku, bohatýrský styl (bohatýři: Ilja Muromec, Volžanín, Čurila Plenkovič), zvířecí báje (Velký ptačí trh), básně lyrické Ilja Muromec trestá vraždu – 3 loupežníci zabili mladíka, Čurila Plenkovič bojuje s ptákem Velikánem Velikánovičem, oslava hrdinství v bitvě u Borodina – proti Napoleonovi Ohlas písní českých– 1839, zachycuje ráz českého lidového jazyka, převaha lyriky nad epikou (chybí hrdinská epika),nejvíce je milostné lyriky –Dárek z lásky, Nevěrný milý, satirické básně –Vrchní z Kozlova , básně s tematikou sociální a politickou

Témata, do kterých materiál patří