Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Tyrolské elegie

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ Tyrolské elegie literární forma, druh a žánrpoezie, lyrickoepická skladba, elegiemotiv: policajti, cesta, vláda, Alpy, strach, stesk po domově…časoprostorprostor: počátek cesty 16. prosince 18519 zpěvů – sloky, v každé 4 verše, retrospektivně (vypráví měsíčku svůj příběh, vzpomínky)ich-forma, vypravěčem je sám Borovskýpostavy autor – sám Borovský, ironický, odvážný, vzpurný, odpírá svou vinu, moudrý Dedera – policejní komisař, skutečná postava, slepě plní úkoly, Bachův zastánce rakouská policie – bezmyšlenkovitě plní rozkazy pásmo vypravěče, přímá řečmonology, spisovný i hovorový jazyk, cizí slova, archaismy, novinářský slang, ironie…kontext autorovy tvorby1. polovina 19. století Karel Havlíček Borovský (1821 - 1856) vl. jménem Karel Havlíček, Borovský je odvozen od jeho místa narození Borovábásník, novinář a politikpovažován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritikyvystudoval gymnázium a filozofii v Prazepoté vstoupil do arcibiskupského semináře, z něhož později byl vyloučenodjel do Ruska a pracoval jako vychovatel, kriticky hodnotil ruské společenské poměryzakladatel Národních novinbyl vykázán z Prahy, usadili se s rodinou v Kutné Hoře, zde vydával veřejný časopis proti vládě Slovanbylo mu nabídnuto hodně peněz, aby psal podle vládních představ – odmítl1851–1855 – za svou novinářskou činnost byl deportován do tyrolského Brixenu v rakouských Alpách, kde napsal Tyrolské elegie, Král Lávra a Křest sv. Vladimíraběhem návštěvy rodiny se nejspíš nakazil tuberkulózouje mu povolen návrat do Prahy, kde krátce poté umírádíla:Obrazy z Rus, Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíraliterární/obecně kulturní kontext POČÁTKY REALISMU 4. fáze národního obrozenídůraz na národ, vychází z lidové tvorbyhájení demokratických zásad proti vládě a církvirealismus – přiblížení se co nejvíce ke skutečnosti a objektivitědalší autoři: Božena Němcová –Josef Kajetán Tyl –Karel Jaromír Erben –Kyticeobsah V prvním zpěvu Borovský promlouvá k měsíci v Brixenu. (Nejsem zdejší, můj měsíčku! / Toť znáš podle křiku; / neutíkej, nejsem „treu und bieder“, / jsem zde ve cviku.) Druhý zpěv vypráví o „návštěvě“ policajtů. Dvě hodiny po půlnoci přicházejí s dopisem z Vídně od pana Bacha. Ve třetím zpěvu Borovský čte dopis, dozvídá se, že prý kvůli jeho zdraví musí odjet do Brixenu. Zpěv čtvrtý – Policajti mají naspěch a radí mu, aby si s sebou nebral žádné zbraně, ochraňovat ho budou oni. V pátém zpěvu mluví o loučení s rodinou. (Matka, žena, sestra, dcerka, / malá Zdenička, / stály okolo mne v tichém pláči / – hořká chvilinka.) Šestý zpěv – Za dohledu četníků vyráží na cestu. (Trubka břeští, kola hrčí, / jedem k Jihlavy; / vzadu, abysme nic neztratili, / klušou žandarmi.) Sedmý zpěv – Dál vypráví o cestě a městech, hradech, které cestou potkal. Zároveň si utahuje ze svých „strážců“. (Všude kolomaz a všude / přepřahovali: / kdybyste radš ve Vídni / přepřáhli a namazali!) V osmém, nejdelším zpěvu vypráví o tom, jak se splašili koně a policajti vyskákali z kočáru, nechybí ani narážka. Do Brixenu přijíždí sám, policajti za ním pěšky. (Ach, ty vládo, převrácená vládo! / Národy na šnůrce vodit chceš, / ale čtyřmi koňmi bez opratí / vládnout nemůžeš.)

Témata, do kterých materiál patří