Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
PETR BEZRUČ - SLEZSKÉ PÍSNĚ

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (25,3 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PETR BEZRUČ – SLEZSKÉ PÍSNĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE Číslo a místo vydání, nakladatel– 11. vydání, nakladatelství Pokorný a spol. v Brně, 1947 První vydání – 1903 pod názvem Slezské číslo, 1909 už rozšířeny a změněn název na Slezské písně LITERÁRNĚ-HISTORICKÝ KONTEXT ANARCHISTIČTÍ BUŘIČI „básníci života a vzdoru“ jedná se o generaci českých spisovatelů, kteří začali tvořit na přelomu 19. a 20. stol., ve své tvorbě navazují na generaci 90. let 19. století – českou modernu opovrhovali soudobou společností, negaci stupňují až k revoltě, jsou tzv. protispolečensky orientovaní vedli bouřlivý bohémský život tvorba ovlivněna. myšlenkami anarchismu (úsilí o neomezenou svobodu člověka a odmítání autority státu),myšlenkami antimilitarismu (odmítání války) a vitalismu (oslava života a přírody).Chtěli umění přiblížit obyčejnému životu a skutečnosti všedního dne; oproti knižním a odborným výrazům autorů moderny záměrně používali neutrální až hovorovou slovní zásobu, autentičnost zvýrazňovali prvky slangu a vulgarismy.Typické bylo jednoduché členění strof, pravidelný rytmus, rým a písňovost František Gellner básník, karikaturistazemřel mladý, během války prohlášen za nezvěstnéhovychází z šansonů, popěvkůverš se blíží próze, spousta cynismu, provokace, ale i pokory, verše působí antiliterárněchtěl šokovat měšťanyzhýralý mladík, který své mládí proseděl v hospodách, žije bohémsky, člověk bez šancíužívá i vulgarismu, píše o zážitcích Po nás ať přijde potopa, Radosti života, Nové verše - vychází po smrti, Už se mi k smrti protiví – básně, Píseň zhýralého jinocha, Přetékající pohár Karel Toman básník, redaktor Národních listůcestoval po Evropě → poznal revoluční hnutí, zkušenosti s anarchismemžil bohémsky, neschopen podřídit se autoritěPohádky krve (vliv dekadence a symbolismu), Torzo života, Melancholická pouť, Měsíce Viktor Dyk básník, prozaik, dramatik • zdůrazňuje individualismus do veršů - politické názory • za války vězněn, po válce v národně-demokratické straně, zvolen poslancem - senátorem • tragicky zemřel ve vlnách Jaderského moře • poezie - ironie, přímá pojmenování, pravidelný rytmický verš • Zmoudření Dona Quijota - drama ºnejvýraznější dílo českého symbolismu ºhlavní myšlenka - člověk nikdy nedosáhne všech ideálů ºzmoudření - smrt • Krysař - próza ºkrátká novela, v 50. letech zdramatizována E.F.Burian ºpředlohou německá pověst o krysaři v severoněmeckém městě Hammeln ºtragický konec • Milá sedmi loupežníků - básnická skladba ºpoezie, baladická skladba ºláska, žárlivost, pomsta, smrt º18. století, vzpoura sedláků, uchýlili se do lesů a stávají se z nich loupežníci ºdívka chce s nimi žít, patří všem ºv lese se objeví kněz, přepadnou ho a zabijí. Dívka má strach (bojí se trestu) a uvědomí si, že nechce žít takovýmto životem. V lese se objevuje poutník (mladý člověk), do kterého se zamiluje. Loupežníci ho zabijí, dívka touží po pomstě a udá je. Odsouzeni na šibenici ºkonec - dívka přijde s náručí květin k šibenici, na které se houpají jejich těla Fráňa Šrámek • impresionismus, vitalismus, protiválečná literatura • sblížil se s anarchisty, válku prožil na frontě (1. sv. válka) a po válce žil samotářsky v Praze • Života bído, přes tě mám rád - poezie ºprávo na život každého člověka, antimilitarismus, báseň Píšou mi psaní - naverbování • Modrý a rudý - sbírka ºsymbolismus (modrá - voják, uniforma; rudá - anarchista) º autor je prostý voják, o kterém rozhodují nadřízení → pohled zdola • Stříbrný vítr - próza º impresionismus º Jan Radkin - zmatky jeho dospívání, vzpoura proti jeho otci, společnosti, učitelům º láska - hlas "stříbrného větru" - být věčně mladý, naslouchat naději • Tělo - román ºnejzdařilejší, antimilitaristický º duševní dozrávání mladší ženy z nižší společenské vrstvy, která se provdá za inženýra, ale v manželství je nespokojená º manžel odejde do války, ona je sama a uvědomí si svou ztracenou jistotu º obžaloba války º lyrizovaný román - citové výkyvy, myšlenky, popis přírody º retardace děje O AUTOROVI PETR BEZRUČ (1867-1958) vlastním jménem VLADIMÍR VAŠEKjeho otec byl spisovatel a profesor na gymnáziu – Antonín Vašek(jako jeden z prvních odmítl uznat pravost Rukopisů královedvorského a zelenohorského)v roce 1873 byla rodina nucena se přestěhovat do Brna (kvůli pročeským aktivitám otce v téměř německé Opavě), kde o něco později Vladimír nastupuje na gymnázium (píše první verše, které se nedochovaly-většinou ironické veršovánky namířené proti profesorům) po ukončení gymnázia studuje klasickou filologii na UK v Praze – nedokončil, získal ale zálibu v anticePo návratu do Brna pracoval jako úředník na poště (poté složil úřednickou zkoušku, zvýšili mu plat a byl přidělen na poštu v Místku)1891-1893 – pobyt v Místku – byl stěžejní pro vznik Slezských písní, zde si začal všímat lidské bídy v regionu1892 se seznámil s Ondřejem Boleslavem Petrem – učitel, divadelník a vlastenec. Oba literáti vyráželi na túry po kraji, kde Petr seznamoval Vaška s historií a problémy jednotlivých vesnic. Byl to právě onen vášnivý slezský vlastenec, který obrátil Vaškovu pozornost k otázce SlezskaVašek se nejprve zamiloval do Maryčky Sagonové a později doDody Bezručové. Petr a Bezručová byli nejbližšími přáteli Vaška v Místku -> pseudonym PETR BEZRUČpo Petrově sebevraždě odchází zpět do Brna1899 začal posílat básně do časopisu Čas (Janu Herbenovi) pod pseudonymem Petr Bezruč a objevují se u něj příznaky tuberkulózy V roce 1903 vydal Herben 1. číslo Besed Času s podtitulem Slezské číslo, 1909 vyšly Bezručovy básně poprvé pod názvem Slezské písně1915–v zahraničním odbojovém časopise vyšly básně oslavující ruská vojska a ruského cara jako osvoboditele, byly podepsány iniciálami P.B. -> Bezruč je ale nenapsal, byl obviněn a souzen za vlastizradu, ukázalo se, že je nevinný ale nebyl propuštěn na svobodu – byl vyslýchán a vězněn za nejútočnější básně Slezských písní, ale jelikož mu bylo přiznáno důležité místo v české literatuře – byl propuštěnSlezské písně byly vydávány častěji a Vašek se stal národním umělcem, v ro

Témata, do kterých materiál patří