Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


nezval-manon_lescaut

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (50,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Manon Lescaut – Vítězslav Nezval Česká poezie 1.poloviny 20.století Charakteristika postav:Manon Lescaut – Mladá krásná a všemi obdivovaná dívka, která přestože Des Grieuxe miluje, nechce se vzdát šperků a přepychu, který jí nabízí Duval. Na budoucnost nepomýšlí. Zdá se být roztomilou a nevinnou: Pierre, PierreJeště košíkJeště jeden košíčekTen malovaný ,s uchemJsou tam mé…A mé…A mé…Pierre!Rytíř Des Grieux - Mladý, naivní šlechtic, který předtím, než poznal Manon, chtěl zasvětit svůj život církvi. Manon neskutečně miluje a je schopen pro ni udělat cokoliv. Je však láskou natolik zaslepený, že si o Manon myslí, jak je nevinná…Tiberge - Je rozporuplná osobnost. Má Des Grieuxe rád - proto jim pomáhá. Pokládá ho za jednoho ze svých nejlepších žáků a chce, aby se též stal knězem –proto jim škodí Obsah:Jedná se o scénář k divadelní hře básníka Vítězslava Nezvala. Námětem byla stejnojmenná povídka francouzského preromantika Prévosta . Kniha je psána jako divadelní hra o 7 obrazech. Prostor je reálný, ale omezený, protože je vyjeven vždy jen jeden určitý obraz, ve kterém se odehrávají různé scény. Hlavní postavy tvoří přátelé des Grieux – mladý rytíř – a chudý Tiberge. Děj se odehrává v Amiensu, kde se radostně rozcházejí studenti na prázdniny. Jejich veselí ale nesdílejí Des Grieux a Tiberge, protože mají vstoupit do kněžského semináře. Des Grieux se záhadně setkává s mladou, krásnou, ale také rozvernou Manon z Arrasu. Hluboce se do ní zamiluje a je ochoten pro svou lásku udělat cokoliv. Rozhodne seji vysvobodit z kláštera, kde se má stát jeptiškou. Manon se ovšem projeví jako velmi vypočítavá – svého vzhledu získává k získání bohatství. Tiberge se snaží všemožnými způsoby des Grieuxe na nedostatky Manon upozornit, ale ten vždy nakonec podlehne jejímu kouzlu. Tiberge Manon seznamuje také s bohatým Duvalem, protože ví, že se Manon opět nechá zlákat bohatstvím a klidně des Grieuxe opustí. Tiberge nakonec nechává Manon poslat s nevěstkami do Mississippi. Dívka ale umírá v náručí des Grieuxe na horkou nemoc. Ten jí opět odpouští a před smrtí jí nabízí sňatek. Autor zde ukazuje protiklad lásky a chamtivosti. Postava Manon je mladá, krásná, avšak rozporuplná. Její touha po majetku ji dohnala k smrti. Naopak Des Grieux je hodný, ale natolik zamilovaný a zaslepený láskou k Manon, že vinil spíše sebe než ji. A neustále měl v mysli, že si Manon zaslouží lepšího muže než je on. Podle mého názoru tomu bylo spíše naopak. I přesto, že byl rytíř velice vzdělaný, se nechával strhávat Manoninou "hloupostí". Je to dojemný příběh s příliš tragickým koncem. Drama z roku 1940 reflektuje pochopitelně avantgardní tendence v tehdejší tvorbě Nezvalově. Bylo uvedeno v Burianově divadle D za okupace, což byl významný počin. Drama je psáno zčásti veršem, zčásti prózou; vyznívá revolučně, má sociální dopad. Verše jsou vzletné, jazyk vynikázvukomalebností. Na čtenáře působí spíše bohatý zajímavý děj, nežli způsob komunikace postav. Některé scény mohou být pro čtenáře zdlouhavé, protože v nich například Manon a Des Grieux stále dokola mluví o své lásce. Vyprávění je psáno jako přímá řeč a absencí vypravěče. Popsány jsou pouze jednotlivé obrazy a scény, a to pozorovatelem. Čas jde chronologicky po sobě. Kniha je psána spisovným ale poněkud archaickým jazykem. Autor použil básnických prostředků, jako např:přirovnání, metafora, epifora(opakování stejných slov na konci veršů): Hodiny letí jak ten pták,a už se zase smráká.Hodiny letí jak ten pták,až do oblak, až do oblak,ach, chytit toho ptáka…Ach, chytit toho ptáka… ….. a další Manon je můj osud.Manon je můj osud.Manon je všecko, co neznal jsem dosud.Manon je první i poslední můj hřích,nepoznat Manon, nemiloval bych.Manon je motýl. Manon je včela.Manon je růže, vhozená do kostela.Manon je všecko, co neztratí svůj pel.Manon je rozum, který mi uletěl!Manon je dítě, Manon je plavovláska.Manon je prví i poslední má láska.Manon, ach Manon, Manon a Arrasu!Manon je moje umřít pro krásu… Anafora =Verš a,a,b,b = sdružený (a,b,a,b,= střídavý, a,b,b,a = obkročný, a,b,c,b = přerývaný) verš = základní jednotka poezie, v textu mu většinou odpovídá jeden řádek Autor:byl český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu,národní umělec, vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru. Narodil se v rodině venkovského učitele v Biskoupkách na Moravě, od roku 1903 bydlel v Šemíkovicích, na které Nezval ve svém díle často vzpomínal (Z mého života). Roku 1922 vstoupil do Devětsilu. Postupně se stal politickým iniciátorem českého avantgardního hnutí. Roku 1924vstoupil do KSČPracoval v redakci Masarykova slovníku naučného, poté se věnoval pouze spisovatelství. Nějakou dobu působil jako dramaturgOsvobozeného divadla. Publikoval v Rudém právu, Tvorbě, Odeonu, Nové scéně, Lidových Novinách atd. V rámci Devětsilu se podílel na založení poetismuVelmi ho ovlivnily jeho cesty – zejména do SSSR, ale i Francie, Itálie a Řecka. Seznámil se zde s mnoha surrealisty (André Breton), pod jejichž vlivem založil Skupinu surrealistů v ČSR, kterou roku 1938 Po 2. světové válce byl velmi aktivní v KSČ, získal řadu oficiálních poct a funkcí. Jeho tvorba této doby není moc kvalitní, dosahuje úrovněbudovatelské poezie, podle Nezvalových příznivců obsahuje snahu najít sama sebe v socialistickém realismuV roce 1948 se oženil s celoživotní partnerkou Františkou "Fáfinkou" Řepovou, se kterou žil až do své smrti. Jiná díla:Básně noci - soubor, v němž je zařazen Edison a další texty (Podivuhodný kouzelník, Akrobat..).Poetismus.Edison – Zde se zamýšlí nad tím, co zůstane po člověku po jeho smrti a dochází k závěru, že je to jeho dílo. Vynálezce Edisona si vzal za vzor proto, že toho mnoho dokázal,Pět prstů,Skleněný havelok,Sbohem ašáteček - počátky surrealismuSurrealismus: Praha s prsty deštěDramata: Manon Lescaut,Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou Socialistický realismus:Historický obraz, Velký orloj – boj proti „buržoaznímu“ myšlení, Stalin , Zpěv míru, Z domoviny Jiní autoři:

Témata, do kterých materiál patří