Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Povinná četba - Vančura, Vladislav - Rozmarné léto

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,48 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PROTOKOL Z DOMÁCÍ ČETBY Vladislav Vančura Rozmarné léto Bibliografie: Nakladatelství Mladá fronta, ČSM, 64 stran Web: www.spisovatele.cz/vladislav-vancura Literární druh epika Literární žánr Próza, humoristická novela Literárně a společensko-historický kontext Česká literatura 1. pol. 20. stol. – próza - na poč. 20. stol. vrcholí a doznívá realismus (A. Jirásek, Z. Winter, K. V. Rais) a naturalismus (V. Mrštík, K. M. Čapek-Chod), výjimečně impresionismus (Fráňa Šrámek) - po 1. sv. válce – výrazná diferenciace autorů v oblasti názorové i tematické: 20. léta – převaha povídek, reportáží, lyrických próz, utopických próz, dominantní postavení měla poezie 30. léta – rozsáhlejší útvary (román, románový cyklus) • téma 1. sv. války a legionářská literatura - autoři, kteří o legiích psali, popř. sami v legiích působili - události zobrazovány s vážností (x Hašek) - Vladislav Vančura – Pole orná a válečná - Jaromír John – Večery na slamníku - Fráňa Šrámek – Žasnoucí voják - Ivan Olbracht – Podivné přátelství herce Jesenia - Rudolf Medek, Josef Kopta, Jaroslav Kratochvíl • expresionismus - životní pocit rozkladu hodnot, úzkosti, absurdity světa (válka tento pocit ještě zvýraznila → únik do světa snů - zachycení rozumem nekontrolovatelných vnitřních stavů a projevů lidské psychiky - po 1. sv. válce - brněnská Literární skupina (kolem časopisu Host) – František Götz, Lev Blatný, Josef Chaloupka - Ladislav Klíma, Richard Weiner, • demokratický proud - pragmaticky orientovaní autoři - aktivní žurnalistická činnost v Lidových novinách (tisk demokraticky smýšlející populace) - Karel Čapek, Josef Čapek, Karel Poláček, Eduard Bass •imaginativní proud - vliv avantgardy – obraznost, lyrizace, metoda asociace představ - Vladislav Vančura, Karel Konrád • katolický proud - próza duchovní a křesťanské orientace - hluboká víra v Boha - konzervatismus v myšlení (žádné experimenty s literárními formami) - inspirace v českém baroku - časopisy Řád a Akord - Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jan Čep • ruralisté a tradiční venkovská próza - dominantní vztah k půdě (ruralis = venkovský) = jistota, zakotvenost - venkovský život je spolehlivou zárukou mravnosti a čistoty x zhoubný vliv města a technické civilizace - obraz těžkého údělu venkovanů - význam tradice, rodiny, vazby s přírodou a křesťanství - Josef Knap, František Křelina, Vojtěch Martínek • sociální próza a socialistický realismus - levicově orientovaní spisovatelé - vliv marxistické filozofie - návaznost k tradici kritického realismu - existuje vedle demokratického proudu ve 20. – 30. letech - požadavek ideologického umění (angažovanost) a jeho společenské funkce - 1929 vyloučeno z řad komunistů 7 spisovatelů (S. K. Neumann, J. Hora, M. Majerová, I. Olbracht, J. Seifert, V. Vančura, H. Malířová), protože nesouhlasili s novým Gottwaldovým vedením (bolševizace strany podle vzoru SSSR) - Ivan Olbracht, Marie Majerová, Marie Pujmanová • psychologická próza - zaměření na analýzu nitra člověka, jeho prožitky jsou zachycené detailně - vliv Freudovy psychoanalýzy - Jaroslav Havlíček, Egon Hostovský, Jarmila Glazarová - květen 1917 – Manifest českých spisovatelů – připravil Jaroslav Kvapil, podepsalo přes 222 českých spisovatelů, novinářů, vědců (jako první A. Jirásek) - požadavek svobody tisku, svéprávnosti národů (právo Čechů na samostatnost), propuštění politických vězňů, obnova ústavnosti Vladislav Vančura byl tvůrcem jazykově experimentujících poetických próz z historie i současnosti, dramatik, filmový scénárista.Po otci Vančura pocházel ze starého protestantského rodu písmáků. Dětství prožil v Davli, kde byl otec hospodářským správcem. V dospívání hledal obtížně životní orientaci. Roku 1915 dokončil gymnázium a vystudoval Lékařskou fakultu UK, kterou absolvoval roku 1921. Téhož roku se oženil a s manželkou provozoval lékařskou praxi na Zbraslavi. Od roku 1929 se věnoval pouze literatuře.Vančura byl prvním předsedou uměleckého spolku Devětsil, spolutvůrcem programu avantgardní literatury. Spolupracoval též s komunistickým hnutím, ale roku 1929 podepsal prohlášení proti novému gottwaldovskému vedení a byl z KSČ vyloučen.Z celé Vančurovy tvorby vyvěrá touha odstranit vše, co brání rozvoji svobodné lidské přirozenosti a aktivity. Autor zápasil s konvencemi dosavadní prózy. Nápadný je jeho jazyk čerpající z archaismů biblické češtiny, ale i z hovorové řeči. Čerpal i z tradice velkého evropského románu i současných podnětů expresionismu a dadaismu.Za okupace byl Vančura činný v odboji. V květnu 1942 za stanného práva byl zatčen a 1. června téhož roku popraven.Z DÍLA:Povídkové soubory:Amazonský proud - 1923Dlouhý, Široký a Bystrozraký - 1924Pekař Jan Marhoul - 1924Romány:Pole orná a válečná – 1925 – revoluční tendence blízká proletářské literatuře, ústřední postava, blázen a vrah Řeka, se stává symbolem apokalyptické absurdity válkyRozmarné léto – 1926 – letní idyla tří přátel – plavčík, kanovník a major – je narušena příjezdem komediantů s kouzelníkem Arnoštem a krásnou Annou. Jejich příjezd pro trojici přátel znamená vpád něčeho krásného, dotek okouzlení a pošetilého bláznovství. Dílo bylo široce zpopularizování filmovou verzí režiséra J. Menzela (1967).Poslední soud - 1929Hrdelní pře anebo Přísloví - 1930Markéta Lazarová – 1931 – baladické vyprávění o lásce a zradě, zbabělosti i krutosti. Archaický jazyk evokuje představu středověku. Zfilmováno roku 1967 režisérem F. Vláčilem.Útěk do Budína - 1932Luk královny Dorotky – 1932, bylo zfilmovánoKonec starých časů – 1924, bylo zfilmovánoTři řeky - 1936Obrazy z dějin národa českého – I. sv. 1939, II. sv. 1940, III. sv. nedokončen, jeho torzo vydáno v roce 1948Drama a film:Učitel a žák – 1927 – scénická báseňNemocná dívka – 1928 - dramaAlchymista – 1932 – divadelní hraJezero Ukereve – 1935 – protest proti rasismu a fašismuJosefina – posmrtně 1947 - veselohraSpolutvůrce filmů:Před maturitou - 1932Na sluneční straně - 1933Marijka nevěrnice - 1934Pro děti:Kubula a Kuba Kubikula – 1931 znaky jeho tvorby: - jazykový a stylový experim

Témata, do kterých materiál patří