Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Odborný styl

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Odborný styl styl odborných publikací, časopisů, učebnic cíl – poučit slohový postup popisný, výkladový, úvahový požadavek – věcná správnost, úplnost, přesnost a jednoznačnost vyjádření, přehlednost Slovní zásoba odborného stylu odborné názvy – termíny jednoslovná pojmenování speciální (v užším slova smyslu) – jen v odborných projevech, v jednom oboru v jediném významu (vodík, katalyzátor) v tzv. ustáleném významu – i mimo odborný styl, v různých oborech vždy ustálený význam (spojka, náprava) víceslovná pojmenování (terminologická sousloví) spojení substantiva se shodným přívlastkem (chemická reakce, prvosenka jarní) a) shrnující názvy (dopravní prostředky, psací potřeby) diferencující výrazy vražda (úmyslná) – zabití – neúmyslné Syntax odborného stylu stavba věty jednoduché – hutnost, sevřenost – jmenné konstrukce, podstatná jména slovesná, přídavná jména slovesná, druhotné předložky důraz na těsná spojení pořádek slov ve větě (jádro výpovědi na konci oznamovací věty) souvětí – složitost, závislosti vyšších stupňů; podřazenost, propracovanost; využití závorek, poznámky v textu pod čarou nebo za textem explicitnost vyjadřování významových vztahů (pozor na nepravé vztažné věty) grafické znázorňování – typy, velikost písma, barvy, prokládání atd. citace + bibliografické údaje Útvary odborného stylu odborný popis slohový postup popisný i výkladový informace pro odborníky návod – jak pracovat s přístrojem i odborný popis předmětu, jevu přesné formulace definic popis pracovního postupu popis děje, vystihuje činnost, jejíž složky následují za sebou zpravidla v předemm sestaveném pořadí návod popis s cílem praktickým (jak zacházet s přístrojem, postup upletení svetru) popis s cílem poučným, např. kuchařský recept výklad útvar slohového postupu výkladového + popis, případně úvaha postihuje a vysvětluje vnitřní souvislosti a vztahy, podmínky vzniku, trvání jevu, následky atd. cíl – odborné poučení o některém tématu; sdělení nových poznatků vztahy vysvětlovací i příčinnostní výklad je základem učebnic, odborných časopisů a publikací výklad odborný x populárně naučný přednáška mluvený výklad přesvědčivější, živější, vzbuzuje pozornost posluchačů promyšlená kompozice, jednodušší věty, přehlednost názorné pomůcky, živější styl způsob přednesu – nečíst, udržovat kontakt s posluchači další formy výkladu – odborný článek, stať, odborná publikace, sborník, odborná přednáška, odborný referát, diskuse úvaha útvar slohového postupu úvahového (nejnáročnějšího) autor se zamýšlí na základě získaných poznatků nad problémem, aby dospěl k obecnějšímu závěru hloubka úvahy ovlivněna úrovní myšlení, životními zkušenostmi a bohatstvím poznatků autora úvaha historická, filozofická, citově podbarvená vyskytuje se v uměleckých dílech (součást řeči vypravěče – vysvětluje, zdůvodňuje děj, jednání postav; součást řeči postav – úvahy, jak se chovat, rozhodování, hodnocení jiných) v publicistice – úvodník, komentář (subjektivní charakter) ve vědeckém díle na začátku nebo v závěru (výhledy, perspektivy) posuzování problému, hlediska, různé názory, vlastní myšlenky společné rysy úvahy s výkladem: práce s fakty, příčinné vztahy mezi nimi, podmínky jejich vzniku, rozvoje, jejich podstata, následky, účinky --> hodnocení, postoj a perspektiva rozdílné rysy: úvaha nepracuje se všemi fakty, nerozebírá je, nevyužívá experimentu, jen o nich přemýšlí a hodnotí j

Témata, do kterých materiál patří