Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Zločin a trest

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (51,56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

RozborZločin a TrestKarolína Ryšavá R o z b o r: Z l o č i n a t r e s t F j o d o r M i c h a j l o v i č D o s t o j e v s k i j K a r o l í n a R y š a v á Úvod Knihu Zločin a trest by mne asi samotnou si nenapadlo přečíst, byla jsem k tomu však veskrze donucena zařazením Dostojevského nejspíše nejznámějšího díla do seznamu naší povinné četby. Mé názory na ni jsou veskrze smíšené, ale k tomu více na konci rozboru. Autor Život Fjodor Michajlovič Dostojevskij se narodil roku 1821 vMoskvě, v rodině lékaře jako druhé z osmi dětí. Fjodor původně vystudoval zaměření úplně jiné, než spisovatelské. Vystudovalvojenské strojírenské učiliště, ale nakonec jeho vášeň k literatuře zvítězila a stal se spisovatelem. Byl jedním z členů skupiny Michaila Vasiljeviče Petraševského (tzv. "Petraševci"), která vystupovala proti carovi Mikuláši I. V roce 1849 byl Dostojevskij se všemi členy této organizace odsouzen vojenským soudem k trestu smrti. Těsně před popravou (konkrétně jim byla změna rozsudku oznámena, až když stáli na popravišti) jim byl trest změněn nejprve na 4 roky v káznici a později na nucené práce na Sibiři. Zde strávil Dostojevskij celkem deset let; čtyři roky na nucených pracích a poté jako voják. Byl psychicky a fyzicky velmi vyčerpán a následkem toho začal trpět epilepsií. Stráž však považovala jeho záchvaty za předstírání. Jelikož si sám prošel peklem, dokázal se vcítit do lidí s narušenou osobností. Po návratu ze Sibiře absolvoval Dostojevskij dva delší pobyty v západní Evropě. Zde pochopil, že morální úroveň zdejší společnosti je špatná. Vyhovovalo mu ale, že se zde mohl věnovat své přehnané hráčské vášni. Neuznával racionalismus, bezohledné jednání podnikatelů, jejich sobectví a příliš velké sebevědomí. Bojoval za proměnuRuska. Zásadní potřebu změny viděl ve vnitřní proměně jedince, v návratu k pokoře, v respektování ruských tradic. Těmito názory si získal carovu přízeň a úctu. Stále ho však pronásledovala carská policie. K sebevraždám a k despotismu docházelo podle Dostojevského zejména vinou ztráty náboženské opory a přehnaného individualismu. Přál si změnit společnost podlekřesťanských ideálů, radikálního převratu se ale bál. Dostojevskij a jeho bratr Michail vydávali v letech 1861–1863 časopis Čas (Vremja) a rok poté časopis Epocha. Michail zemřel a Dostojevskij splácel jeho dluhy. Tím se dostal do existenčních problémů. Dostojevskij zemřel v roce 1881 naplicní krvácení spojené s rozedmou plic aepileptickým záchvatem. Dílo Ve svých dílech Dostojevskij psychologicky rozebíral zločince, revolucionáře, prostitutky a celkově lidi s duševními poruchami. Dost možná proto, že sám trpěl nějakým psychologickým problémem – podívejme se kupříkladu na jeho epilepsii, která se u něj dost možná v dospělosti u něj rozvinula vlivem spojení právě psychického a fyzického faktoru. Fjodor Michajlovič Dostojevskij byl rozporuplnou osobností. Odmítal se sžít se soudobým Ruskem. Usiloval za každou cenu o nápravu společnosti, ale tím se bezmyšlenkovitě zříkal i vymožeností vyspělé Evropy. Lidé jej považovali za psychologa, což on pateticky odmítal. Přesto se stal zakladatelem psychologické prózy a ovlivnil filozofii dvacátého století. Nejvíce známy a proslaveny jsou jehoromány a to jak psychologické či v dopisech nebo i autobiografické. Psal ovšem inovely,povídky a další žánry. Také, jak jsem již zmiňovala, se podílel na vydávání časopisu (se svým bratrem), kde reagovali na aktuální témata a problémy. Konkrétní díla: Chudí lidé – román v dopisechBílé noci – lyrická povídkaDvojník – novelaUražení a ponížení – románZápisky z mrtvého domu – autobiografický románZápisky z podzemí – novelaZločin a trest – románHráč – románIdiot – románBěsiDeník spisovatele – aktuální komentář dobyVýrostek – románBratři Karamazovi – psychologický a filosofický románVěčný manžel – krátký román Současníci Období realismuv Česku K. H. Borovský, B. NěmcováMájovci: Neruda, Světlá, ArbesRuchovci: Krásnohorská, S. ČechLumírovci: J. V. Sládek, J. Vrchlický Období realismuve světě Rusko: L. N. Tolstoj (Vojna a mír, Anna Karenina), A. P. Čechov (Strýček Váňa)Polsko: Henryk Sienkiewicz – Quo VadisAmerika: Mark Twain (Dobrodružství Toma Sawyera), Jack London (Bílý tesák)Francie: Honoré de Balsac, Émile Zola (Nana)Anglie: Charles Dickens (David Copperfield), sestry Brönteovy Dílo Vrstva tematická Námět Lidskésvědomí a schopnost jedince nést své hříchy Téma Námět vztažený na vraždu člověka, vnitřní boj člověka, jež se chystá spáchat/již spáchal vraždu Motivy Vražda, sociální bída, psychika člověka, nadřazenost určitých vrstev lidí, vliv alkoholu na člověka Fabule Chudý student Raskolnikov se přestěhuje za studii do Petrohradu. V době, kdy se román odehrává, Raskolnikov zrovna nestuduje a to z důvodu finančního nedostatku. Půjčuje si peníze zástavou cenných předmětů u staré lichvářky, jež vlastní, hodinek a různého jiného dědictví po otci. Jsme do děje vpuštěni do děje v době, kdy už Raskolnikova napadlo, že by mohl starou lichvářku zabít. Náhodou se jeden den dozví, že zítra bude kolem sedmé lichvářka doma sama.Jestě ten večer se v hospodě setká s Marmeladovem, alkoholikem s pěti dětmi a ženou souchotinářkou. Ten mu vypráví svůj životní osud i to, že on sám není schopen uživit svou rodinu, protože všechny peníze propije. Děti mají hlad, aby měli peníze, musí se nejstarší dcera Soňa živit prostitucí.Druhý den Raskolnikov chladnokrevně zabije sekerou lichvářku a poté i její sestru Lizavetu, která se vrátila domů dřív, než předpokládal. Sebere nějaké zástavy, měšec s penězi a vrací se domů. Vše mu hrálo do noty, nikdo ho neviděl ani před činem, ani po činu.Den po vraždě je předvolán na komisařství. Tam zjistí, že šlo jen o upomínku o neplacení nájmu. Avšak při zmínce o vraždě Raskolnikov omdlévá.Několik dní leží v horečkách a blouzní, Razumichin se o něho stará. K jeho starostem se přidá matka se sestrou, které přijely do Petrohradu. O sestřinu ruku mají zájem Lužin a Svidrigajlov, ani jednoho Rodion neschvaluje.Blouznivě se potácí po Petrohr

Témata, do kterých materiál patří