Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Romeo a Julie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (21.25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Děj a Kompozice

Hra je složená z pěti dějství o různém počtu výstupů. Děj se odehrává v italské Veroně. Romeo, člen rodu Monteků, je nešťastně zamilován do dívky jménem Rosalina. Přátelé se ho snaží rozptýlit a zvou ho na maškarní ples rodiny Kapuletových. Tam také Romeo pozná Julii a okamžitě se do ní zamiluje. Baví se do té doby, než Tybald (synovec paní Kapuletové) odhalí jejich totožnost. Ještě týž večer si oba mladí lidé slibují lásku (tzv. balkónová scéna). Františkánský kněz Vavřinec vezme oba mladé lidi pod svoji duchovní ochranu a tajně je sezdá. Druhý den Romeo zabíjí ve vyprovokovaném souboji Tybalda a musí uprchnout z města. Rodina Kapuletů je odhodlaná provdat Julii za hraběte Parida. Otec Vavřinec nachází východisko i z této situace: nabízí Julii nápoj, tlumící biologické funkce člověka, takže se každý po jeho použití zdá být mrtvým. Po probuzení by mohla prchnout s Romeem a začít nový život s jinou identitou. Romeo se dozvídá o její „smrti“, netuší však, že je fingovaná. Zdrcen přichází k její hrobce, zabíjí truchlícího Parida a otráví se jedem. V tu chvílí se na scéně ocitá otec Vavřinec a Julie se probouzí. Zoufalá smutkem nedbá rad duchovního, aby se skryla do kláštera, a volí raději smrt vlastní rukou – probodne se dýkou. V závěrečné scéně oba znepřátelené rody uzavírají „chmurný mír“.

Martin Hilský - překladatel Shakespeara (překládá důsledně) - snaží se o nejvěrnější překlady (současný, moderní). Do češtiny se Shakespearovské hry překládají pravidelně každý rok kvůli Shakespearovským slavnostem.

Jazyk a styl

Hra je stylisticky poměrně pestrá. Střídají se zde verše s prózou, blankvers s heroickými dvojveršími. Prolog má formou sonetu. Objevují se i další strofické útvary. Stejně jako v ostatních Shakespearových dílech i zde nacházíme mnohé metafory a stylistické figury. Tragédie je žánrem vysokého stylu, proto i na jazyk jsou kladeny vyšší nároky. Častý je inverzí slovosled (Tybalda zabils?), jmenné tvary přídavných jmen (mlád, platen) patetická zvolání, archaismy, poetismy, expresivní výrazy atd.

Děj je popisován v ich – formě.

Okolnosti vzniku díla

Shakespeare zpracoval poměrně známé téma nešťastné lásky, jehož inspirací se stal už jeden z Ovidiových příběhů v knize Proměny. Motiv zdánlivé smrti v tragédii pochází taktéž z Italie. Shakespeare převzal hlavní část dějové linie od A. Booka. Nutno však dodat, že se jedná o nejzdařilejší zpracování tohoto tématu.

Vliv díla

Vliv tragédie Romeo a Julie se projevuje napříč celým (nejen) literárními dějinami. Vznikl nespočet více či méně zdařilých adaptací. Autoři počítají s tím, že tento příběh lásky zná takřka každý, a využívají mnohdy pouze některých z motivů. Další motivy nalezneme pouze v paralelách. Z českých literárních děl inspirovaných touto tragédii je to především Romeo, Julie a Tma od J. Otčenáška. Z německé literatury je třeba zmínit Romeo a Julie na vsi G. Kellera.

Témata, do kterých materiál patří