Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Počátky písemnictví na našem území

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (16,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Počátky písemnictví na našem území Datujeme od 9. století do 14. století.Periodizace: 1. Období 9. – 10. Století – staroslověnsky psán, přichází Cyril a Metoděj 2. Období 10. – 11. Století – zápas 2 kultur 3. Období 11. – první polovina 13. Století díla psána latinsky 4. Období 2. polovina 13. Století – 14. Století díla psána převážně česky a vrcholem je doba Karla IV. 1. Literatura psána staroslověnsky Počátky naší literární vzdělanosti jsou spojeny s příchodem Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Hlavním úkolem byla Christianizace (pokřesťanstění) země v jazyce, kterému všichni rozumí. Roku 863 žádá kníže Rastislav byzantského císaře Michaela III. O učitele křesťanství ve srozumitelném jazyce přichází věrozvěsti ze Soluně. Konstantin a Metoděj položili základy domácímu písemnictví, Konstantin vytvořil Hlaholici a z ní vznikla Cyrilice a z ní později Azbuka. Zavedli staroslověnštinu je to nejstarší slovanský spisovný jazyk, který byl požíván při bohoslužbách, nese prvky bulharštiny a makedonštiny, nese znaky staromakedonského nářečí a dnes je již mrtvým jazykem. Přeložili první texty do staroslověnštiny. Po smrti Metoděje byli jeho žáci vyhnáni na východ do Bulharska a Kyjevské rusy. Centrem staroslověnské vzdělanosti se na určitou dobu stal Sázavský klášter, který byl založen roku 1032 a v roce 1097 byli stoupenci definitivně vyhnáni konec staroslověnské literatury na našem území. Konstantin (827-869) Ml. Bratr Metoděje Studoval teologii, filozofii a literaturu Řečtina, latina, arabština a hebrejština Přeložil část Bible do staroslověnštiny. Písmo hlaholice Dílo: Proglas: Je to veršovaná předmluva evangelia. Pochází z konce 9. Století a autor poukazuje na důležitost vzdělání a na právo člověka, vzdělávat se ve srozumitelném jazyce. Metoděj (815-885) Původně Michael Starší bratr Konstantina Po jeho smrti pokračoval v jeho dílech. Památky: Moravsko-panonské legendy: Život Metodějův a Konstantinův Jedná se o životopisy, které jsou nejdůležitější památkou tohoto období. Sepsány žáky. Vzájemně se doplňují, ačkoliv nemají stejného autora. Kyjevské listy: Hospodine, pomiluj ny: 1. Česká duchovní píseň Pochází z 10. století. Zpívána při slavnostních obřadech. Připisována sv. Vojetěchovi byl to 2. Pražský biskup Lidé prosí boha o mír na zemi a dobrou úrodu. 2. Zápas dvou kultur Staroslověnská literatura: Legenda o svatém Václavu: Tato legenda vznikla brzy po smrti svatého Václava. Cílem bylo oslovit svatého Václava jako knížete. Vyzdvihován hlavně jeho vztah k Bohu.Latinská literatura: Kristianova legenda: Život a umučení svatého Václava a jeho babičky Ludmily Psáno latinsky 3. Literatura psána latinsky Vrcholem tohoto období je 12. Století a díla pouze latinsky.Kosmas: 1045 – 1125 Vzdělaný člověk, historik a zakladatel českého dějepisectví Dílo: Kronika Česká (Kosmova kronika): Náměty Kosmas čerpal, jednak z vlastních zážitků od vyprávění lidí, kteří tu událost zažily a z bájných příběhů různých starců. Je to nejznámější dílo Chronologicky seřazeno Tématem jsou události od příchodu praotce Čecha až do roku 1125. Psána latinsky, ale občas se objeví česká slova = bohemiky. Dílo velmi pokrokové Kosmas je první kdo se zabýval českými dějinami v takovém rozsahu. Zbraslavská kronika: Vznikla koncem 13. Století Psána latinsky. Autoři Opaté Ota a Petr Žitavský Cílem byla oslava Přemysla Otakara II., Václava II., Václava III. a Jana Lucemburského (jako panovníky) 4. Literatura psána česky V tomto období se začíná objevovat literatura psána česky a nebo alespoň ve větší míře bohemiky.Svatý Václave: 2. Nejstarší duchovní píseň z přelomu 12. Století Složitější píseň než Hospodine. Lidé zde prosí Václava, ať se za ně přimluví u Boha. Později měla vlastenecký charakter.Duchovní náboženské písně: Ostravská píseň Kunhutina motlitba – dcera Přemysla Otakara II.Alexandris: Vznikla na přelomu 13. a 14. století. Autor neznámý Pravděpodobně šlechtic, který znal poměry u dvora. ( v dílech se objevuje pohrdání obyčejnými muži, kteří nemají rytířský titul.) Obsahem díla je oslava Alexandra Velikého, který by mě jít vzorem pro české panovníky a měl by mít tyto vlastnosti: Spravedlivý, velkorysý, statečný…. Epos je zanesen do českého prostředí, účelem bylo popsat poměry v českém státě za vlády přemyslovců. Rady Aristotelovy Aristoteles radí Alexandrovi, jak vládnout má si do rady dosazovat šlechtice, neuplácet, dávat pozor na příživníky, jelikož když by si je dosadil do úřadu nezbavil by se jichDalimilova kronika: Autor neznámý připisována Dalimilovi (za autora ho označil V. Hájek z Libočan v 16. Století) Autorem musel být asi šlechtic s náboženskými znalostmi a vzdělaný. Autor se vyjadřuje k aktuálním problémům a k lásce k jazyku. Psána chronologicky. Autor vychází z Kosmovy kroniky.

Témata, do kterých materiál patří